Siirry sisältöön
13.12.2022

Biokaasulle on kysyntää raskaan liikenteen polttoaineena Kaustisen seudulla, selviää tuoreesta selvityksestä.

Feasib Oy toteutti ”Bioenergian kysynnän aluetaloudelliset vaikutukset Kaustisen seutukunnan alueella” -selvityksen Kaustisen seutukunnan Kierth2on 2.0 -hankkeen toimesta, ja tarkensi...

18.11.2022

Tuore selvitys tarkastelee vetytalouden mahdollisuuksia Kaustisen seudulla

Kaustisen seutukunnan alueen uusiutuvan energian tuottopotentiaalia on selvitetty useassa tutkimuksessa ja potentiaalin erityisesti tuulen ja biokaasuntuotannon osalta on todettu olevan merkittävä....

3.11.2022

Selvitys bioenergian kysynnästä Kaustisen seutukunnan alueella on valmistunut

Feasib Oy toteutti ”Bioenergian kysynnän aluetaloudelliset vaikutukset Kaustisen seutukunnan alueella” -selvityksen Kaustisen seutukunnan Kierth2on 2.0 -hankkeen toimesta. Hanke on osa Kaustisen...

28.9.2022

Kaustisen seutukunta on mukana kiertotalouden green deal -sopimuksen valmistelutyössä

Kaustisen seutukunta lähtee mukaan valtakunnallisen kiertotalouden green deal -sopimuksen valmisteluun. Valmisteluun osallistuu 80 toimijaa ja mukana ovat lähes kaikki maakunnat, isoimmat...

23.6.2022

TARJOUSPYYNTÖ: Biokaasun jakelujärjestelmän ja -verkoston selvitykset, KIERTHO2N 2.0 -hanke

Kaustisen seutukunnan hallinnoiman ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman KIERTH2ON 2.0 -hankkeen työpaketti 2:ssa luodaan biokaasun jakelu- ja kuljetusinfrastruktuurin sekä tätä koskevan...