Siirry sisältöön
27.1.2023

TARJOUSPYYNTÖ: Biokaasutuotannon hiilidioksidin talteenotto, varastointi ja käyttömahdollisuudet Kaustisen seutukunnan alueella, KIERTHON 2.0 -hanke

Kaustisen seutukunnan hallinnoiman ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman KIERTH2ON 2.0 -hankkeen työpaketti 3:ssa selvitetään biometaanin jatkojalostusmahdollisuuksien edellytyksiä...

4.1.2023

Tomas Luoma on aloittanut työnsä Kaustisen seutukunnan yrityspalveluissa

Kaustisen seutukunnan KASE Yrityspalvelun henkilöstö on vahvistunut uudella asiantuntijalla. Yrityskehittäjä Tomas Luoma on aloittanut tehtävässään 1.1.2023. Tomas Luoman tehtävät...

13.12.2022

Biokaasulle on kysyntää raskaan liikenteen polttoaineena Kaustisen seudulla, selviää tuoreesta selvityksestä.

Feasib Oy toteutti ”Bioenergian kysynnän aluetaloudelliset vaikutukset Kaustisen seutukunnan alueella” -selvityksen Kaustisen seutukunnan Kierth2on 2.0 -hankkeen toimesta, ja tarkensi...

1.12.2022

Kaustisen seutukunnan seutuvaltuuston päätöksiä marraskuussa

Kaustisen seutukunta vastaa sopimuskuntiensa, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli, yrityspalveluiden järjestämisestä. Seutuorganisaatioon kuuluva KASE Yrityspalvelu tarjoaa...

18.11.2022

Tuore selvitys tarkastelee vetytalouden mahdollisuuksia Kaustisen seudulla

Kaustisen seutukunnan alueen uusiutuvan energian tuottopotentiaalia on selvitetty useassa tutkimuksessa ja potentiaalin erityisesti tuulen ja biokaasuntuotannon osalta on todettu olevan merkittävä....