Siirry sisältöön

Kaustisen seudun Elinvoimaohjelma 2022-2026

Kaustisen seudun kuntien ja seutukunnan yhteinen elinvoimaohjelma on ohjannut seudulla tehtävää kehittämistyötä vuodesta 2016 alkaen. Kaustisen seutukunnan seutuvaltuusto on kokouksessaan 9.5.2022 hyväksynyt uuden elinvoimaohjelman vuosille 2022-2026. Ohjelma on päivitetty vastaamaan sekä tämän päivän että lähitulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin laaja-alaisessa seudullisessa osallistavassa valmistelussa.

Elinvoimaohjelma on Kaustisen seudun kuntien yhteinen strategia alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Se ohjaa Kaustisen seutukunta –organisaation toteuttamaa kehittämistyötä ja palvelutoimintaa.

Ohjelman toimenpiteitä toteutetaan yhdessä seudun eri toimijoiden, kuntien, kuntalaisten, elinkeinoelämän sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Ohjelman voi ladata (pdf) alla olevan linkin kautta.

Lisätiedot:

kehittämisjohtaja Petri Jylhä ja hallintopäällikkö Minna Kauppinen

Elinvoimaohjelman visio, tavoitetila ja strategiset kehittämisteemat vuoteen 2026

Visio

Kaustisen seutu on muutoksissa menestyvä, yhdessä tekemisen, onnellisten ihmisten ja vahvan yrittäjyyden maaseutu. Seutu on uusiutuvia luonnonvaroja jalostava, energiaa vastuullisesti tuottava, luonnon ja kulttuurin mahdollisuuksia kestävästi hyödyntävä ja digitalisaation mahdollisuuksia tehokkaasti soveltava maaseutu.

Tavoitetila 2026

Seudun elinvoimatekijät (kasvu-, veto- ja pitovoima) houkuttelevat uusia asukkaita ja yrityksiä.

Strategiset kehittämisteemat

  • Teema 1 Uusiutuvan energian ja biotalouden seutu 
  • Teema 2 Digitaalinen ja älykäs seutu 
  • Teema 3 Yrittäjyyden, työpaikkojen ja verkostojen seutu 
  • Teema 4 Kulttuurin, luonnon ja onnellisten ihmisten seutu

Ohjelman valmistelu

Ohjelma on valmisteltu seutukunnan henkilöstön toimesta sekä työpajassa, johon osallistui laajasti kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä.

Ohjelman sisältöihin ovat vaikuttaneet keskustelut yritysten, kuntien, TKI-toimijoiden, rahoittajien ja monien muiden tahojen kanssa. Valmistelussa on hyödynnetty seutukunnan palvelu- ja hanketoiminnassa saatua tietoa ja näkemyksiä yritysten, erilaisten organisaatioiden, kolmannen sektorin että asukkaiden tahoilta Valmistelussa on myös hyödynnetty mm. hankkeissa tehtyä laaja-alaista ennakointi- ja suunnittelutyötä sekä niissä laadittuja kyselyitä, selvityksiä, strategioita ja tiekarttoja, kuten mm. Kaustisen seudun Digistrategia, biotalouteen liittyvät selvitykset ja raportit sekä KASE Smart Countryside-ohjelma.

Löydä nopeasti etsimäsi