Siirry sisältöön
27.1.2023

TARJOUSPYYNTÖ: Biokaasutuotannon hiilidioksidin talteenotto, varastointi ja käyttömahdollisuudet Kaustisen seutukunnan alueella, KIERTHON 2.0 -hanke

Kaustisen seutukunnan hallinnoiman ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman KIERTH2ON 2.0 -hankkeen työpaketti 3:ssa selvitetään biometaanin jatkojalostusmahdollisuuksien edellytyksiä...

23.6.2022

TARJOUSPYYNTÖ: Biokaasun jakelujärjestelmän ja -verkoston selvitykset, KIERTHO2N 2.0 -hanke

Kaustisen seutukunnan hallinnoiman ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman KIERTH2ON 2.0 -hankkeen työpaketti 2:ssa luodaan biokaasun jakelu- ja kuljetusinfrastruktuurin sekä tätä koskevan...

19.5.2022

Tarjouspyyntö KASE Smart Countryside: 5G Scout – Selvitys toimivien tietoliikenneyhteyksien edellytyksistä Kaustisen seutukunnan alueella

5G Scout -hanke on ensimmäinen osa laajempaa hankeohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien infrastruktuuri Kaustisen seutukunnan alueelle. Tavoiteltu...

4.5.2022

TARJOUSPYYNTÖ: Liikennelippujen integrointi ja palvelutason parannus -projekti, Kyytiin2

Pyydämme tarjoustanne sähköisten liikennepalveluiden kehittämiseksi Kyytiin2 -hankkeen alueella. Tarjouspyyntö sisältää mm. seuraavia osa-alueita: Tapahtuman ja matkan lippujen...

21.3.2022

Kyytiin2 - Tarjouspyyntö toteutusavusta hankkeen loppuun saattamiseen

Pyydämme 1.4.2022 klo 12 mennessä tarjousta toteutusavusta Kyytiin2 -hankkeen loppuun saattamiseen projektipäällikön apuna. Tehtäviin kuuluu mm.  - Hankkeen ja alueen sote-yhtymän...