Siirry sisältöön
28.9.2022

Kaustisen seutukunta on mukana kiertotalouden green deal -sopimuksen valmistelutyössä

Kaustisen seutukunta lähtee mukaan valtakunnallisen kiertotalouden green deal -sopimuksen valmisteluun. Valmisteluun osallistuu 80 toimijaa ja mukana ovat lähes kaikki maakunnat, isoimmat...

23.6.2022

TARJOUSPYYNTÖ: Biokaasun jakelujärjestelmän ja -verkoston selvitykset, KIERTHO2N 2.0 -hanke

Kaustisen seutukunnan hallinnoiman ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman KIERTH2ON 2.0 -hankkeen työpaketti 2:ssa luodaan biokaasun jakelu- ja kuljetusinfrastruktuurin sekä tätä koskevan...

7.6.2022

Kaustisen seutukunnan Kierthon 2.0 -hankkeen kyselyyn vastanneiden suhtautuminen biokaasuun ja sen hyödyntämiseen on myönteistä.

Kaustisen seutukunnan hallinnoima ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Kierthon 2.0 -hanke kartoitti energiankulutusta sekä näkemyksiä ja suhtautumista paikalliseen bioenergiaan seutukunnan...

11.3.2022

KIERTOON! -hankkeen tarjouspyyntö asiantuntijapalveluista liittyen biokaasutustestausten kokonaisuuteen

Kaustisen seutukunnan hallinnoima Kiertoon! -hanke pyytää tarjouksia asiantuntijapalveluista liittyen biokaasutustestausten kokonaisuuteen. Tarjouspyyntö koostuu seuraavista...

21.2.2022

KIERTHON 2.0 Tarjouspyyntö: Selvitys biometaanin jatkojalostusmahdollisuuksien edellytyksistä Kaustisen seutukunnan alueella

KIERTHON 2.0 -hanke pyytää tarjouksia asiantuntijapalveluista: Selvitys vedyntuotannon toteutettavuudesta, biometaaniin pohjautuvan vedyntuotannon tuotantoedellytyksistä ja...