Siirry sisältöön
2.3.2023

Kierthon 2.0 -hanke pyytää tarjouksia digitaalisen alustan mallinnukseen

Kierthon 2.0 -hankkeessa on tarkoituksena selvittää uusiutuvan energian kysynnän ja tarjonnan kohtaamispaikan ja digitaalisen palvelualustan edellytyksiä. Tämän hankinnan tarkoituksena on...

2.3.2023

Kierthon 2.0 -hanke pyytää tarjouksia selvitykseen sähköverkon kehittämisen tarpeista

Kierthon 2.0 -hanke pyytää tarjouksia selvitykseen uusiutuvan ja sään mukaan vaihtelevan energiantuotannon tuomista sähköverkon kehittämisen tarpeista Kaustisen seutukunnan...

17.2.2023

Biletti-hanke pyytää tarjouksia biokaasun toimintamallien skenaarioista

Kase BILETTI-hanke pyytää tarjouksia biokaasutuotannon verkostomaisen toteutuksen toimintamallin luomisesta Kase BILETTI -hankkeen ideana on tukea biokaasutuotannon kehittämissuunnitelman...

6.2.2023

KIERTOON! - hanke pyytää tarjouksia Biokaasutuotannon arvoketjun/arvokehän mallinnuksesta Kaustisen seutukunnan alueella

Hankinta liittyy KIERTOON! -hankkeen hankesuunnitelman mukaisiin (työpaketti 3.) toimenpiteisiin:  Työpaketti 3: Biokaasutuotannon arvoketjun/-kehän mallinnus Kaustisen seutukunnan...

27.1.2023

TARJOUSPYYNTÖ: Biokaasutuotannon hiilidioksidin talteenotto, varastointi ja käyttömahdollisuudet Kaustisen seutukunnan alueella, KIERTHON 2.0 -hanke

Kaustisen seutukunnan hallinnoiman ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman KIERTH2ON 2.0 -hankkeen työpaketti 3:ssa selvitetään biometaanin jatkojalostusmahdollisuuksien edellytyksiä...