Siirry sisältöön
  • Seututoiminta
  • Kiertotalous
29.3.2024

HIILEKAS-hankkeen biohiilimatka Utajärvelle

Kaustisen seutukunnan HIILEKAS-hanke tarkastelee biohiilen tuotannon paikallisia ja alueellisia arvoketjuja biohiilituotannon käynnistämiseksi Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen aikana parannetaan biohiilituotannon tunnettuutta sekä demonstroidaan ja pilotoidaan biohiilituotantoa pienen mittakaavan pyrolyysilaitteistolla.

HIILEKAS-hanke järjesti tutustumismatkan Utajärven Yrityspuistoon ja GRK Suomi Oy:n biohiililaitokselle 27.-28.3. Kaksipäiväisellä tutustumismatkalla vierailimme myös Utajärven kunnassa ja Orasko Oy:n sahalla. 

Matkan aikana saimme lisää kosketuspintaa biohiileen, ja lisää tietoa sen ominaisuuksista, käyttökohteista ja mahdollisuuksista. Utajärven Yrityspuisto Oy ja Utajärven kunta tarjosivat upeat puitteet biohiileen tutustumiselle. Utajärven Yrityspuisto Oy on vuonna 1997 Utajärven kunnan perustama teollisuuden ja elinkeinojen kehittämisyhtiö. Yrityspuisto Oy kehittää alueen yritysympäristöä jatkuvasti ja luo edellytyksiä uusien yritysten syntyyn sekä tukee alkavien ja jo toimivien yritysten toimintaa.

Vierailullamme tutustuimme myös GRK Suomi Oy:n biohiililaitokseen. Biohiililaitos aloitti toimintansa Utajärvellä keväällä 2023. Tehdas työllistää 10 työntekijää. Biohiiltä käytetään tällä hetkellä maanparannusaineena (ravinne- ja vesitasapainon ylläpitämiseksi). GRK:n infrastruktuurihankkeissa suurin osa tuotannosta menee vientiin. Tuotannosta syntyvä hukkalämpöä käytetään jatkossa puupellettien kuivaamiseen.

Vierailimme myös Orasko Oy:n sahalla. Saha investoi toiminnan kehittämiseen, rakenteilla on oma kuivaamo ja lämpölaitos. Vuonna 2022 syksyllä valmistunut tukkilajittelulinja on avannut mahdollisuuksia uusien puutavaralajien vastaanottoon,sekä parantanut tehtaan työtehokkuutta. Orasko Oy tekee myös yhteistyötä paikallisen biohiililaitoksen kanssa. 

Jatkamme HIILEKAS-hankkeessa entistäkin suuremmalla innolla biohiilentuotannon tunnettuuden parantamista Keski-Pohjanmaalla.