Siirry sisältöön
  • Asukkaille
  • Yrityksille
  • Seututoiminta
  • Kiertotalous
13.12.2022

Biokaasulle on kysyntää raskaan liikenteen polttoaineena Kaustisen seudulla, selviää tuoreesta selvityksestä.

Feasib Oy toteutti ”Bioenergian kysynnän aluetaloudelliset vaikutukset Kaustisen seutukunnan alueella” -selvityksen Kaustisen seutukunnan Kierth2on 2.0 -hankkeen toimesta, ja tarkensi selvitystä nyt tarkastelulla seutukunnan ohikulkuliikenteestä. Kierth2on 2.0 hanke on osa Kaustisen seutukunnan toimintaa, jonka avulla kehitetään uusiutuvan energian ekosysteemejä tukemaan maaseutualueiden rakennemuutosta, ja tavoitteena on luoda edellytyksiä varsinkin uusiutuvaan energiaan perustuvalle liiketoiminnalle ja erityisesti biokaasun käytön lisäämiselle Kaustisen seutukunnan alueella. Hanke on saanut EAKR-rahoituksen Keski-Pohjanmaan liitolta.

Bioenergian kysynnän vaikutuksia tarkastelevaa selvitystä tarkennettiin Kaustisen seutukunnan ohikulkuliikenteen ja siitä syntyvien mahdollisten markkinoiden tarkastelulla. Seutukunnan alueella kulkee merkittäviä kuljetusreittejä, ja varsinkin valtatie 13 sekä kantatiet 63 ja 58 ovat merkittäviä reittejä maataloustuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja metsäteollisuuden kuljetuksissa.

Työssä Kaustisen seudulla kulkevaa raskaan kaluston ohikulkuliikennettä ja sen mahdollisesti tuomaa biokaasun kysyntää selvitettiin teettämällä kysely logistiikka-alan yrityksille. Tässä selvityksessä keskityttiin raskaan kaluston ohikulkuliikenteeseen, sillä henkilöautoissa biokaasulla ei nähdä suurta kasvupotentiaalia poliittisten päätösten takia. Selvitys sisältää myös laadullisen tarkastelun, jossa olemassa olevien tilastojen perusteella arvioitiin biokaasukäyttöisen raskaan kaluston määrää nyt ja tulevaisuudessa Kaustisen seudun alueella. Työssä myös vertailtiin biokaasukäyttöisen raskaankaluston teoreettista määrää ja näiden biokaasun kysyntää kyselystä saatuihin tuloksiin.

Biokaasulle on jo nyt kysyntää alueella raskaassa liikenteessä, ja vuoteen 2030 mennessä biokaasun kysynnän arvioidaan kasvavan huomattavasti. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 75 % oli kiinnostuneita käyttämään biokaasua raskaan liikenteen polttoaineena, ja heillä olisi myös logistisesti mahdollista tankata biokaasua Kaustisen seudun alueella. Kaikki biokaasun käytöstä polttoaineena kiinnostuneet yritykset uskoivat biokaasun käytön realisoituvan jollakin aikajänteellä omassa raskaassa kalustossaan. Ihanteellisimpana biokaasun tankkausaseman sijaintina yritykset näkivät Kaustisen.

Selvityksen tuloksista voidaan päätellä, että yrityksissä löytyy luottoa kaasuautojen kehitykseen ja tankkausverkoston laajentumiseen. Kaustisen seutukunnan alueella operoivilta yrityksiltä löytyy tilastollista keskiarvoa enemmän kokeilunhalua ja ennakkoluulottomuutta uusia tekniikoita kohtaan. Lopputulemana voidaan todeta, että biokaasun nähdään selvästi olevan tulevaisuudessa vaihtoehto fossiilisille polttoaineille raskaassa liikenteessä.

 

Ohikulkuliikenteen tarkastelu luettavissa "Bioenergian kysynnän aluetaloudelliset vaikutukset Kaustisen seutukunnan alueella” -selvityksen kappaleesta 4.