Siirry sisältöön

KIERTH₂ON 2.0

Alueellinen kysyntä energiatuotannon murroksen edellytyksenä

KIERTH₂ON 2.0

Kaustisen seutukunnan KIERTH2ON 2.0 -hanke tutkii biopohjaisen energian kysynnän edellytyksiä Kaustisen seutukunnan alueella. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä uusiutuvan energian liiketoiminnalle ja erityisesti biokaasun ja sen jatkojalosteiden käytön lisäämiselle Kaustisen seutukunnan alueella. Hankkeen toteuttamisaika on 1.9.2021-31.8.2023. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 317 302 € , johon Keski-Pohjanmaan Liitto on myöntänyt 80% Euroopan aluekehitysrahaston tukea. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kaustisen seutukunnan kunnat sekä Korpelan Voima.

KIERTH₂ON 2.0 -hankkeessa selvitetään:

  • Energiamuutosprosessin edellytykset toimialoittain – miten kysynnän syntymistä voidaan edistää ja mitkä tekijät siinä voidaan seudullisesti hallita 
  • Kysyntälähtöisen markkinalogiikan edellytykset seudulla, mm. käyttäjä/kuluttaja- ja muita osapuolia koskevat analyysit,
  • Tekijät, joilla omavarainen energiantuotanto ja aluetaloudellinen sekä yritystason kannattavuus kohtaavat
  • Tuotannon tekijöiden (pl. raaka-aineet) sekä jakelu- ja kulutuskanavien analyysi 
  • Täysin uuden biomassapohjaisen energian tuotannon ja käytön edellytykset, digitaalinen seuranta ja raportointi (erityisesti langattomat ratkaisut);
  • Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteisen TKI-toiminnan edellytykset uusiutuvan energian hyödyntämisessä eri tavoilla  varmistaen niin energiaomavaraisuuden kuin yritysten kehittymisedellytysten maksimoinnin

KIERTH₂ON 2.0 hankkeen kokonaiskustannusarvio on 317 302 €. Hanke on saanut rahoituksen Keski-Pohjanmaan liiton Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (EAKR 80%). Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kaustisen seutukunnan kunnat sekä Korpelan Voima. Hankkeen toteuttamisaika on 1.9.2021 - 31.8.2023. 

Lisätietoja

Tomas Luoma, yrityskehittäjä

Tomas Luoma

yrityskehittäjä

KASE Yrityspalvelu

Puh. 040 656 5303

tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi
Timo Pärkkä, aluekehittäjä

Timo Pärkkä

aluekehittäjä

Puh. 040 757 3519

timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi

Löydä nopeasti etsimäsi