Siirry sisältöön

KASE Kasvuohjelma on erillisistä samaa tavoitetta tukevista hankkeista muodostuva kokonaisuus, jolla tuetaan uusien investointien toteutumista seudullamme ja parannetaan alueemme yritysten ja kaikkien organisaatioiden valmistautumista uusien haasteiden edessä. Näitä haasteita ovat alueellemme suunnitellut suurinvestoinnit, joiden yhteisarvo vuosina 2021-2026 tulee olemaan noin 1,5 miljardia euroa. Näitä suurinvestointeja ovat alueelle suunnitellut kolme isoa tuulivoimapuistoa (yhteensä jopa yli 200 tuulivoimalaa) sekä litium-kaivos sekä rikastamo.

Tällä hetkellä toteutamme vuoden 2020 alussa alkanutta hanketta, KASE Kasvuohjelma - yritysverkostojen ja -palveluiden kehittäminen. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus EAKR -rahoituksella sekä alueemme kunnat, jotka osallistuvat hankkeen kustannuksiin 20% osuudella. Hanke kuuluu yritysten toimintaympäristön kehittämisen kokonaisuuteen. Tämä hanke kestää noin kaksi vuotta.

Hankkeen ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 18.3. ja toteutettiin etäkokouksena korona-epidemian vuoksi. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Veli-Matti Hotakainen Halsualta ja varapuheenjohtajaksi Kaustisen kunnanjohtaja Arto Alpia. Laajaan ja julkisorganisaatioita että yrityssektoria edustavaan ohjausryhmään kuuluvat lisäksi Juha Nevala (Lestijärvi), Valtteri Toivola (Toholampi), Ari Rauma (Kaustinen), Päivi Vähäkainu (Veteli), Jukka Hillukkala (Toholampi kunnanjohtaja), Max Hagström (Osuva Koulutus Oy, KPEDU), Kirsi Vuotila (Centria amk), Paula Kivinen (Kokkolan yliopistokeskus), Mari Keiski (Reittien ja palveluiden Keski-Pohjanmaa, matkailuhanke) sekä joukko suurhankkeiden edustajia asiantuntijajäseninä.

Ohjausryhmä kuuli hankkeen yleisesittelyn ja kävi läpi tähän mennessä tehdyt toimenpiteet ja suunnitelmat tuleville kuukausille.

Mainittu korona-epidemia ja sen aiheuttama valmiuslakien käyttöönotto aiheuttaa jonkin verran muutoksia suunnitelmiin, mutta uskon että hanke tulee etenemään hyvin aikataulussa. Suurin vaikutus epidemialla on siihen, että meidän pitää miettiä miten voisimme toteuttaa suunnitellut valmennus- ja työpajaosiot ilman että suurissa ryhmissä kokoonnumme ja voimme silti pitää hyvää keskusteluyhteyttä yllä. Tähän on kuitenkin jo Kaustisen seutukunta-organisaatiossa hyvin valmistauduttu ja tästäkin haasteesta varmasti selvitään.

Tärkein yksittäinen asia alueemme yritysten kannalta on piakkoin alkava työyhteenliittymiin liittyvä valmennuskokonaisuus. Sen toteuttajaksi on valittu oululainen lakiasiaintoimisto ProJuridica. Tulevien viikkojen aikana suunnittelemme sekä viestimme tämän valmennuksen toteuttamisesta. Tavoitteena on, että saamme tämän valmennuksen valmiiksi kesään 2020 mennessä, sillä siten varmistamme riittävän ajan yrityksillemme luoda yhteenliittymiä ennenkuin suurhankkeista ensimmäinen eli Lestijärven tuulivoimapuiston toteuttaminen alkaa.

Teemme myös kartoitusta yritystemme osaamiseen ja kapasiteettiin liittyen. Suurhankkeissa tarvittavan maanrakennusalan kapasiteettia olemme kartoittaneet ja parasta aikaa on menossa kysely alueemme majoituspalveluita tuottaville yrityksille ja tästä saamme tuloksia heti huhtikuun 2020 alussa. Näiden tehtyjen kyselyiden tuloksia käytetään markkinoimaan aluettamme ja yritystemme tarjoamia palveluita suurhankkeista vastaaville isoille yrityksille.

On tärkeää, että yhdistämme voimia seudullamme kuntarajojen yli. Vain siten voimme varmistaa, että mahdollisimman suuri osuus isojen hankkeiden investointivaiheen suorista, välillisistä ja johdannaisluonteisista taloudellisista vaikutuksista jää alueellemme ja yritysten ja työllisyyden tueksi.

Löydä nopeasti etsimäsi