Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Väliaikainen ravintolatuki on avautunut

Yrityksille

Väliaikainen ravintolatuki on avautunut

Haku liittyen väliaikaiseen tukeen ja hyvitykseen ravitsemisyrityksille on avautunut 5.6.2020. Tuki koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta:

1) toiminnan rajoituksen hyvityksestä ja 2) uudelleen työllistämisen tuesta. Yrityksen on mahdollista saada kumpaakin tukea. 

Hyvitystä toiminnan rajoittamisesta voivat saada yritykset, joiden rajoitusvelvoitteen 4.4. - 31.5.2020 aikainen keskimyynti on ollut pienempi yritystoiminnan luonteen mukaisesti tarkasteltuna joko:

- vuoden 2020 tammi-helmikuun tai

- vuoden 2019 huhti-toukokuun keskimyyntiin verrattuna.

Tarkastelu tehdään siltä ajanjaksolta, joka on ollut tuen hakijan kannalta suurempi.

Niille päätoimisille yrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus, maksetaan hyvitys kahdessa erässä automaattisesti joukkomaksatuksena verottajan tietoihin pohjautuen. Eli hyvitystä ei tarvitse hakea eikä hyvityksen saaminen edellytä toimenpiteitä.

Ne yritykset, joilla ei ole verottajalle toimitettua 4/2020 alv-ilmoitusta, tai yritys, jolla on muu päätoimiala, tai yritys on henkilöstöravintola, maksetaan hyvitys yrityksen toimittamasta hakemuksesta.

Voit tarkistaa kuuluuko yrityksesi joukkomaksatuksen piiriin alla olevasta linkistä löytyvästä palvelusta. Syöttämällä sivulta löytyvään kenttään yrityksen Y-tunnuksen ja painamalla "Tarkista" saa vastauksen, kuuluuko yritys tuen automaattiseen joukkomaksatuksen piiriin: https://mara.ahtp.fi/

Mikäli yritys ei kuulu automaattisen maksatuksen piiriin tukea haetaan yhdessä erässä ja hakemuksesta. Haku on avoinna 31.8.2020 saakka.

Uudelleentyöllistämisen tuen avulla tuetaan ravitsemisyritysten valmiutta ja kykyä työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä on ollut helmikuussa 2020 laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa.

Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Tuen saamisen edellytyksenä on, että yritys maksaa rajoituksen päättymisen jälkeen työntekijälle kolmen kuukauden ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa tai henkilöstöpalveluyrityksen laskutusta vähintään 4 500 euroa vuokratyöntekijää kohden. Palkan tai henkilöstöpalveluyrityksen laskutuksen ei tarvitse kertyä koko edellä mainitulta ajalta. Riittää, että yritys maksaa palkkaa tai henkilöstöpalvelusta mainitun määrän verran.

Tuki myönnetään ja maksetaan yrityksen hakemuksesta jo ennen kuin yritys on tosiasiallisesti maksanut palkan työntekijälle tai laskun henkilöstöpalveluyritykselle. Maksaminen perustuu yrityksen ilmoittamaan työntekijämäärään. Edellytyksenä on, että yritys sitoutuu tukea hakiessaan maksamaan palkkaa tuen saamisen edellytyksenä olevan määrän ja ottamaan vuokratyöntekijöitä ilmoittamansa määrän. Tukihakemus uudelleentyöllistämistukeen on jätettävä viimeistään 31.10.2020.

Tarkemmat tiedot väliaikaisesta tuesta ja hyvityksestä ravitsemisyrityksille sekä hakuohjeet löytyvät KEHA-keskuksen sivuilta osoitteesta: https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara

 

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli