Siirry sisältöön
 • Asukkaille
 • Seututoiminta
 • Tarjouspyynnöt
27.4.2023

Tarjouspyyntö sähköisestä asiointipalvelusta

Tarjouspyyntö KASE Smart Countryside - Digitaalinen ja saavutettava Kaustisen seutu (myöh.Kuntadigi2) hankkeessa tehtävään sähköisen asiointipalvelun hankintaan

 

 1. Hankinnan tausta

Kuntadigi2 - hankkeessa jatketaan 2019 vuonna rahoitetun KASE Smart Countryside: Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen -hankkeen (myöh. kuntadigi), erityisesti vuonna 2020 valmistuneen seudullisen digistrategian toimenpiteitä, digistrategian aikataulun mukaisesti.

Hankkeella aikana luodaan Kaustisen seutukunnan kunnille yhtenäinen ohjeistus sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon, uusia toimintamalleja muuttuvan kuntatyöympäristön kehittämiseksi, luodaan etätyöskentelyn pelisäännöt, vahvistetaan työllisyyspalveluiden digitalisaatiota, kehitetään hybridityöskentelyn johtamiskulttuuria, parannetaan sähköisen asioinnin edellytyksiä ja parannetaan asukkaiden mahdollisuutta osallistua sekä vaikuttaa kunnan päätöksentekoon digitaalisilla työkalujen avulla.

Kuntadigi2 - hankkeen toteuttaja on Kaustisen seutukunta -organisaatio, jonka jäsenkuntia ovat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli. Hankkeen päärahoittaja on Valtiovarainministeriö.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Jarno Peltola.

Kuntadigi2 -hanke jakautuu kolmeen (3) työpakettiin:

Työpaketti 1: Kuntatyön muutos – suunnittelu ja toimeenpano (kohderyhmä: kuntien työntekijät)

Työpaketti 2: Johtaminen ja esimiestyö - suunnittelu (kohderyhmä: kuntien esihenkilöt)

Työpaketti 3: Asiointi ja palvelut sekä osallistuminen ja vaikuttaminen (kohderyhmä: palveluiden käyttäjät)

 • Osallistuminen ja vaikuttaminen S2022-S2023
 • Sähköinen asiointi S2022-S2024

2. Hankinnan kohde tarkennettuna

Hankitaan sähköisen asiointipalvelun kuuden (6) kuukauden pilotti Kaustisen seudun viiden (5) kunnan* käyttöön. Sähköisessä asiointipalvelussa kunta tarjoaa palveluita kuntalaisille sähköisessä muodossa ja käyttökohteet määräytyvät kuntakohtaisesti käyttöönottovaiheessa.

Pilotti käynnistetään 1.9.2023, johon mennessä käyttöönottotoimenpiteet ja käyttäjäkoulutukset tulevat olla toteutettuna.

Palvelun jatkokäytöstä päättävät jokainen kunta erikseen pilottijakson päätyttyä. Mahdollisesta palvelun jatkokäytöstä tehdään erillinen palvelusopimus kunnan ja palveluntuottajan välillä.

Sähköisen asiointipalvelun tulee sisältää:

 1. Vähintään 30 julkista lomaketta (per kunta)
 2. Vähintään 10 ylläpitokäyttäjää (per kunta)
 3. Suomi.fi -tunnistautuminen ja maksut
 4. Mahdollisuus hyödyntää yksittäisiä lomakkeita kuntien tytäryhtiöiden tarpeissa (esimerkiksi vesi- tai kiinteistöyhtiössä)
 5. Integraatiovalmius asiahallintajärjestelmiin (Huom. valmiit integraatiot huomioidaan tarjousvertailussa)
  1. Dynasty
  2. Triplan
 6. Palvelun käyttömahdollisuus WhistleBlower -direktiivin mukaisena ilmoituskanavana

Sähköisen asiointipalvelun tulee täyttää seuraavat kuntia koskettavat lakisääteiset velvoitteet, jotka on kuvattava tarjouksessa:

1. Kuvaus GDPR:n mukaisista henkilötietojen poistotoiminnoista

2. Palvelun tulee täyttää WCAG 2.1 mukaiset saavutettavuusvaatimukset

Pyydämme toimittamaan tarjouksen 12.05.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ” Kuntadigi2 - sähköinen asiointipalvelu”

 

Tarjouspyyntö löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa: Tarjouspyyntö