Siirry sisältöön
  • Seututoiminta
  • Tarjouspyynnöt
6.2.2024

Tarjouspyyntö Kuntadigi2 -hankkeen viestintävalmennukseen

Tarjouspyyntö: Kuntadigi2 hankkeen viestintävalmennukseen 

 

Kuntadigi2 - hankkeessa jatketaan 2019 vuonna rahoitetun KASE Smart Countryside: Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen -hankkeen (myöh. kuntadigi), erityisesti vuonna 2020 valmistuneen seudullisen digistrategian toimenpiteitä, digistrategian aikataulun mukaisesti. 

Hankkeen hankesuunnitelman mukaisen työpaketti 3:n tavoitteena on edistää kuntien ulkoista- ja sisäistä viestintää, sekä parantaa asukkaiden mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksen tekoon digitaalisten työkalujen avulla.  

Pyydämme asiantuntijapalvelutarjouksia TP3 mukaiseen viestinnän vaikuttavuuden ja kohdentamisen kehittämiseen. Hankittavan asiantuntijapalvelun kohderyhmänä ovat Kaustisen seudun viiden (5) kunnan henkilöstö sekä luottamushenkilöt, Kaustisen seutukunta organisaatio ja erityisesti viestinnästä vastaavat henkilöt.  

Hankittavan asiantuntijapalvelu tulee sisältää mm. seuraavat asiakokonaisuudet: 

  • Sosiaalisen median pelisäännöt, vaikuttavat julkaisut ja viestintä 

  • Vaikuttava asukasviestintä 

  • Tehokas sisäinen viestintä 

  • Tekoäly julkisen sektorin viestinnän tukena 

  •  

Valmennukset toteutetaan tietoiskuina sähköisiä viestintävälineitä hyödyntäen. Hankittava valmennuskokonaisuus koostuu kahdestatoista (12) 30 minuutin tietoiskusta yllä mainituista teemoista. Tarkemmat valmennusten sisällöt määritellään hankintayksikön kanssa erikseen. Valmennukset tallennetaan ja tallenteet jäävät hankintayksikön käyttöön.Asiantuntijapalvelu toteutetaan kevään 2024 aikana 

Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnöstä.  

Tarjoukset on toimitettava viimeistään tiistaina 20.2.2024 klo 15 mennessä osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet 

Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä antaa sähköpostitse projektipäällikkö Jarno Peltola Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet. Kysymykset tulee esittää 16.02.2024 kello 15.00 mennessä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Kuntadigi2-hankkeen nettisivuilla 19.02.2024.    

Tarjouspyyntö löytyy kokonaisuudessaan täältä: Tarjouspyyntö