Siirry sisältöön
  • Seututoiminta
  • Tarjouspyynnöt
22.3.2024

Tarjouspyyntö KASE Smart Countryside - Digitaalinen ja saavutettava Kaustisen seutu -hankkeen asiantuntijapalveluhankinta tekoälyn hyödyntämiseen kuntatyössä

Kuntadigi2-hankkeella luodaan Kaustisen seutukunnan kunnille yhtenäinen ohjeistus sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon, uusia toimintamalleja muuttuvan kuntatyöympäristön kehittämiseksi, luodaan etätyöskentelyn pelisäännöt, vahvistetaan työllisyyspalveluiden digitalisaatiota, kehitetään hybridityöskentelyn johtamiskulttuuria, parannetaan sähköisen asioinnin edellytyksiä ja parannetaan asukkaiden mahdollisuutta osallistua sekä vaikuttaa kunnan päätöksentekoon digitaalisilla työkalujen avulla.

Tämä hankinta on osa työpaketti 1:n toimenpiteitä. Hankittavaa asiantuntijapalvelua edeltää neljän 30 minuutin valmennuksen sarja, joka toteutetaan toukokuussa 2024. Toteutettavien valmennusten sisällöt on kuvattu alla:
A. Tekoäly tutuksi: Mitä tulee ottaa huomioon tekoälyn hyödyntämisessä? Tekoäly ja hyvä hallintotapa: Mihin luovaa tekoälyä voi käyttää? Mitä on hyvä ottaa huomioon tekoälyä hyödynnettäessä julkisella sektorilla, liittyen mm. lainsäädäntöön ja hyvään hallintotapaan.  
B. Tekoäly käytännössä: Kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää kunnan viestinnässä? Näin sinustakin tulee tekoälykuiskaaja: Promptaamisen perusteet ja tekoälyn käyttömahdollisuudet.  
C. Tekoäly työkaverina 1: Tiedonhaku ja sisällöntuotanto: kouluttajan vetämä demo. Miten tekoälyä voi hyödyntää sparrailussa, tiedonhaussa tai sisällöntuotannossa, kuten tiedotteiden, somepostausten ja käännösten tekemisessä?  
D. Tekoäly työkaverina 2: Tekoälytyökalujen esittely: Viestijän parhaat tekoälysovellukset juuri nyt •Multimodaaliset kielimallit  •Kuvien luominen tekoälyllä

Asiantuntijapalvelun toimintamalli:
Asiantuntijapalvelu koostuu neljästä etänä järjestettävästä 3 tunnin mittaisesta työpajasta, työpajojen ennakkotehtävistä sekä 45 minuutin asiantuntijapuheenvuorosta hankkeen loppuseminaarissa Kaustisella syyskuussa 2024. Jokaisen työpajan alussa on perehdytys käsiteltävään aiheeseen, jonka jälkeen käytännön harjoitteita.

Alustava toteutussuunnitelma:
-Touko-kesäkuu: asiantuntijapalvelun aloituspalaveri ja ensimmäinen työpaja
-Ensimmäisessä työpajan sisältö pohjautuu aikaisemmin toteutetun valmennuksen sisältöihin (B, C, D) käytännössä. EU:n tekoälysäädöksen vaikutukset tekoälyn hyödyntämiseen tulevaisuudessa.
-Elokuu: Toinen työpajaTekoälyn hallusinointi ja muut haasteet
-Syyskuu: Kolmas työpaja ja asiantuntijapuheenvuoro
-Tekoälyn mahdollisuudet työnteon tukena eri toimialoilla. Tehokas promptaaminen – miten tekoälyllä saa mahdollisimman hyviä tuloksia?Asiantuntijapuheenvuoron teemana on tulevaisuuden työnteko kunnissa-
Lokakuu: Neljäs työpaja:Tekoälyn mahdollisuudet työnteon tukena eri toimialoilla.  esimerkit.

Asiantuntijapalvelun jälkeen tavoitteena on:
-Kuntien henkilöstöllä on ymmärrys tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista ja rajoitteista (ml. hallusinointi, mustan laatikon haasteet ja vinoumat sekä tekijänoikeuskysymykset)
-Ymmärretään tekoälyn perustoimintaperiaatteet ja lainsäädännön rajoitteet
-Osataan ja uskalletaan käyttää tekoälyä työkaverina
-Käsitetään ilmaisten ja maksullisten tekoälysovellusten erot
-Ymmärretään, miten tekoälyä ohjataan tehokkaasti ja tavoitteellisesti
-Osataan tunnistaa tekoälyllä tuotetun sisällön tunnusmerkkejä.

Yllä oleva toteutussuunnitelma on esimerkki ja antaa suuntaa hankinnan tarpeista. Toivomme toteutussuunnitelmissa esimerkkitoteutussuunnitelmaa tarkempaa sisältöjen kuvausta ja uusia sisältöehdotuksia. Toteutussuunnitelman aikataulut tulee pysyä ehdotetun raameissa. Toteutussuunnitelmassa tulee kuvata työpajojen toteutustapa, sisällöt sekä rakenne mahdollisimman tarkasti. Hankintayksikkö ei ole vielä tekoälyn käytön asiantuntija.Työpajoissa käytetään ilmaisia tekoälysovelluksia, esimerkiksi CoPilot:in ilmaisversiota tai muita asiantuntijapalvelun tuottajan suosittelemia sovelluksia. Mikäli tarjoaja esittää maksullisten tekoälysovellusten käyttöä, hankintayksikkö ei vastaa niistä aiheutuneista kustannuksista.

 

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan löytyy täältä: tarjouspyyntö