Siirry sisältöön
  • Seututoiminta
13.5.2022

Seutuvaltuuston päätöksiä toukokuussa

Kaustisen seudun elinvoimaohjelma vuosille 2022-2026 hyväksyttiin

Kaustisen seudun kuntien ja seutukunnan yhteinen elinvoimaohjelma on ohjannut seudulla tehtävää kehittämistyötä vuodesta 2016 alkaen. Kaustisen seutukunnan seutuvaltuusto on kokouksessaan 9.5.2022 hyväksynyt uuden elinvoimaohjelman vuosille 2022-2026. Ohjelma on päivitetty vastaamaan sekä tämän päivän että lähitulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin laaja-alaisessa seudullisessa osallistavassa valmistelussa. Ohjelman toimenpiteitä toteutetaan yhdessä seudun eri toimijoiden, kuntien, kuntalaisten, elinkeinoelämän sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. 

Elinvoimaohjelman visiossa vuonna 2026 Kaustisen seutu on muutoksissa menestyvä, yhdessä tekemisen, onnellisten ihmisten ja vahvan yrittäjyyden maaseutu. Seutu on uusiutuvia luonnonvaroja jalostava, energiaa vastuullisesti tuottava, luonnon ja kulttuurin mahdollisuuksia kestävästi hyödyntävä ja digitalisaation mahdollisuuksia tehokkaasti soveltava maaseutu. 

Tavoitetilaksi vuodelle 2026 on asetettu, että seudun elinvoimatekijät (kasvu-, veto- ja pitovoima) houkuttelevat uusia asukkaita ja yrityksiä. 

Ohjelman strategiset kehittämisteemat ovat: 

  • Teema 1 Uusiutuvan energian ja biotalouden seutu  

  • Teema 2 Digitaalinen ja älykäs seutu  

  • Teema 3 Yrittäjyyden, työpaikkojen ja verkostojen seutu  

  • Teema 4 Kulttuurin, luonnon ja onnellisten ihmisten seutu 

 

Aluekehittäjäksi FM Timo Pärkkä Halsualta

Kaustisen seutukunnan toiminta on laajentunut viimeisten vuosien aikana huomattavasti. Hankkeiden ja henkilöstön määrä on lisääntynyt ja hankesalkun koko on nyt noin 3,2 miljoonaa euroa. Kaustisen seudun lähitulevaisuus näyttää lupaavalta. Yritystoiminta kasvaa ja kehittyy, työllisyysaste nousee ja työvoiman kysyntä kasvaa. Tuulivoiman ja kaivostoiminnan suurhankkeet, investoinnit bio- ja uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen sekä digitalisaation, monipaikkaisuuden useiden toimialojen kehittymisnäkymät tulevat vahvistamaan seudun kehittymistä. Seutukunta-organisaation palveluille on tulevaisuudessa entistä suurempi tarve ja kysyntä. 

Kaustisen seutukunnan organisaatiota on päätetty vahvistaa perustamalla aluekehittäjän toimi, johon sisältyy mm. seudun aluekehittämiseen liittyviä valmisteluja, suunnittelua, ohjelmatyötä ja hankkeistamista sekä Kv. ja EU:n suoraan rahoitushakuun sekä kansalliseen rahoitushakuun liittyvää seurantaa. Lisäksi aluekehittäjän tehtäviin kuuluu tiedottamista, yhteistyötä ja valmistelua, hankkeiden vetämistä ja hankkeissa työskentelyä, verkostoyhteistyötä kuntien, yritysten, rahoittajien ja sidosryhmien kanssa sekä kuntien yhteistoimintaan, aluemarkkinointiin ja viestintään liittyviä tehtäviä. Tehtävä on uusi pysyvä toimi seutuorganisaatiossa. 

Aluekehittäjän toimi on ollut haettavana seutukunnan henkilöstön sisäisessä haussa, koska prosessin alkuvaiheessa todettiin, että seutuorganisaatiosta löytyy toimessa tarvittavaa, erityisesti maaseudun kehittämiseen ja seudun toimintaympäristöjen tuntemiseen ja kehittämiseen perustuvaa osaamista ja relevanttia kokemusta. Toimea haki määräaikaan mennessä kolme henkilöä, ja haastatteluryhmä arvioi hakijoiden kelpoisuutta ja soveltuvuutta tehtävään hakuilmoituksen tehtäväkuvauksen ja kriteerien, hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella. Johtoryhmän esittämänä Seutuvaltuusto valitsi tehtävään FM Timo Pärkän Halsualta. 

Kehittämisjohtaja Petri Jylhä on tyytyväinen, että seudulle ja seutukuntaorganisaatiolle hyvin tärkeään tehtävään on saatu alueelle sitoutunut ja motivoitunut huippuosaaja omasta organisaatiosta. “Timon monipuolinen kokemus ja osaaminen sekä laajat verkostot vahvistavat merkittävästi aluekehitykseen ja myös laajemmin toimintaamme liittyviä palvelujamme”, Petri Jylhä toteaa. 

“Olen erittäin iloinen valinnastani. Kaustisen seutu elää mielenkiintoista kehittymisen vaihetta juuri nyt, mutta samaan aikaan on monia isoja kysymyksiä ja haasteita ratkottavana. Olen enemmän kuin valmis luomaan tämän tehtävän kautta myös uusia kehitysnäkymiä seudullemme.", Pärkkä kertoo.  

 

Uusia tehtäviä Kaustisen seutukuntaan

Kaustisen seutukunnan jäsenkunnat ovat mukana työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa, jossa osa TE-toimiston työllisyys- ja yrityspalveluista on siirretty kuntien toteutettavaksi. Uuteen työhönvalmentajan määräaikaiseen virkaan vuosille 2022-2023 valittiin haastattelujen, osaamisen ja hakemusasiakirjojen perusteella sosionomi (AMK) Kaisa Mikkola. Kaustisen seutukunta –organisaatiossa työllisyyden kuntakokeilussa työskentelevät myös työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen ja työelämäohjaaja Johanna Hautala.   
 
KASE Yrityspalvelut sisältää yritysten perusneuvonnan, yritysten kehittämispalvelut, yleisemmän elinkeinoelämän kehittämistyön sekä kuntakohtaista kehittämistyötä. Yrityspalvelussa työskentelevät tällä hetkellä yrityskehittäjä Jarmo Finnilä ja yritysneuvoja Erkki Laide. Seutukunnan yrityspalvelua päätettiin vahvistaa rekrytoimalla yrityspalveluun toinen yrityskehittäjä.