Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Kaustisen seutukunnassa selvitetään laajasti uusiutuvan energian vaikutuksia

Yleinen Seututoiminta

Kaustisen seutukunnassa selvitetään laajasti uusiutuvan energian vaikutuksia

Tutkimukset osoittavat aukottomasti, että uusiutuvaa energiaa on saatavilla niin runsaasti, että koko valtakunta voisi olla täysin omavarainen koko energiahuollossaan. Energiaan käytettävä rahasumma on keskimäärin lähes 5000 € asukasta kohti vuodessa. Esimerkiksi Kaustisen seudun energialasku on liki 70 miljoonaa euroa. Nykytilanteessa tämä rahasumma lähetetään pääosin pois alueelta aina ulkomaille asti fossiilienergian ostoina, ja summa ”uusiutuu” joka vuosi.

- Haemme nyt käynnistyvällä MAURO -hankkeella vastauksia useisiin uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun energian tuotantoon liittyviin sosiaalisiin ja taloudellisiin kysymyksiin. Tavoitteenamme on rakentaa aktiivisesti ja pilottiluonteisesti maaseudun uutta, hajautettuun energian tuotantoon ja jakeluun perustuvaa roolia Kaustisen seutukunnan alueella, kertoo projektipäällikkö Timo Pärkkä Kaustisen seutukunnasta. 

Kaustisen seudulla on tunnistettu useita vielä toisistaan irrallisia uudistuvan energian hankkeita ja aloitteita, joita niin yritykset kuin maatilatkin vievät eteenpäin. Tarve on kehittää alueellista yhteistyötä ja vahvistaa verkostoja selvitystyöllä tukien. 

MAURO (Maaseudun Uusi Rooli) -hanketta toteuttavat Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Ruralia-instituutti sekä hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina Kaustisen seutukunta. 

- Tutkimuslaitoskumppanimme tuottavat selvitystyöllään sellaista konkreettista uutta tietoa, joka auttaa luomaan uusiutuvan energian tulevaisuuteen suuntautuvan tiekartan seudullemme. Pyrimme toisistaan irrallisista hankkeista kohti laajempaa kokonaiskäsitystä mahdollisuuksista ja keinoista niiden toteuttamiseen. Tämän toivomme tukevan tulevia energiainvestointeja ja alueen ihmisten uskoa maaseudun uusiin mahdollisuuksiin, Pärkkä jatkaa. 

Hankkeen selvitystyöstä vastaavat tutkimusyksiköt toimivat eri rooleissa. 

- Energian tuotannon ja jakelun tavat ovat muuttumassa. Ollaan siirtymässä keskitetystä fossiilisen energian tuotannosta ja jakelusta kohti hajautettua toteutustapaa. Me näemme tässä erityisesti maaseutualueiden näkökulmasta kiinnostavina taloudelliset vaikutukset ja mahdollisuudet. Hankkeessa selvitämme myös uusiutuvan energian toteutettavuuden sosiaalista ja psykologista puolta, kertoo tohtori Pekka Peura Vaasan yliopiston VEBIC-yksiköstä. 

Vaasan yliopiston VEBIC-yksikkö tuottaa pohjatiedon koko alueen energian käytöstä ja vuosittaisesta energiataseesta sekä uusiutuvan energian potentiaalista. Helsingin yliopiston Ruralia -instituutti toteuttaa aluetalouden mahdollisuuksiin liittyvät laskennat. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius vastaa hankkeessa uusiutuvan energian sosiaalista ja psykologista toteutettavuutta koskevasta selvityksestä. 

Kaustisen seutukunnan muodostavat Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin kunnat. Kaustisen seutukunta on kuntien yhteinen kehittämisyksikkö. MAURO -hanketta rahoittaa Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta sekä mukana olevat kunnat. 

Lisätiedot: projektipäällikkö Timo Pärkkä, p. 040 757 3519, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet 

 

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli