Siirry sisältöön

Kenelle

 • yritystoimintaa suunnitteleville
 • uutta yritystoimintaa aloittaville
 • myös maatilasidonnaisille yrittäjille

Mitä

 1. Yritys- tai tuoteidean arviointi
 2. Liiketoimintasuunnitelma
 3. Kannattavuuslaskelmat
 4. Yrityksen perustaminen
 5. Perustamisasiakirjat
 6. Starttirahahakemus
 7. Rahoitushakemus: lainat, Finnvera, pankit
 8. Investointituki
 9. Kehittämistuet

Miten

Käymme yrityksen perustajan liikeidean läpi henkilökohtaisessa neuvonnassa. Huomiota kiinnitetään erityisesti liiketoiminnan kannattavuuteen ja rahoitukseen.

 • neuvonta aloitetaan yrityskokonaisuuden toiminnan ja talouden kartoittamisella.
 • käydään läpi aloittavan yrittäjän mieltä painavia kysymyksiä, kuten mahdollisia lupa-asioita, verotuskysymyksiä, yritysmuodon valintaa, perustamisilmoitusta, rahoitusta, kannattavuus- ja investointilaskelmia sekä hinnoittelua.
 • liikeideakuvausta voidaan syventää ottamalla tarkasteluun mm. asiakassegmentit, tuote- ja palvelutarjonta, kilpailu, riskienhallinta, yhteistyökumppanit ja tulevaisuuden visiot.
 • autamme myös erilaisten rahoitushakemusten ja muiden hakemusten sekä niihin liittyvien liitteiden laatimisessa.
 • pystyt neuvonnan jälkeen päättämään onko yrityksen perustaminen tarkoituksenmukaista ja kannattavaa.

Löydä nopeasti etsimäsi