Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Yritysten määräaikainen kustannustuki haettavana 7.7.-31.8.2020

Yrityksille

Yritysten määräaikainen kustannustuki haettavana 7.7.-31.8.2020

Eduskunta on hyväksynyt uuden lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta. Yrityksillä on mahdollisuus hakea kustannustukea kiinteisiin kustannuksiinsa ja palkkamenoihinsa huhti-toukokuulta 2020. Tukea haetaan Valtionkonttorilta erillisellä hakemuksella. Hakuaikaa on elokuun loppuun saakka. 

Kustannustuki on tarkoitettu lieventämään koronavirusepidemian yrityksille aiheuttamia äkillisiä taloudellisia menetyksiä. Tuen myöntämisestä, hakemusten käsittelystä ja tuen maksamisesta vastaa Valtiokonttori. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Kustannustuen yrityskohtainen yläraja yhteensä on 500 000 euroa. Tukea, jonka laskennallinen suuruus on alle 2 000 euroa kuukaudessa, ei makseta. 

“Kustannustuella korvataan yrityksen kiinteitä kustannuksia ja palkkakustannuksia, ja se maksetaan kahdelta kuukaudelta eli huhti- ja toukokuuta koskien kertasuorituksena. Keskeinen yrityskohtainen kriteeri on se, että tätä kustannustukea saavat vain ne yritykset, joiden huhti-toukokuun 2020 keskimääräinen liikevaihto oli vähintään 30 % pienempi kuin vertailujakson eli 1.3.-30.6.2019 keskimääräinen liikevaihto”, kertoo yritysneuvoja Erkki Laide Kaustisen seutukunnasta. ”Lisäksi on huomattava että tuo vuoden takaisen vertailujakson liikevaihdon oli oltava vähintään 20  000€.” 

Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Tuen perusteena olevan huhtikuun 2020 myyntitiedon sekä vertailuajankohdan liikevaihtotiedot saadaan lähtökohtaisesti Verohallinnon Valtiokonttorille toimitettavista tiedoista. 

”Tuen hakijan ei siis tarvitse eikä pidäkään lisätä Valtionkonttorin sähköisessä palvelussa tehtävään tukihakemukseen mitään liitteitä. Hakemuksessa on esitettävä riittävät tiedot yrityksen kiinteistä kustannuksista. Kiinteisiin kuluihin luetaan vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta sekä laite- ja esinevuokrat”, Erkki Laide kertoo. 

Tarkka listaus kustannustuen piiriin kuuluvista toimialoista löytyy Valtionkonttorin sivuilta. 

Kustannustukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon eikä kalastus- ja vesiviljelyalalle. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla myönnetään jo soveltuvin osin vastaavan tyyppistä kustannustukea maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yritystoimintaan.  

Yritysneuvoja Laide muistuttaa myös, että mikäli yritys on saanut jotain muuta ns. koronatukea pitää ne raportoida hakemusvaiheessa ja mahdollisesti saadut tuet vaikuttavat kustannustuen määrään. 

Tarkemmin Valtionkonttorin kustannustuki-sivuilta: https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#81f819de 

 

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli