Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Uusiutuvaan energiaan liittyviä asenteita selvitetään Kaustisen seutukunnassa

Seututoiminta

Uusiutuvaan energiaan liittyviä asenteita selvitetään Kaustisen seutukunnassa

Kaustisen seutukunnan koordinoimassa KASE MAURO -hankkeessa lähestytään maaseudun mahdollista uutta roolia energiatuotannossa useista näkökulmista. Hanketta rahoittaa Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Maaseuturahastosta. Tavoitteena on ymmärtää paremmin näköpiirissä olevan energian tuotanto- ja jakelumurroksen vaikutuksia alueella. Esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, kuten bioenergia, tuuli- ja aurinkoenergia, liittyy sekä puoltavia että kriittisiä näkökulmia, ja näitä on tarkoitus nyt selvittää. 

- Tällaista asenteita tarkastelevaa selvitystä tarvitaan ehdottomasti. Tekniset ja taloudelliset näkökohdat ovat usein turhankin hallitsevia muutostilanteissa, mutta ne eivät yksinään välttämättä takaa sinänsä perustellun uudistumisen sujuvaa toteutumista, sanoo projektipäällikkö Timo Pärkkä Kaustisen seutukunnasta. 

Tehtävä selvitys toteutetaan haastattelututkimuksena, ja haastattelut tehdään parille kymmenelle uusiutuvan energian alalla aktivoituneelle henkilölle Kaustisen seutukunnan alueella. Tarkemmin uusiutuvan energian aloista tarkastelun kohteina ovat biokaasu, metsäbiomassan käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa, tuulivoima ja aurinkoenergia. 

- Haastateltavat on tarkoitus löytää alkuvuoden aikana. Haastattelujen kautta pyritään tuomaan esille sekä energia-alan käsillä olevan muutoksen eri muotoja puoltavia että niihin kriittisesti suhtautuvia näkökulmia, toteaa selvitystä koordinoiva yliopistotutkija Olli Rosenqvist Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta. 

Selvitystyön tavoitteena on selvittää energiamurroksen toteutumista edistäviä ja haittavia sosiaalisia ja psykologisia tekijöitä Kaustisen seutukunnassa. Yliopistotutkija Olli Rosenqvist ennakoi, että eri näkemysten ja erilaisten arvopohjien yhteensovittaminen auttavat käytännön toimenpiteiden suunnittelussa. 

- Haastattelututkimuksen pohjalta arvioidaan ja tehdään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia energiamurroksen tarkoituksenmukaiseksi, oikeudenmukaiseksi ja mahdollisimman sujuvaksi toteuttamiseksi Kaustisen seutukunnassa, Rosenqvist sanoo. 

Kaustisen seutukunnan alueella on käynnissä useita yksityisten yritysten sekä alueen asukkaiden uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita. Näiden lisäksi EU:n ja valtion rahoitusohjelmiin on tehty ehdotus kymmenien miljoonien eurojen investointiohjelmasta, joka onnistuessaan lisää merkittävästi ja nopealla aikataululla mm. biokaasun tuotantoa alueella. 
 

Lisätietoja:  
 

Timo Pärkkä, projektipäällikkö, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh. 040 757 3519  

Olli Rosenqvist, yliopistotutkija, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh. 040 805 4429

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli