Siirry sisältöön
Valikko
sitewide searchHAE
  • Työllisyys

Haemme työelämäohjaajaa

Kaustisen seutu on elinvoimaista ja vahvan yrittäjyyden maaseutua. Seudun pienet ja keskisuuret yritykset ovat menestyviä ja kasvavia. Seudulla on käynnistymässä suurhankkeita liittyen tuulivoimaan ja kaivostoimintaan. Kaustisen seutukunnan tehtäviä ovat aluekehittäminen, elinkeinoelämän kehittäminen, kuntien yhteistoiminnan edistäminen ja seudun edunvalvonta viiden kunnan alueella (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli). Seutuorganisaatiossa työskentelee tällä hetkellä 17 henkilöä. Katso lisätiedot www.kaustisenseutu.fi 

Kaustisen seutukunta on mukana työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa osana Kokkolan seudun kuntakokeilua. Kaustisen seutukunta vastaa jäsenkuntiensa (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Veteli) puolesta kuntakokeilun toteuttamisesta. Kuntakokeilun tueksi on yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän sekä Centria ammattikorkeakoulun kanssa haettu OKM erityisavustusta jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. Erityisavustuksen turvin Kaustisen seutukunnan työllisyyspalveluissa toteutetaan kuntakokeilun aikana työelämän rinnallakulkija -toimintamallia työelämään siirtymisen nivelvaiheiden tueksi. 

Nyt meillä on haussa 

TYÖELÄMÄOHJAAJA 

Työelämäohjaaja tukee Kaustisen seutukunnan työnantajien ja kuntakokeilun työnhakija-asiakkaiden kohtaamisia erilaisissa työelämän siirtymisen nivelvaiheissa. Työelämäohjaajan tehtävänä on suunnitella asiakkaiden jatkopolkuja työhön, palveluihin ja koulutukseen ohjautumisen näkökulmasta, toimia tukena ja rinnallakulkijana työ-/työtoimintapaikan perehdytysprosessissa sekä palaute- ja arviointikeskusteluissa, kehittää seutukunnan työnantajayhteistyötä jalkautumalla yrityksiin sekä etsiä asiakkaille työmahdollisuuksia. Työtä tehdään yhteistyössä laajan moniammatillisen verkoston kanssa. Valittavalla henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa työnkuvan muodostumiseen kehittämällä toimintamallia yhdessä seutukunnan muun tiimin kanssa 

Tehtävässä menestyäksesi tarvitset: 

  • Monipuolista työelämäosaamista sekä aktiivista, ennakkoluulotonta ja itseohjautuvaa työskentelyotetta 
  • Alueen työmarkkinoiden tuntemusta, yhteistyökykyä ja verkosto-osaamista 
  • Ohjausosaamista, asiakaspalvelu- ja motivointitaitoja sekä kykyä tunnistaa asiakkaiden palvelutarpeita 
  • Tietoteknisiä taitoja ja nykyaikaisten työnhakukanavien hallintaa 

Arvostamme olemassa olevia verkostoja, joita työssä voi hyödyntää sekä tietämystä yritystoiminnasta ja koulutus- ja työllisyyspalveluista. Myös aktiivinen vapaa-ajan harrastuneisuus esimerkiksi järjestö-/yhdistystoiminnassa katsotaan eduksi. 

Työ alkaa 1.9.2021 ja työsopimuksen kesto on noin 1 vuosi. Sopimuksen kesto ja työaika määritellään yhdessä valittavan henkilön kanssa, projektiin osoitetun määrärahan puitteissa. Työ vaatii aktiivista liikkumista Keski-Pohjanmaan alueella ja seudun jäsenkunnissa, joten ajokortti ja auton käyttömahdollisuus ovat välttämättömiä. Palkkaus ja työsuhteen ehdot ovat KVTES:n mukaiset. Työpiste on sovittavissa seudun eri kuntiin. Saat tueksesi innostavan ja kannustavan työyhteisön sekä kattavan perehdytyksen. 

Hakemukset ja CV:t sähköpostilla osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet 21.6.2021 mennessä. Viestin otsikkokenttään “Työelämäohjaaja”.  

Lisätietoja: 

Anna Nieminen, työllisyyskoordinaattori, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, p. 040 167 8349 

Minna Kauppinen, hallintopäällikkö, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, p. 050 500 2102