Siirry sisältöön
  • Seututoiminta
23.9.2022

Tuulivoima-alan osaamiskeskus etenee esiselvitysvaiheeseen - tavoitteena turvata Keski-Pohjanmaan asema kasvavan teollisuuden alan kouluttajien kärjessä ja osaamisen omavaraisuus energiasektorin muutoksessa

Kaustisen seutukunta ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä tekevät esiselvityksen tuulivoima-alan koulutuksen ja koulutusympäristöjen kehittämiseksi. Tavoitteena on turvata Keski-Pohjanmaan asema kasvavan teollisuuden alan kouluttajien kärjessä ja osaamisen omavaraisuus energiasektorin muutoksessa. Samalla halutaan vahvistaa tuulivoima-alan ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen kehittämisen edellytyksiä Keski-Pohjanmaalla ja selvittää alalle kouluttautumista tukevien oppimisympäristöjen vaihtoehtoja. Hanketta rahoittaa Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) rahoituksesta.

Esiselvitysvaiheessa tavoitteena on selvittää vaatimukset ja edellytykset tuulivoima-alan osaamiskeskuksen perustamiselle, sen toimintamallille sekä erityisesti siihen sisältyvän oppimisympäristön toteuttamiselle sekä tuulivoima-alan perus- ja muuntokoulutuksen kehittämiselle Keski-Pohjanmaalla.

”Tuulivoima-ala on voimakkaasti kasvava ja myös kehittyvä teollisuuden ala Suomessa ja ala tarvitsee yhä enemmän nimenomaan suomalaista ja paikallista työvoimaa erilaisiin työtehtäviin. Alalle kouluttautumisen polut ovat kuitenkin vielä hieman hahmottumattomat ja yksi tavoitteistamme TUOKES -hankkeessa onkin luoda johdonmukaisia kouluttautumisen polkuja aina perustavasta ammattiosaamisesta alan vaatimaan erikoistumiseen saakka”, toteaa toimialuejohtaja Petri Ahoniemi KPEDUsta.

Kaustisen seutukunnassa asian merkitys on tunnistettu alueelle suunniteltavien suurhankkeiden myötä.

”Totesimme tilanteen, kun pohdimme alueen tuulivoimahankkeiden työllisyysvaikutuksia yhdessä alan toimijoiden kanssa. Pelkästään tuulivoima-asentajia tullaan tarvitsemaan kymmenittäin ja nyt suunnittelupöydällä olevien lähialueiden hankkeiden toteutuessa tämä tarve vain kasvaa. Siksi on mielestämme tärkeää asettaa tavoite siten, että ei puhuta pelkästään yksittäisistä kursseista vaan laajemmin koko tuulivoima-alan osaamiskeskuksesta, ” arvioi Timo Pärkkä Kaustisen seutukunnasta.

Esiselvitys kartoittaa keskeiset laadulliset ja määrälliset tarpeet alan ammatilliselle koulutukselle sekä alan toimijoiden omat nykyiset ja mahdolliset tulevat valmiudet toteuttaa koulutusta. Samalla selvitetään myös ne tilat ja ympäristöt, joissa koulutusta annetaan on selvitettävä – virtuaaliympäristöt ovat yksi kustannustehokas ja myös toimiva ratkaisu, jota selvitystyössä tarkastellaan.

”Erittäin tärkeää on se, että alan vaatimuksista, mahdollisuuksista ja koulutuspoluista kerrotaan jo peruskouluikäisille. Työllistymismahdollisuuksia alalla on vuosikymmeniksi eteenpäin. Tässä suhteessa tulemme myös tekemään eräänlaista pioneerityötä yhdessä hankkeen yhteistyötahojen ja kuntien sivistystoimen kanssa”, toteavat Timo Pärkkä ja Petri Ahoniemi.

Lisätietoja:

Timo Pärkkä

aluekehittäjä, Kaustisen seutukunta

Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

p. 040 757 3519