Siirry sisältöön
  • Seututoiminta
26.5.2021

Tarjouspyyntö: Kyytiin2 - Kulukuri.comin selitysvideo

TARJOUSPYYNTÖ 26.5.2021

 

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta

Kyytiin2-hanke

Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI

 

Keski-Pohjanmaan maaseudun liikennepalvelut kokoavan verkkopalvelu Kulukuri.comin selitysvideon toteuttaminen

 

1. Hankinnan tiivistelmä

Kaustisen seutukunta on viiden kunnan (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli) yhteinen aluekehittämisen ja elinkeinojen kehittämisorganisaatio. Seutukunta toteuttaa vuosina 2019–2021 hanketta nimeltä “Kyytiin2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä”. Hankkeessa ovat seutukunnan kuntien lisäksi mukana Kannuksen kaupunki sekä Perhon kunta.

Hankkeessa on todettu alueellisten liikennepalveluiden olevan erittäin hajallaan, mikä vaikeuttaa alueen asukkaille ja toimijoille liikennepalveluiden täysimääräistä hyödyntämistä. Kyytiin2-hankkeessa on kevään 2021 aikana luotu alueen asukkaille, yrityksille, matkailijoille ja muille sidosryhmille verkkopalvelu, josta löytyvät alueen kaikki liikennepalvelut. Verkkopalvelun nimi on Kulukuri.com.

Kulukuri.com -verkkopalvelun kehittämistyö on nyt edennyt niin, että palvelun käyttöönotto on tapahtumassa kesän 2021 aikana. Hanketiimi on päättänyt, että tämänkaltaisen palvelun markkinointia toteutetaan mm. selitysvideon avulla. Selitysvideon tarkoitus on markkinoida Kulukuri.com -palvelua ja kertoa palvelun hyödyistä.

 

2. Hankinnan sisältö

Tämän hankinnan tarkoituksena on hankkia Kulukuri.com -liikennepalvelua markkinoiva video. Valmistuvaa selitysvideota on tarkoitus käyttää ainakin seutukunnan sosiaalisen median kanavissa (YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook) sekä Kulukuri.com -palvelussa. Selitysvideo toteutetaan suomen kielellä ja videossa tulee olla saavutettavuusvaatimukset täyttävä tekstitys suomeksi.

Kaikki oikeudet videon käyttöön ja jatkojalostukseen jäävät hankinnan toimeksiantajalle.

2.1. Videon kesto

Korkeintaan 60 sekuntia.

2.2. Videon ääni

Videon ääninäyttelijä tulee tarjoajan puolelta ja sen tulee sisältyä tarjottavaan hintaan. Taustaäänien ja musiikin tulee sisältyä myös hintaan.

2.3. Videon tyyli

Tarjoaja voi itse ehdottaa toteutustyylivaihtoehtoja, mutta vain niitä tyylivaihtoehtoja, jotka kuuluvat tarjottavaan hintaan.

2.4. Alustava käsikirjoitus

Tarjousten laajuuden vertailtavuuden ja tasapuolisuuden vuoksi tarjoushinta voi sisältää korkeintaan 5 työtuntia käsikirjoituksen suunnittelua. Pohjalla käytetään seuraavaa alustavaa käsikirjoitusta:

Käsikirjoitusluonnos

Ennen ei ollut kaikki paremmin! Ainakaan liikkumispalveluiden osalta.

*Kuva henkilöstä A tietokoneen ääressä. Henkilön ajatuskuplassa on jotain abstraktia entisaikaan viittaavaa. Ajatuskuplaan ilmestyy ruksi päälle.*

Bussit olivat yhdessä paikassa. Junat omassaan. Taksit toisaalla. Koulukuljetukset piilossa.

*Henkilö A availee tietokoneelle palvelu kerrallaan uusia välilehtiä yllä mainittuihin liittyen. Ilme muuttuu tuskaisemmaksi välilehti välilehdeltä.*

Mutta nyt nämä kaikki ovat yhden palvelun sisällä.

*Kulukuri.com -värein puettu reipas henkilö B tulee paikalle, näyttää omasta puhelimestaan palvelua kulukuri.com ja kirjoittaa A:n tietokoneeseen kulukuri.com.*

Kulukuri.com

*Teksti ilmestyy tietokoneen ruudulle isolla.*

Kulukuri.comista löydät valtavan määrään liikkumisen palveluita. Ohjaamme sinut oikean palvelun pariin ja saat kätevästi ostettua bussi- ja junaliput. Löydät kaverit kimppakyyteihin, löydät paikkakunnan taksit, vuokra-autot ja pakettipisteet. Myös ajankohtaiset liikenteen olosuhde- ja tietyötiedot ovat samassa paikassa.

*Toisen lauseen kohdalla alkaa ilmestyä tietokoneen ruudulle lauseissa mainittuja palveluita. Ne liukuvat jokainen eri suunnasta omalle paikalleen. Samaa tahtia myös henkilön A ilme alkaa kirkastumaan.*

Kulukuri.com - kaikki kulkeminen Keski-Pohjanmaalla!

*Tietokonetta käyttänyt henkilö A ja Kulukuri.com -värein puettu henkilö B kättelevät.*

*Videon loppuun kuva, jossa kulukuri.com -palvelun oikea kuva tietokoneruudulla ja mobiililaitteessa sekä alle rahoittajien logot.*

 

3. Aikataulut

Tarjous pyydetään jätettäväksi perjantaihin 4.6.2021 klo 14.00 mennessä.

Valintapäätös tehdään välittömästi tarjousajan päätyttyä.

Työn suunnittelu- ja valmisteluvaihe käynnistetään mahdollisimman pian tarjousten käsittelyn ja valinnan jälkeen. Hankittavan selitysvideon tulee olla toteutettuna 23.7.2021 mennessä.

 

4. Tarjouksessa esitettävät tiedot

Tarjoukseen pyydetään liittämään kaikki seuraavat tiedot:

· Tarjoavan yrityksen/toteuttajatiimin esittely

· Ehdotus/ehdotukset hintaan kuuluvista tyylivaihtoehdoista

· 3 referenssiesimerkkiä vastaavasta toimeksiannosta

· Työn hinta (alv 0)

o Hintaan tulee sisältyä tarjottu video kokonaisuudessaan.

o Mahdolliset lisätyöt sovitaan kirjallisesti erikseen.

· Toimitusaika viikkoina hankintapäätöksestä

· Ote kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä

· Verovelkatodistus sekä selvitys allekirjoitusoikeudesta

 

5. Ilmoitus ja hankintamenettely

Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu tiedotteena kaustisenseutu.fi -sivustolla ja Kyytiin2.fi -sivustolla 26.5.2021. Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty 5:lle ko. asiantuntijapalvelujen tuottajalle sähköpostitse 26.5.2021.

Tarjouksen antajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien niiden henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta.

Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomen kielellä.

 

6. Valinta

Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei käsitellä eikä hyväksytä. Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle.

Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat:

· Osaaminen (max 10 pistettä)

o Tarjoavan yrityksen / toteuttajatiimin esittely

o Ehdotus/ehdotukset hintaan kuuluvista tyylivaihtoehdoista

o 3 referenssiesimerkkiä vastaavasta toimeksiannosta

· Hinta (max 15 pistettä)

o Työn hinta (alv 0)

o Halvin tarjous saa 15 pistettä

o Muut pisteet muodostuvat siten, että halvin hinta jaetaan tarjoushinnalla, jolla saatu suhdeluku kerrotaan maksimipisteellä 15. Suhdeluku on sitä pienempi, mitä kalliimpi tarjoushinta on suhteessa halvimpaan.

· Toimitusaika (max 5 pistettä)

o Toimitusaika viikkoina hankintapäätöksestä

o Nopein tarjous saa 5 pistettä

o Muut pisteet muodostuvat siten, että nopein toimitusaika jaetaan tarjoajan toimitusajalla, jolla saatu suhdeluku kerrotaan maksimipisteellä 5. Suhdeluku on sitä pienempi, mitä pidempi toimitusaika on suhteessa nopeimpaan.

 

Kaustisen seutukunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista, mikäli tarjoukset eivät vastaa haluttua palvelukokonaisuutta tai hankinnan hinta muodostuu liian korkeaksi tai mikäli hankkeen päärahoittaja ilmoittaa hankinnan esteestä tai hankinnalle tulee jokin muu este.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomen kielellä.

 

7. Laskutus ja sopimusehdot

Hankinta maksetaan paperilaskua tai sähköpostilla toimitettua laskua vastaan, kun työ on tilaajan toimesta hyväksytysti toimitettu.

Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa –sopimusehtoja, jotka löytyvät osoitteesta: http://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla ja sen jälkeen välimiesmenettelyllä.

Mahdollisista lisätöistä on sovittava tilaajan kanssa kirjallisesti erikseen.

 

8. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo

Pyydämme toimittamaan tarjouksen 4.6.2021 klo 14:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet. Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”Kyytiin2 – Kulukuri.com selitysvideo”.

Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa.

Tarjouksen on oltava voimassa 30.6.2021 saakka.

 

9. Tarjoustietojen julkisuus

Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita erikseen tarjouksessa ja esittää tämä osa tarjousta erillisenä liitteenä. Tarjouksen hintatieto ei ole liikesalaisuus.

 

10. Lisätietoja

Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä ja tarjouspyynnöstä antaa sähköpostitse Kyytiin2 –hankkeen projektipäällikkö Tomas Luoma 31.5.2021 saakka Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet. Lisätiedot julkaistaan 1.6.2021 kyytiin2.fi -sivustolla ja ovat näin kaikkien tarjoajaehdokkaiden käytettävissä.

 

Kaustisella 26.5.2021

KAUSTISEN SEUTUKUNTA

Petri Jylhä

kehittämisjohtaja