Siirry sisältöön
  • Yleinen
  • Seututoiminta
8.11.2022

Oma aktiivisuus kannattaa – Kaustisen seudulla on suurhankkeiden myötä käynnissä mahdollisuuksien vuosikymmen

Kaustisen seutukunnan alueella on jo käynnissä tai lähiaikoina alkamassa merkittäviä suurhankkeita, kuten Keliberin litiumhanke, kaustislaisen viuluperinteen Unesco-luettelointi, Lestijärven tuulivoimahanke ja lukuisia muita tuulivoimahankkeita. Nämä tuovat tekemistä niin paikallisille yrityksille kuin alueen ulkopuolisillekin. Paikallista yrittäjää tietenkin kiinnostaa, miten hankkeet etenevät ja miten niihin voi päästä mukaan.  

Mitä kuuluu Keliberille?

Keliberin ensimmäisellä kaivosalueella Syväjärvellä on tehty rakentamisen valmistelevia töitä, ja kaivosalueelta kantatie 63:lle on rakennettu yhdeksän kilometrin pituinen tie.  Tämä herättää luonnollisesti kiinnostusta niin paikallisissa yrityksissä kuin kuntalaisissakin. Työmaa-alueella luvatta liikkuminen on kaikkina vuorokauden aikoina ehdottomasti kielletty. Keliber aikoo järjestää tutustumiskäyntejä alueelle hankkeen myöhemmässä vaiheessa. 

Keliberin litiumhankkeeseen urakoitsijat valitaan vuosien 2022–2024 aikana. Yksittäisten urakoiden koko on useita miljoonia euroja. Urakkakyselyt lähetetään huomioiden yrityksen turvallisuuden tunnusluvut, taloudellinen tilanne, liikevaihto ja referenssit.  

Isojen urakkakokonaisuuksien lisäksi Keliber kilpailuttaa myös tuotannonaikaiset urakat, palvelusopimukset ja laitetoimittajat. Palveluntarjoajien ja alihankkijoiden kannattaa rekisteröityä Keliberin Palveluntarjoarekisteriin, jonka kautta on mahdollisuus päästä mukaan litiumhankkeeseen. Rekisteri jaetaan valituille urakoitsijoille, jotka ovat suoraan yhteydessä tarvitsemiinsa aliurakoitsijoihin ja palveluntarjoajiin.  

Keliber edellyttää kaikilta työmaalla toimijoilta Keliberin toimintaohjeiden ja yhteistyökumppaneiden eettisten ohjeiden noudattamista, järjestelmällistä ja todennettavaa turvallisuusjohtamista, kansallisen työlainsäädännön ja toimialan paikallisten työehtosopimusten noudattamista sekä ympäristöjohtamisjärjestelmää tai vastaavaa, jolla yritys on tunnistanut omat ympäristövaikutuksensa ja työskentelee niiden minimoimiseksi. Kaikessa toiminnassa tulee edetä turvallisuus edellä. 

Kaustisen seutukunta auttaa paikallisia yrityksiä

Kaustisen seutukunnan Yrityspalveluiden tavoitteena on, että alueen yrittäjät voisivat mahdollisimman helposti tuoda oman osaamisensa ja resurssinsa suurhankkeiden toteuttajille.
- Yritykset sopivat urakoista ja yksityiskohdista tietenkin loppujen lopuksi keskenään, mutta autamme kaikin mahdollisin keinoin siinä välissä, kertoo Kase Kasvuohjelma -hankkeen projektipäällikkö Timo Pärkkä. Annamme tietoa suurhankkeista, kerromme suurhankkeille alueemme yrityksistä, mahdollistamme nopean vuorovaikutuksen suurhanketoimisto.fi-sivuston kautta ja saatamme yhteen yrityksiä, jotka ovat yksin ehkä liian pieniä, mutta yhdessä voisivat tarjota urakoita ja palveluita hankkeiden aikana, Pärkkä jatkaa.

Kaustisen seutukunnan havainto on, että yrityksiä on päässyt mukaan suurhankkeisiin sekä oman aktiivisuutensa ansiosta, että Kaustisen seutukunnan keräämien yrityslistojen kautta.
- Sanoisin että kaikille mahdollisille listoille kannattaa lisätä yrityksensä. Se ei montaa minuuttia vie, ja sitäkin kautta on todistetusti tullut kauppaa. Oma aktiivisuus on joka tapauksessa tärkeää. Olen soitellut alueemme yrityksiä läpi ja molemmilla tavoilla on asiat edistyneet: jotkut ovat löytäneet suurhankkeisiin oman verkostonsa kautta tai suoraan kysymällä. Toiset ovat saaneet yhteydenottoja listalla olemisen ansiosta, kertoo Kase Kasvuohjelma -hankkeen projektiasiantuntija Tomas Luoma.

Monta suurhanketta päällekkäin

Kaustisen seutukunnassa on varauduttu alueella alkaviin suurhankkeisiin jo pidemmän aikaa. Noin viisi vuotta sitten nähtiin, että useita suurhankkeita voisi olla käynnissä yhtä aikaa. Näistä suurhankkeista kolme on jo alkanut vaikuttaa eri tavoilla paikallisessakin liike-elämässä:  Keliber, Lestijärven tuulipuisto sekä Unesco-listaus.  
- Alueella tapahtuu nyt paljon. Tämä näkyy jo esimerkiksi maarakentamisessa ja majoituspuolella. Monenlaista palvelua tarvitaan ja näkyvissä on myös tilaisuuksia uuden yritystoiminnan perustamiselle tai olemassa olevan yrityksen muokkaamiselle, kertoo yrityskehittäjä Jarmo Finnilä.

Finnilä neuvoo, että yritysten ja eritoten isoihin urakoihin tähtäävien yritysten kannattaa alkaa suunnittelemaan ympäristölaatujärjestelmän hankkimista tai ainakin vastaavan järjestelmällisen ja todennettavan toimintamallin rakentamista.
- Samoin turvallisuusasiat ja turvallisuusjohtamisen toimintamallit on hyvä laittaa kuntoon viimeistään tässä vaiheessa. Alueen suurhankkeissa korostuu vastuullisen toiminnan eri osa-alueet ja jokaisen mukanaolijan pitää osoittaa hallitsevansa kyseiset asiat, Finnilä jatkaa.  

Lisää hankkeita on valmisteilla etenkin tuulivoiman puolella, mutta myös isompia biovoima- ja aurinkosähköhankkeita saattaa käynnistyä lähivuosina. Näihin on varauduttu esimerkiksi järjestämällä verkostoitumiskoulutuksia ja suurhanketoimijoiden alihankintailtoja sekä luomalla suurhanketoimisto.fi -kanava, jonka kautta saa yrityksensä helposti toimijoiden tietoisuuteen.  

Kaustisen seutukunnan yrityspalvelutiimi suosittelee ottamaan heihin suoraan yhteyttä ja lisäämään oman yrityksensä Suurhanketoimistoon. Suurhanketoimisto on Kase Kasvuohjelma -hankkeessa luotu verkostoitumispalvelu. Kase Kasvuohjelma -hanketta rahoittavat Kaustisen seutukunnan jäsenkunnat sekä Keski-Suomen ELY-keskus.   

Lisätietoja:  

Tomas Luoma, projektiasiantuntija 
Kaustisen seutukunta, Kase Kasvuohjelma -hanke 
Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet 
040-142 4257