Siirry sisältöön
  • Seututoiminta
26.10.2023

MUKAAN –hankkeessa edistettiin asiakkaiden osallisuutta, kuntoutumista ja hyvinvointia

Kaustisen seutukunnan ja Perhon kunnan alueella ajalla 1.8.2020- 31.10.2023 toteutettu Mukaan – mukana kasvussa –hanke suunnattiin 16-64 –vuotiaiden työelämän ulkopuolelle ajautuneiden, syrjäytymisvaarassa olevien tukea tarvitsevien, heikossa työmarkkina-asemassa olevien tai elämänhallintahaasteissa yksilöllistä tukea ja ohjausta kaipaavien henkilöiden tukemiseen.  
- On ollut ilo ja kunnia tehdä töitä upeiden asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa näiden kolmen vuoden ajan, kertoo projektipäällikkö Jaana Siermala.  
 
Mukaan -hankkeessa edistettiin asiakkaiden osallisuutta, kuntoutumista ja hyvinvointia. Heidän kokonaistilannettaan ja toimintakykyään arvioitiin, heitä ohjattiin tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin ja tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Siermala kertoo, että kohderyhmäläisten motivoitumista ja elämänhallintataitoja vahvistettiin erilaisten valmennusten avulla.  
- Vahvistimme heidän osallistumistaan yhteisölliseen toimintaan, kuten ryhmätoimintaan, ja kehitimme heidän työelämävalmiuksiaan. Sosiaalinen kuntoutuminen, yhdessä tekeminen ja vertaistuki toimivat vahvana siltana syrjäytymisen ehkäisyn ja koronapandemian aiheuttamien haasteiden ylittämisessä. 

Mukaan -hankkeen aikana luotiin työelämän ulkopuolelle ajautuneille henkilöille matalan kynnyksen palveluina yksilöohjaus- ja ryhmätoiminta. Sen avulla vahvistettiin kohderyhmäläisten osallisuutta, tuettiin hyvinvointia ja elämänhallintaitoja sekä vahvistettiin heidän pääsyään julkisten palveluiden piiriin. Hankkeen toiminnassa palvelut vietiin asiakkaiden kotikuntiin, tarpeen vaatiessa asiakkaiden kotiin asti kotikäynteinä. Hankkeen aktiivisten toimenpiteiden parissa oli Siermalan mukaan 65 työelämän ulkopuolelle ajautunutta henkilöä.  
- Hanke tavoitti kaikkiaan yli 80 henkilöä, vaikka kaikki eivät lähteneetkään hankkeen varsinaisiin toimenpiteisiin mukaan. Koko hankkeen ajan tehtiin tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen, työllisyyspalveluiden, seurakunnan sekä eri järjestötoimijoiden kanssa.  

Hankkeessa toteutettiin yksilö- ja ryhmätoimintojen lisäksi laaja-alaisesti erilaisia asiantuntijapalveluja; mielentaitojen merkitys elämässä iltapäivä, erikoispsykologin toimintakyvyn arviointi, työelämätaitojen kehittämisvalmennusta, hyvinvointivalmennusta, talousasioihin liittyvää ulosoton tietoiskua sekä erilaisia kokemusasiantuntijoiden vierailuja.  
- Teimme runsaasti kotikäyntejä sekä erilaista asiakkaiden asiointiapuun liittyvää ohjausta, esim. lääkärissä käyntejä. Ryhmätoiminnat suunniteltiin yhteistyössä asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Mukaan -hankkeen toiminta jalkautetaan osaksi Keski-Pohjanmaan uutta RRF hankekokonaisuutta.

Hankkeen aikaisia tuloksia ja kokemuksia on myös laajasti viety yhteistyötahojen suuntaan koko hankkeen toiminnan ajan sekä laajasti keskusteltu esiin tulleista alueen erityispiirteistä ja haasteista.  
- Hankkeen toiminnan aikana on havaittu, että osa työelämän ulkopuolelle ajautuneista asiakkaista tarvitsee helposti ja nopeasti saatavia, matalan kynnyksen palveluita, jotka tarpeen vaatiessa jalkautuvat asiakkaan kotiin ja toimivat tukiverkostona palveluiden piiriin pääsemiseksi ja asioimiseksi, Siermala toteaa.  
 
Keski-Pohjanmaan uuden RRF -hankekokonaisuuden toivotaan vastaavaan tähän haasteeseen ja mahdollistavan maakuntiin tehdyn matalan kynnyksen palvelut osana nykyistä palvelujärjestelmää. Lisätietoa RRF-hankekokonaisuudesta:  
RRF Keskipohjanmaa 

Hankehenkilöstö toivottaa ihanaa syksyn jatkoa ja talven odotusta kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja mukana kulkijoille! Hankkeessa toteutetut hyvinvointia tukevat materiaalit ovat edelleen käytettävissä, pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne!

Mukaan-bingo

Kävelyhaaste

Monipuolisuushaaste