Siirry sisältöön
  • Seututoiminta
23.6.2021

Maaseudun uusi rooli energiatuotannossa – Kaustisen seutukunnan alueella myönteinen ilmapiiri

Yleinen ilmapiiri Kaustisen seutukunnan alueella on myönteinen uusiutuvan energian kehittämiselle ja käyttöönotolle. Biokaasu, tuulivoima ja osittain myös aurinkoenergia koetaan kiinnostavimmiksi uusiutuvan energian muodoiksi. Näin kertoo Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tekemä selvitystyö, joka on tehty osana Kaustisen seutukunnan koordinoimaa KASE MAURO -hanketta. 

Selvitystyön perustana ovat haastattelut, joita on toteutettu kevään 2021 aikana Kaustisen seutukunnassa. Haastateltavien joukossa on ollut niin asukkaita, kuntien edustajia, yritysten edustajia kuin viranomaistenkin edustajia. Haastateltavia henkilöitä oli kaikkiaan 24. Selvityksen tarkoituksena on tukea tulevaa kehitystyötä nimenomaan ottamalla tarkasteluun muitakin kuin teknisiä ja taloudellisia tekijöitä. 

- Yleisesti ottaen haastatellut näkivät energiatransition eli siirtymisen kohti uusiutuvia energiamuotoja henkilökohtaisesti hyvin myönteisenä asiana. Toki myös muutokseen liittyviä uhkia tiedostettiin, mutta vähemmän kuin mitä nähtiin uudistumisen mahdollisuuksia. Erityisen myönteisesti energiamurrokseen suhtautuivat luonnollisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävien yritysten edustajat, kertoo selvitystyön tehnyt yliopistotukija Olli Rosenqvist Kokkolan yliopistokeskuksesta. 

Sosiaalisten ja psykologisten tekijöiden selvittäminen on tärkeää, kun maaseudun uutta roolia esimerkiksi isossa energiamuutoksessa pohditaan. 

- Tämä selvitys on tärkeä avaus siinäkin mielessä, että nyt teknistaloudellisten asioiden lisäksi on ollut mahdollisuus tuoda esiin myös muita ajatuksia uusiutuvasta energiasta.  Vaikka nyt oli mahdollista haastatella varsin pientä joukkoa ihmisiä, niin tämä on silti hyvin edustava joukko toimijoita seutukunnassamme. Selvityksen tuloksia ja erityisesti toimenpide-ehdotuksia tullaan varmasti ottamaan käyttöön, toteaa projektipäällikkö Timo Pärkkä Kaustisen seutukunnasta. 

 Haastattelujen valossa seutukunnassa toimiva ihminen näyttäytyy paradoksaalisesti yhtäältä rohkeana, uudistumishaluisena innovaattorina ja kokeilijana ja toisaalta konservatiivisena, vakiintuneiden tapojen mukaan toimivana, ja viranomaisia vierastavana ja kunnioittavana sopeutujana. 

 - Yleisesti ottaen voisi sanoa, että iso osa ihmisistä on kuitenkin enemmän passiivisia tarkkailijoita eikä isoja intohimoja uusiutuvan energian kokonaisuuteen laajasti ole. Perusajatus seudulla tuntuu olevan, että teknisesti ja taloudellisesti järkevää asia saa ikään kuin hiljaisen hyväksynnän. Haastateltavien joukkoon valikoitui niitäkin, joilla on epäilyksiä ja kriittisyyttäkin. Erityisesti tuulivoimaan liittyen tämä oli nähtävissä, Olli Rosenqvist toteaa. 

Energia-alan uudistuminen on tärkeä ilmastotavoitteiden kannalta, mutta projektipäällikkö Timo Pärkkä muistuttaa että maaseudulle tämä uudistuminen on erityisen tärkeä aluetaloudellinen ja työllisyyskehitykseen vaikuttava ilmiö, jossa maaseutu voi vahvistaa omaa yhteiskunnallista rooliaan. 

- MAURO -hankkeessa on valmistumassa seuraavaksi uusiutuvan energian aluetalousvaikutuksiin ja työllisyyteen liittyvä selvitys. Ennakkotietojen valossa näyttää siltä, että jo pienelläkin alueellisen energiaomavaraisuuden lisäyksellä voitaisiin saada ihan merkittävä työllisyysvaikutus alueellamme. 

 KASE MAURO -hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahasto. 

 Sosiaalisia ja psykologisia vaikutuksia koskeva selvitys löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8759-6

Yliopistotutkija Olli Rosenqvistin videokooste selvitystyöstä löytyy osoitteesta https://youtu.be/E40N43OVPTY

  

Lisätietoja: 

Yliopistotutkija Olli Rosenqvist, p. 040 8054429 

Projektipäällikkö Timo Pärkkä, p. 040 757 3519