Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Kustannustuki II -haku on avattu tänään

Yrityksille

Kustannustuki II -haku on avattu tänään

Kustannustuen toinen hakukierros avautuu tänään 

Eduskunta on hyväksynyt kustannustukilain muutokset viime viikolla ja haku avautuu tänään 21.12.2020. Hakemus tuen saamiseksi tulee tehdä Valtiokonttorille viimeistään 26.2.2021.  

Kustannustuki on tarkoitettu lieventämään koronavirusepidemian yrityksille aiheuttamia äkillisiä taloudellisia menetyksiä. Tuen myöntämisestä, hakemusten käsittelystä ja tuen maksamisesta vastaa Valtiokonttori. Myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 euroa yritystä kohti.  

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden ja yrityksellä on tukikauteen kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa.  Yritysten lisäksi liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat hakea kustannustukea. Kustannustukea voidaan myöntää vain yhdistysten ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan. 

Tukikausi on kaikilla yrityksillä 1.6.2020 – 31.10.2020. Liikevaihdon vertailukausi on 1.6.2019 – 31.10.2019 tai jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on 1.1.2020 – 29.2.2020. Yrityksen liikevaihdon laskun suuruus määritellään vertailukauden ja tukikauden keskimääräisiä kuukausikohtaisia liikevaihtoja vertaamalla. Liikevaihdon laskun suuruus vaikuttaa yritykselle myönnettävän kustannustuen suuruuteen. Liikevaihdon laskun on oltava yli 30 %, jotta kustannustukea voidaan myöntää.  

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa. 

Lisätietoa tuen hakemisesta ja tarkemmista tukiehdoista löytyy Valtionkonttorin sivuilta osoitteesta: 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki#yleista-tietoa-tuesta 

Lisätietoja ja apua Kaustisen seutukunnasta: 

Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 044 561 2154
erkki.laide(at)kaustisenseutukunta.fi 

Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538
jarmo.finnila(at)kaustisenseutukunta.fi 

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli