Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Kustannustuen neljäs hakukierros

Yrityksille

Kustannustuen neljäs hakukierros

Kustannustuen neljäs hakukierros on avoinna 17.8.2021 klo 09.00 ja 30.9.2021 klo 16.15 välisen ajan. Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.3.2021–31.5.2021. Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Kustannustuki on tarkoitettu lieventämään koronavirusepidemian yrityksille aiheuttamia äkillisiä taloudellisia menetyksiä. Tuen myöntämisestä, hakemusten käsittelystä ja tuen maksamisesta vastaa Valtiokonttori.  

Yritys voi hakea kustannustukea, jos  

 • yrityksen liikevaihto on alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden
 • yrityksellä on tukikaudelta vähintään 2000 € hyväksyttäviä kustannuksia 
 • yrityksellä on y-tunnus 
 • yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin 

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät. 

Toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea perustelemalla, että liikevaihdon lasku johtuu pandemiasta. Molemmissa tapauksissa hakijan pitää täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.  

Yhtiömuodolla ei ole merkitystä tuen saamiselle. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Samoin yksinyrittäjät voivat edelleen hakea kustannustukea. Tuki on vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät. 

Tukihakemus täytetään sähköisessä asiointipalvelussa, johon löytyy linkki Valtionkonttorin sivuilta: 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/ 

Tuen vertailukausi riippuu yrityksen ALV-ilmoituskaudesta sekä perustamisajankohdasta. Yrityksen vertailukauden voi tarkistaa esimerkiksi alla olevasta linkistä: 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#yleista-tietoa-tuesta_mihin-liikevaihtoa-verrataan-mika-on-vertailukausi 

Kustannustuen määräytymiseen vaikuttaa yrityksen hakemuksella ilmoittamat tukikauden muut kulut. Muihin kuluihin lasketaan yrityksen hakemuksessaan ilmoittamat joustamattomat kulut ja menetykset liiketoiminnassa tukikaudella. Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla. Yrityksen on siis huolehdittava näistä kuluista, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja. 

Kuluja voivat olla myös lopullisiksi osoittautuneet yrityksen suorittamat ennakkomaksut. Kuluihin ei lueta esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja, uusia investointeja ja sellaisia palkkakuluja, joita on mahdollista supistaa. 

Esimerkkejä joustamattomista kuluista: 

 • Tilavuokrat ja hoitovastikkeet 
 • Varastovuokrat 
 • Sähkö, vesi ja kaasu 
 • Jätehuolto 
 • Vartiointi, aulapalvelu ja turvallisuusjärjestelmät 
 • Isännöinti, kiinteistönhuolto ja siivous 
 • Kiinteistöverot 
 • Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot 
 • Laite-, esine- ja ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut) 
 • Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut 
 • Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut 
 • Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus 
 • Konsernin hallinnointipalkkio 
 • Lupa- ja muut viranomaismaksut 
 • Jäsenmaksut 
 • Puhelinliittymät 
 • Tietoliikenne 
 • Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut 
 • Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun käyttöomaisuuden lainakorot 

Myös välttämättömiä vuokratyövoiman kuluja voidaan korvata. Näitä ovat esimerkiksi sellaiset kulut, jotka vastaavat oman henkilökunnan suorittamia toimia, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan tai liiketoimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Tämä koskee myös liiketoiminnassa käytettävän omaisuuden välttämättömästä ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia. 

Myös sellaisia kuluja, jotka jossain määrin joustavat, voidaan korvata. Tällöin korvaus voidaan suorittaa ainoastaan siitä määrästä, joka ei ole toiminnan alentuneen volyymin johdosta joustanut. 

Palkkakuluihin lasketaan tulorekisteristä Valtiokonttorin poimimat tiedot yrityksen maksamista suorista palkoista. Lisäksi palkkakuluiksi hyväksytään työnantajan sivukulut prosenttimääräisenä osuutena palkkakuluista. Työnantajan sivukuluja ovat esimerkiksi loma-ajan ja sairausajan palkka ja lomaraha sekä sosiaaliturvan ja työterveyshuollon kustannukset. 

Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo. Lisäksi hyväksytään YEL-vakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu yrityksen ilmoituksen mukaan. 

Yritys voi saada kustannustukea 2 000–1 000 000 euroa. Mikäli yrityksen tukikauden kulujen yhteenlaskettu määrä on vähintään 2 000 euroa, voidaan tukea myöntää, vaikka tukisumma laskennallisesti jäisikin alle 2 000 euron. Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 1,8 miljoonaa euroa. 

Lisätietoa tuen hakemisesta ja tukiehdoista Valtionkonttorin sivuilta: 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/ 

Lisätietoja ja apua tuen hakemiseen saat myös Kaustisen seutukunnasta: 

Erkki Laide, yritysneuvoja, p. 044 561 2154, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Jarmo Finnilä, yrityskehittäjä, p. 050 337 3538, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

 
 

 

 

 

 


 

 

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli