Siirry sisältöön
Valikko
sitewide searchHAE
  • Seututoiminta

Kiertoon-hanke käynnistää alueella syntyvien biokaasusyötteiden määrää kartoittavan soittokierroksen

Kaustisen seutukunnan Kiertoon! -hankkeessa kartoitetaan alueella syntyviä lantamääriä sekä muita biokaasusyötteitä keväällä 2021. Kiertoon! -hankkeessa käynnistetään nyt soittokierros alueen suurimmille turkis-, maito-, liha-, ja hevostiloille. Tämän lisäksi kartoitetaan myös alueella syntyvät teolliset syötteet, kuten esimerkiksi tuotantoeläinten rehunvalmistuksessa syntyvät biomassat. Samalla selvitetään maatalousyrittäjien kiinnostusta lähteä mukaan alueella käynnistettäviin biokaasuhankkeisiin.  
 
Hankkeen projektipäällikkö Marko Malvisto kertoo, että soittokierroksella käynnistyvällä selvityksellä halutaan saada tietoon, missä ja kuinka paljon biokaasun raaka-aineeksi sopivia syötteitä on. Selvitys on osa paikallisen kiertotalousympäristön toteutettavuusselvitystä.  
- Tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva siitä, mihin biokaasulaitoksia kannattaisi tulevaisuudessa rakentaa. Aluetta tarkastellaan Kaustisen seutukunnan alueella kokonaisuutena ilman kuntarajoja, Malvisto painottaa. 
 
Kolmivuotisella Kiertoon! -hankkeella halutaan vauhdittaa biokaasutuotannon syntymistä seutukunnan alueella. Hankkeen tarkoituksena on löytää uusia, toteuttamiskelpoisia toimintamalleja maaseudun elinkeinojen murrokseen. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään mm. käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä hiiltä nopeasti sitovina energiabiomassan kasvualustoina. Samalla pyritään edistämään energiabiomassan ja turkislannan yhteiskäyttöä biokaasun raaka-aineena sekä hiilen ja ravinteiden myöhemmän jatkokäytön suunnittelua. 
 
Energiatuotanto ja –jalostus nähdäänkin jatkossa jopa nykyistä merkittävämpänä työllistäjänä erityisesti maaseudulla.  
- Tarvitaan kuitenkin laajempaa kokonaisnäkemystä ja vahvaa kehittämistyötä, jotta tunnistetaan kaikki mahdollisuudet, niiden toteuttamisedellytykset sekä alueelliset vaikutukset, Malvisto toteaa.   
 
Lisätietoa:  
 
Marko Malvisto, projektipäällikkö, puh. 040 680 2210