Siirry sisältöön
  • Yrityksille
  • Seututoiminta
  • Kiertotalous
  • Tarjouspyynnöt
23.6.2022

TARJOUSPYYNTÖ: Biokaasun jakelujärjestelmän ja -verkoston selvitykset, KIERTHO2N 2.0 -hanke

KIERTH2ON 2.0 -hanke pyytää tarjouksia asiantuntijapalvelun hankintaan liittyen selvitykseen biokaasuun perustuvan polttoaineen jakeluverkoston sekä energiantuotannon ja teollisuuden jakelujärjestelmien vaatimuksista ja edellytyksistä Kaustisen seutukunnan alueella.

Kaustisen seutukunnan hallinnoiman ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman KIERTH2ON 2.0 -hankkeen työpaketti 2:ssa luodaan biokaasun jakelu- ja kuljetusinfrastruktuurin sekä tätä koskevan pidemmän aikavälin (n. 10 vuotta) suunnitelmat Kaustisen seudulle. Hankittavan työn tarkoitus on selvittää seutukunnan kattava biokaasuun perustuvan polttoaineiden jakeluasemaverkoston luomisen edellytykset. Lisäksi selvitetään biokaasua käyttävän teollisuuden ja energiatuotannon edellyttämät jakeluratkaisut. 

Tarjouspyyntö sisältää mm. seuraavat osa-alueet:

  1. Laaditaan Kaustisen seudulle biokaasuun perustuvan polttoaineiden jakeluverkoston luomiseen liittyvät selvitykset ja suunnitelmat ja tarkastellaan niiden kehittymistä 2030 vuoteen saakka.
  2. Selvitetään Kaustisen seudun biokaasua käyttävän teollisuuden ja energiatuotannon (sähkön- ja lämmöntuotannon) edellyttämät jakeluratkaisut.
  3. Tarkastellaan jakeluverkkoa ja -järjestelmää kysyntäpohjaisesti aiempiin seutukunnan selvityksiin ja tässä selvityksessä saataviin tietoihin pohjautuen.

Tarjouspyyntö löytyy kokonaisuudessaan täältä: Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä ja näihin vastauksia: Kysymyksiä ja vastauksia

 

Pyydämme toimittamaan tarjouksen perjantaihin 26.08.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet 

 

Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä antaa sähköpostitse projektipäällikkö Salla Siivonen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet Lisätietoja hankkeesta: www.kierthon2.fi