Siirry sisältöön
  • Yrityksille
  • Seututoiminta
  • Kiertotalous
  • Tarjouspyynnöt
23.3.2023

Kierthon 2.0 -hanke pyytää tarjouksia selvitykseen ravinteiden kierrätyksestä

Kierthon 2.0-hanke pyytää tarjouksia biokaasutuotannosta syntyvän mädätejäännöksen hyödyntämisvaihtoehtoja tarkastelevaan selvitykseen.

Tämän hankinnan on tarkoitus on tarkastella Kaustisen seutukunnan toimijoiden edellytyksiä resurssitehokkuudesta sekä luoda seudulle omavaraisen ja huoltovarman ravinnekierron edellytyksiä. Hankkeen työpaketti 3:ssa tarkastellaan biometaanin jatkojalostusta ja biokaasutuotannon sivuvirtojen hyödyntämistä. Biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen jalostusmahdollisuuksien tarkastelu lisäarvon näkökulmasta luo pohjaa liiketaloudellisille mahdollisuuksille.

Tämän hankinnan tavoitteena on tarkastella biokaasutuotannon mädätejäännöksen seudullisia hyödyntämismahdollisuuksia, etsiä mahdollisia uusia/vaihtoehtoisia
käyttökohteita biokaasulaitoksen mädätysjäännökselle, sekä selvittää näiden kaupallisia markkinoita ja kysyntää Kaustisen seutukunnan alueella. Tarkoituksena on tarkastella myös lainsäädännöstä ja kaupallisesta näkökulmasta aiheutuvia rajoitteita.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan täällä.

Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja niiden vastaukset tullaan julkaisemaan tällä sivulla.

Pyydämme toimittamaan tarjouksen keskiviikkoon 12.04.2023 klo 14.00mennessä sähköpostitse osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”Kierthon 2.0 ravinnekiertoselvitys".

Lisätietoja hankinnasta antaa projektipäällikkö Salla Siivonen, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet.