Siirry sisältöön
  • Yrityksille
  • Seututoiminta
  • Työllisyys
1.12.2022

Kaustisen seutukunnan seutuvaltuuston päätöksiä marraskuussa

Yrityskehittäjäksi KASE Yrityspalveluun FM Tomas Luoma Vetelistä  

Kaustisen seutukunta vastaa sopimuskuntiensa, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli, yrityspalveluiden järjestämisestä. Seutuorganisaatioon kuuluva KASE Yrityspalvelu tarjoaa palveluja yrittäjille, pk-yrityksille ja yrittäjiksi aikoville. Kaustisen seutukunnan ja jäsenkuntien välisen, vuonna 2021 uudistetun sopimuksen mukaisesti yrityspalveluja tuottaa yksi yritysneuvoja ja kaksi yrityskehittäjää. KASE Yrityspalvelua on nyt päätetty vahvistaa täyttämällä toinen yrityskehittäjän toimi.  
 
Yrityskehittäjän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen on hakemuksen ja haastattelun perusteella suoritetun ansiovertailun perusteella valittu FM, tradenomi, Tomas Luoma.  Yrityskehittäjän työtehtävät sovitetaan täydentämään yrityspalvelun nykyisen henkilöstön työtehtäviä ja ne suuntautuvat laaja-alaisesti yritysten välisen yhteistoiminnan, verkostoitumisen ja alueellisen elinkeinoelämän kehittämiseen. Yrityspalveluissa työskentelee Luoman lisäksi yrityskehittäjä Jarmo Finnilä ja yritysneuvoja Erkki Laide.  
- Tomaksen laaja osaaminen ja yritystoiminnan kokemus soveltuu erinomaisesti yritysten yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämiseen seudullamme. Samalla KASE Yrityspalvelun osaaminen ja resurssit seutumme yritysten neuvontaan laajenee entisestään, toteaa kehittämisjohtaja Petri Jylhä

Seudulla on käynnistymässä yhteisarvoltaan n. 1,5 mrd:n euron arvosta suurhankkeita tuulivoimaan ja kaivostoimintaan. Yrityskehittäjän yhtenä tehtävänä on auttaa niitä seudun yrityksiä, joilla on osaamista ja muita resursseja tarjottavaksi suurhankkeiden käyttöön. Kaustisen seutukunta on perustanut verkossa toimivan Suurhanketoimiston, jonka palveluja Luoma tulee kehittämään ja tuottamaan. Tavoitteena on, että seudun yritykset pystyvät hyötymään suurhankkeista liiketoimintansa kehittämiseksi.  

Luoma on osalle seudun yrityksistä jo tuttu entuudestaan sekä monista seutukunnan hankkeista että rakennus- ja ICT-alan yrityksissä työskentelynsä kautta.  
- Hyvältä tuntuu. Seutukunnan työporukan hyvä poljento on vienyt mennessään ja on mukava päästä antamaan oma panoksensa alueen yritysten käyttöön, Luoma kuvailee. 

KASE Smart Countryside: Digitaalinen ja saavutettava Kaustisen seutu -hanke käynnistyy

Valtiovarainministeriö on myöntänyt KASE Smart Countryside: Digitaalinen ja saavutettava Kaustisen seutu -hankkeeseen avustusta 209 100 euroa. Hankkeessa jatketaan kesäkuussa 2022 päättyneessä KASE Smart Countryside: Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen -hankkeessa laaditun seudullisen digistrategian toimenpiteitä. Hankkeella tavoitellaan kuntarajat ylittäen kuntien työntekijöiden työskentelyn tehostamista, etätyöskentelyn ja -työvälineiden toimintamallien yhtenäistämistä sekä etäjohtamisen tukemista ja kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamista.

Työhönvalmentajiksi yhteisöpedagogi Tiina Wennström-Roiha ja tradenomi Meri Kemppi

Kaustisen seutukunnan jäsenkunnat ovat mukana työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa, jossa osa TE-toimiston työllisyys- ja yrityspalveluista on siirretty kuntien toteutettavaksi. Kunnat ovat sopineet keskinäisellä yhteistyösopimuksella tehtävien hoitamisesta yhteistoimintana Kaustisen seutukunnan kautta. Työllisyyskokeilun lakisääteisten tehtävien hoitaminen vaatii virkasuhdetta. 
Elokuussa 2022 avattiin 2 määräaikaista työhönvalmentajan virkaa.

Työhönvalmentajan tehtävää haki 28 henkilöä, joista haastetteluun kutsuttiin 8. Haastattelujen, osaamisen ja hakemusasiakirjojen perusteella työhönvalmentajien virkoihin valittiin yhteisöpedagogi Tiina Wennström-Roiha ja tradenomi Meri Kemppi. Työhönvalmentajat ovat aloittaneet viroissaan 1.11. 2022. Työllisyyspalveluissa työskentelee heidän lisäkseen työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen ja työelämäohjaaja Johanna Hautala.

Toimistosihteerin määräaikaisesta työsopimuksesta toistaiseksi voimassa oleva

Kaustisen seutukunnan toimistosihteerin työtehtävät koostuvat palkanlaskennasta ja muista toistuvista päivittäisistä talous- ja yleishallinnon tehtävistä. Toimistosihteeri osallistuu myös hankkeiden hallinnointiin mm. laatimalla maksatuksia. Toimistosihteerin toimenkuva on siten välttämätön osa organisaation perustoimintaa, ja perustuu pysyväisluontoiseen toimintaan. Tästä syystä toimistosihteerin määräaikainen työsuhde päätettiin muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi. Toimistosihteerin tehtäviä hoitaa Marko Harju.

Kaustisen seutukunnan talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksyttiin

Seutuvaltuusto hyväksyi Kaustisen seutukunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025. Talousarvioon on otettu seutukunnan jo hyväksytty toiminta sekä hankkeet, jotka suurella todennäköisyydellä toteutuvat vuonna 2023. Muut toteutuvat hankkeet tuodaan seutuvaltuuston käsittelyyn rahoituspäätöksen saavuttua, poikkeuksena yli 800.000 euron hankkeet, jotka käsitellään seutuvaltuustossa jo rahoituksen hakuvaiheessa.