Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Kaustisen seutu käynnistää langattomien yhteyksien kehittämisen 5G Scout -hankkeella

Asukkaille Yleinen Seututoiminta

Kaustisen seutu käynnistää langattomien yhteyksien kehittämisen 5G Scout -hankkeella

Kaustisen seutukunta on käynnistänyt KASE Smart Countryside: 5G Scout –hankkeen. Hankkeen tavoitteena on luoda tiekartta nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja niiden testialustan luomiseksi Kaustisen seudulle. Tavoitteena on löytää kustannustehokkaita toimintamalleja tietoliikenneyhteyksien saatavuuden parantamiseksi maaseudulla. Hankkeella pyritään selvittämään myös kiinteiden ja langattomien tietoliikenneyhteyksien teknologia-alustan ja kehittämisympäristön luomisen edellytyksiä. Lisäksi tavoitteena on koota toimiva verkosto tiekartan toteuttamiseksi. 

Hanketta on valmisteltu viime syksystä alkaen Kaustisen seutukunnan ja KaseNet Oy:n yhteistyönä. Valmistelujen edetessä mukaan on saatu uusia sidosryhmiä, ja aiesopimukset on allekirjoitettu VTT:n, Nokia Oyj:n ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Hankkeen rahoitus on saatu Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Maaseuturahastosta, sekä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin kunnilta. 

Hanke on osa keväällä lanseerattua KASE Smart Countryside -hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on nimensä mukaisesti luoda Kaustisen seutukunnasta ensimmäinen ’älyseutukunta’. KASE Smart Countryside -hankekokonaisuuteen kuuluu myös valtionvarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoittama hanke (kuntien toimintamallien ja prosessien tehostaminen digitalisaation avulla), jonka tavoitteena on luoda Kaustisen seutukunnan kunnille yhtenäinen digistrategia sekä seudullinen sähköinen asiointialusta. 5G SCOUT on myös ensimmäinen hanke kunnianhimoisesta 5G teemaisesta hankekokonaisuudesta, jonka tavoitetila on laadittu vision muotoon seuraavasti: 

Kaustisen seutu on Suomen paras ja kattavin huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien maaseutualue, sekä Euroopassa ainutlaatuinen langattomien ja kiinteiden ratkaisujen alueellinen testialusta vuonna 2023. Visiota on jaettu edelleen kahteen osa-alueeseen, ja niiden toteutumiseen on laadittu alustavia kehityspolkuja. 

Kaustisen seutukunta oli alkukesästä mukana Aalto -kesäyliopiston järjestämässä Hack The Mall -haastetapahtumassa, jonka teemana oli tänä vuonna 5G. Kaustisen seutukunta oli yksi seitsemästä haasteen jättäneestä organisaatiosta, ja Kaustisen seutukunnan haasteen valitsi ratkaistavakseen kaksi opiskelijaryhmää. Haasteessa tehtävänä oli löytää ratkaisuja kolmeen kysymykseen:  

  1. Miten 5G verkkoa voidaan hyödyntää harvaan asutulla maaseutualueella kustannustehokkaasti? 

  1. Mitä hyötyjä 5G toisi maaseutualueelle? 

  1. Miten 5G:n lyhyt kantama ja heikko läpäisykyky ovat ratkaistavissa? 

Opiskelijatiimit työskentelivät haasteen parissa kaksi viikkoa, ja esittivät ratkaisuehdotuksensa 12.6. pidetyssä etäseminaarissa. Opiskelijaryhmien ratkaisuehdotuksista saimme uusia näkökulmia 5G verkon laajentamiseen. 

5G SCOUT-hankkeessa luodaan yksityiskohtainen tiekartta sekä kasvatetaan sidosryhmäverkostoa vision tavoitteiden saavuttamiseksi, ja luodaan siten pohjaa tuleville hankkeille. Hankkeen projektipäällikkönä toimii 1.8. alkaen Jarno Peltola.  

Langattomien yhteyksien kehittämisessä etsitään myös keinoja hyödyntää seudulla jo olemassa olevaa kiinteää valokuituverkkoa. Kaustisen seutukunnan tietoverkkojen rakentaminen on käynnistetty runkoverkon rakentamisella vuonna 1997 LFA-kompensaatiorahoituksella. Sen jälkeen tietoverkkoja on laajennettu vuosien mittaan noin 1 000 km:n laajuiseksi verkostoksi (runkoverkko + liityntäverkot). Ensimmäinen kyläverkko rakennettiin Liedes-Meriläinen -alueelle vuonna 2002. Verkkoa on rakennettu EU:n eri rahastojen (EMOT-R, EAKR), kuntien ja yksityisten rahoituksella. Kaustisen seutukunnan tietoverkkoja hallinnoi tällä hetkellä jäsenkuntien kokonaan omistama yhtiö KaseNet Oy. Huolimatta nykyisen kiinteän tietoverkon laajuudesta, huomattava osa seudun asukkaista, yrityksistä ja maatiloista on vielä tietoverkkoyhteyden ulottumattomissa. Kaustisen seutukunta on toteuttanut aiemmin selvityksen, jossa yhteyksien kysyntää on tutkittu tarkemmin. Seutukunta on toteuttanut vuoden 2019 aikana KASE Tietoverkot+ -hankkeen, jolla kartoitettiin alueen asukkaiden tyytyväisyyttä nykyisiin verkkoyhteyksiin, halukkuutta hankkia valokuituliittymä sekä esteitä valokuidun hankkimiselle. 

”Kaustisen seutukunta ja KaseNet Oy pyrkivät yhdessä sidosryhmäverkoston kanssa luomaan ratkaisuja uusien mobiiliyhteysteknologioiden kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen maaseutualueilla. 5G SCOUT on herättänyt laajasti kiinnostusta jo hankkeen valmisteluvaiheessa. Hankkeella on potentiaalia luoda kansallisesti ja kansainvälisesti kestäviä toimintamalleja mobiiliyhteysteknologioiden tehokkaaseen hyödyntämiseen harvaan asutuilla alueilla.” 
-Jarno Peltola, projektipäällikkö 

“Digitalisaatio mahdollistaa maaseudulle kasvavassa määrin elinvoiman kasvun. Ihmiset arvostavat näinä aikoina yhä enemmän asuinympäristöjen laatua, turvallisuutta ja väljyyttä. Asiantuntijat voivat tehdä etätöitä ja yritykset tuottaa palveluja tietoverkkojen kautta minne päin tahansa maailmaa. Tietoverkkojen kattavuus ja yhteyksien saatavuus niin kotitalouksille kuin erilaisille yrityksille on kehityksen perusedellytyksiä. Seudulla on panostettu pitkään ja voimakkaasti kiinteisiin tietoverkkoyhteyksiin. Maaseudulla nykyään toimivat mobiiliyhteydet ovat monesti valitettavan epäluotettavia ja hitaita, eikä niiden tarjoama kaista riitä käytännössä harjoittamaan nykyaikaista, suurta ja nopeaa tiedonsiirtokapasiteettia vaativaa yritystoimintaa. Nyt haluamme tehdä ainutlaatuisen digiloikan ensimmäisenä laajempana maaseutualueena Suomessa ja Euroopassa ja kehittää kiinteän valokuituverkon nopeuksia tarjoavia langattomia yhteyksiä seutumme asukkaille ja yrityksille” 
– Petri Jylhä, kehittämisjohtaja, Kaustisen seutukunta 

”Meille kiinteän verkon operaattorina hanke antaa hyvän näkymän siihen, mikä on kokoisemme operaattorin rooli 5G ympäristöissä ja kehittyvissä langattomissa verkoissa. Tarkoitus on pilottien kautta päästä laajemmin ymmärrykseen uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja yhteistyömalleista mobiilioperaattorien kanssa. Kuntaomisteisena yhtiönä haluamme olla mukana tuomassa lisäarvoa alueemme asukkaille sekä omistajillemme.”
– Vesa Haapaniemi, KaseNet Oy, toimitusjohtaja 

”Uuden sukupolven 5G matkaviestinjärjestelmien käyttöönotto maailmalla on vielä alkutaipaleella. Käyttöönotossa Suomi on yksi Euroopan kärkimaita niin taajuuksien käyttöönotossa kuin varsinaisessa kaupallisessa operaattoritoiminnassa. Ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty pääasiassa laajakaistapalveluihin ja laajentamaan nykyistä 4G LTE kapasiteettia. Laajakaistapalveluiden lisäksi 5G:n määriteltyihin ominaisuuksiin kuuluu kuitenkin paljon muuta. Esimerkiksi lyhyen tiedonsiirtoviiveet tarjoavat uusia palvelu- ja sovellusratkaisuita teollisuuteen ja tuki laajoille IoT palvelujärjestelmille, ja paikallisille verkoille mahdollistaa esimerkiksi tiedon keräämisen ja paikaalisen reaaliaikaisen analyysin laajoista sensoriverkkoista. Tällä hetkellä 5G järjestelmäkehityksessä etsitään erityisesti uusien sovellusalueiden erikoisvaatimuksia, joihin kuuluu muun muassa maaseutualueiden ja haja-asutusalueiden palvelut yrityksille ja yksityisille. Suomessa toteutettu taajuuskauppa ja säätely, erityisesti korkeimmilla 5G taajuuksilla, mahdollistaisi myös paikallisen operaattoritoiminnan ja sitä kautta esimerkiksi tehokkaiden räätälöityjen paikallisten palveluiden järjestämisen. Kaustisen seutukunta tarjoaa erinomaisen ympäristön muun muassa uusien tietoliikenneratkaisuiden pilotointiin ja 5G teknologioiden kehittämisen vaatimusmäärittelyyn maaseudun tarpeisiin, muun muassa vilkkaan yritystoiminnan, monimuotoisen teollisuuden, sekä maa- ja metsätalouden, johdosta.” 
– Jyrki Huusko, VTT Oy, 5G ja tulevaisuuden verkot –tutkimustiimin päällikkö.        

Lisätiedot: 

Jarno Peltola, projektipäällikkö, p. 040 562 2512, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet  

Petri Jylhä, kehittämisjohtaja, p. 050 551 3030, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet 

 

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli