Siirry sisältöön
  • Seututoiminta
23.12.2022

KASE Smart Countryside: 5G Scout -hanke päättyi

Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Kaustisen seudun kuntien rahoittama KASE Smart Countryside: 5G Scout -hanke päättyi vuoden lopussa. Hankkeen aikana luotiin KASE Smart Countryside -hankeohjelma sekä tietoliikenneyhteyksien kehittämisen tiekartta, selvitettiin teknologioita, joilla tuotetaan kustannustehokkaasti huippunopeat tietoliikenneyhteydet jokaiseen talouteen, sekä kartoitettiin seudun tietoliikenneyhteyksien nykytilaa. 

Hanke alkoi vuonna 2020, jolloin EU:n tasolla tehtiin päätös elvytysrahastosta ja jäsenmaita pyydettiin lähettämään suunnitelmia pakettien sisällöistä. 5G Scout -hankkeessa luotiin yhteistyössä KaseNetin kanssa elvytyshankeohjelmaan hankekokonaisuus. Hankeohjelman visio oli kunnianhimoinen: ”Kaustisen seutu on Suomen paras ja kattavin huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien maaseutualue sekä Euroopassa ainutlaatuinen langattomien ja kiinteiden ratkaisujen alueellinen testialusta”.   

Hankkeen aikana pyrimme toteuttamaan visiota selvittämällä eri teknologiavaihtoehtoja valokuidun jatkamiseen langattomasti. Kartoitimme esimerkiksi WiFi, 5G -privaattiverkko sekä erilaisia point-to-point -ratkaisuja. Pidimme palavereita eri palveluntarjoajien kanssa, mutta alueelliselle toimijalle ei löytynyt riittävän laadukasta ja kustannustehokasta langatonta ratkaisua.  

Hankkeessa luotiin tietoliikenneyhteyksien kehittämisen tiekartta, joka löytyy täältä: https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/kase-smart-countryside/kase-smart-countryside-5g-scout/aikajana/. Tiekarttaa laatiessa huomasimme valokuituverkossa katveita, joita pystyttäisiin mahdollisesti peittämään uudella Maaseudun tietoliikenneyhteyksien investointirahalla. Tätä varten suunniteltiin hanke, jonka tehtävänä on kartoittaa ja koota alueet yhden investointihankkeen alla. Syntyi KASE Smart Countryside: Kuitua kylille -hanke (www.kuituakylille.fi), joka on niin ikään Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseuturahastosta rahoittama.  

Tiekartan toimenpiteiden toteuttamiseen hankittiin asiantuntijapalvelua, jonka osana toteutettiin matkapuhelinverkkojen mittauspalvelu Kaustisen seudun kunnissa. Mittauspalvelun tulosten perusteella seudun 4G verkko toimii pääasiassa hyvin, mutta verkko on herkkä ruuhkautumiselle. Selkeitä katvealueitakin löydettiin. Proxion Plan Oy toteutti mittauspalvelun, analyysin sekä karttanäkymän tuloksista. Mittauspalvelun tulokset ovat löydettävissä täältä: https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/kase-smart-countryside/kase-smart-countryside-5g-scout/mittauspalvelu/  

Hankkeen aikana verkostoiduimme ja löysimme uusia yhteistyökumppaneita. Projektipäällikkö osallistui mm. Elisan 5G Showroom -vierailuihin, VTT:n 5G Heart ja 5G Safe+ -hankeohjelmien seminaareihin sekä kutsuvierastilaisuuksiin ja Traficomin 5G Momentumin seminaareihin.  

Lisätietoja: 

Jarno Peltola
projektipäällikkö
KASE Smart Countryside: 5G Scout
p. 040 562 2512
jarno.peltola@kaustisenseutukunta.fi