Siirry sisältöön
Valikko
sitewide searchHAE
  • Asukkaille
  • Seututoiminta

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ KAIKUMA - Aineettoman kulttuuriperinnön matkailupalveluiden kehittämishankkeelle

Kuva: Kaustinen matkalla Unescon luetteloon -blogi

Kaustislainen viulunsoitto on ehdolla UNESCO:n ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Kaustisen seudun matkailu- ja palveluyrityksissä on tarve kehittää viulunsoittoperinteen ympärille syntyvän kulttuurimatkailun edellytyksiä. Hankkeessa vahvistetaan toimijakenttää kehittämällä kulttuurimatkailun arvoketjuja sekä luodaan ja pilotoidaan uudenlaisia matkailutuotteita aineettoman perinnön teemoissa. Hanketta toteutetaan laajalla osallistavalla tavalla ottaen mukaan alueen eri toimijoita ja sidosryhmiä. Hankkeessa toteutetaan mm. virtuaaliseen ja perinteiseen matkailuun sekä aluetaloudellisiin vaikutuksiin liittyviä selvityksiä, järjestetään tapahtumia ja työpajoja, toteutetaan fyysisiä ja virtuaalisia kulttuurimatkailun esittelyjä sekä luodaan kulttuurimatkailun kehittämisen strategia Kaustisen seudulle vuoteen 2030. Hankkeen rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä seudun kunnat. Hankkeen toteutusaika päättyy 30.6.2023.

 

Projektipäällikön tehtävänä on koordinoida hankkeen toimenpiteitä sekä vastata hankekokonaisuudesta. Hankkeen toteutuksen apuna toimii osa-aikaiset projektisihteeri ja tiedottaja. Tukena on myös seutukunnan koko kehittämistiimi. Tarvittavaa erikoisosaamista on mahdollista hankkia ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

 

Odotamme valittavalta henkilöltä soveltuvaa korkeakoulutusta, matkailu- ja kulttuurialojen tuntemusta sekä ymmärrystä digitalisaation ja virtuaalisuuden hyödyntämismahdollisuuksista matkailun kehittämisessä. Tehtävässä on eduksi kokemus julkisen sektorin kehittämishankkeiden hallinnosta ja toteutuksesta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja ja valmiuksia viestintään eri kanavia hyödyntäen. Kokemus verkostoissa toimimisesta antaa myös valmiuksia hyviin tuloksiin. Tehtävässä on tärkeää oma-aloitteinen ja itsenäinen työnote sekä tiimityötaidot. Sujuvan suomen kielen lisäksi muu kielitaito on eduksi.

 

Työssä tarvitaan M365-ympäristön käyttöosaamista. Työ edellyttää myös ajokorttia ja auton käyttömahdollisuutta. Tehtävä on määräaikainen kestäen hankkeen loppuun ja siinä on 6:n kk:n koeaika. Projektipäällikön toivotaan aloittavan työssään elo-syyskuun aikana. Tehtävä on kokoaikainen. Työsuhteen ehdot ovat KVTES:in mukaiset. Työpisteen sijainti on sovittavissa seutukunnan toiminta-alueen eri kuntiin.

 

Hae paikkaa lähettämällä hakemus ja cv sähköpostilla 12.8.2021 mennessä osoitteeseen: kirjaamo(at)kaustisenseutukunta.fi. Viestin otsikkokenttään ”Projektipäällikkö KAIKUMA”

Lisätiedot:

Petri Jylhä, kehittämisjohtaja,petri.jylha(at)kaustisenseutukunta.fi,p. 050 5513030 (4.8. jälkeen)

Minna Kauppinen, hallintopäällikkö, minna.kauppinen(at)kaustisenseutukunta.fi, p. 050 5002102 (6.8. jälkeen)