Siirry sisältöön
  • Avoimet työpaikat seutuorganisaatiossa
22.3.2024

Projektipäällikkö kehittämään kulttuuri- ja luontomatkailua Kaustisen seudulla

Tule tekemään yhdessä kumppaniverkoston kanssa maaseudun vahvuuksista ja mahdollisuuksista uusia matkailupalveluja sekä kehittämään elävän perinnön seutua!

Kaustisen seutukunta on Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin kuntien yhteinen kehittämisorganisaatio. Seutukunnan keskeisenä tehtävänä on kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää tarjoten palveluja yrittäjille, pk-yrityksille ja yrittäjiksi aikoville. Seutu on elinvoimaista ja vahvan yrittäjyyden maaseutua, jossa haetaan aktiivisesti uusia maaseudun kehittymisen mahdollisuuksia.

KULUMAT Kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämisellä maaseudun uusiin mahdollisuuksiin -hanke perustuu alueen vahvaan kulttuuri- ja musiikkiperinteeseen sekä upeaan luontoon. Hankkeen päämääränä on luoda matkailukohde, joka yhdistää alueen arvokkaan aineettoman kulttuuriperinnön, luonnon kauneuden ja hyvinvointipalvelut tarjoten ainutlaatuisia kokemuksia matkailijoille ja uusia mahdollisuuksia paikallisille yrittäjille ja asukkaille, samalla vahvistaen alueen elinvoimaa. Hankkeessa nostetaan esiin alueen erityisyydet: aineeton kulttuuriperintö, luonto sekä hyvinvointipalveluiden tarjoaminen matkailijoille kestävän matkailun ja YK:n kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, mikä tarkoittaa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen huomioimista ja sertifioinnin mahdollistamista. Hankkeen kohderyhmää ovat yrittäjät, työttömät, alkutuotannon toimijat, eri matkailualojen yritykset sekä kulttuuri- ja luovan alan toimijat.

KULUMAT -hankkeen rahoittavat Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan Maaseuturahasto) ja seutukunnan jäsenkunnat. Hankkeen yhteistyötahoina toimivat kunnat, yritykset ja yrittäjät monilta eri toimialoilta, yhdistykset ja laaja matkailuun liittyvä arvoverkosto. Hanketta toteutetaan 31.12.2025 saakka.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Kaustisen seutukunnan alueella sijaitsevien matkailu- ja retkeilyreittien markkinointia ja saavutettavuutta on parannettu huomioiden kestävän kehityksen periaatteet

2. Kansainvälisen kulttuuri- ja luontomatkailijan profiilille suunnattuja matkailukonsepteja on määritelty hyödyntäen Kaustisen seudulla vaikuttavien tahojen kansainvälisiä verkostoja ja vuorovaikutteisia kehittämisen menetelmiä

3. YK:n kestävän kehityksen periaatteita on sovellettu ja käytetään seudun matkailun kehittämistyössä ja matkailupalvelujen kokonaisuudessa matkailu- ja palvelualan sekä luovien alojen toimijoiden toimesta

4. Kaustisen seudun matkailun kehittämisen toimenpiteissä hyödynnetään laajasti seudulla matkailevista kerättyä tietoa, jota osataan analysoida kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen ja niiden vaikuttavuuden arvioimiseksi

 

Projektipäällikkönä vastaat projektin kokonaistoteutuksesta ja työtäsi tukevat osa-aikaiset projektisihteeri, projektiasiantuntija ja tiedottaja. Hankkeelle nimetään ohjausryhmä ja toteuttamisen tukena toimii kumppaneista koostuva kehittämisryhmä. Lisäksi työsi tukena on Kaustisen seutukunta -organisaation monialainen asiantuntijatiimi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä valmiuksia kulttuuri- ja luontomatkailun edistämiseen ja kehittämisprojektien toteuttamiseen, kykyä kommunikoida eri sidosryhmien kanssa sekä yhteistyötaitoja verkostojen luomiseen ja kehittämiseen. Edellytämme myös hyvää englannin kielen puhe- ja tekstin tuottamisen taitoa.

Painotamme soveltuvan korkea-asteen koulutuksen kautta hankittua osaamista hankkeen painopisteteemojen kehittämiseen. Painotamme myös matkailupalveluiden, digitaalisten palveluiden ja sisältöjen, kestävän kehityksen ja erityisesti kestävän matkailun sekä markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusta. Hakijalle on eduksi aiempi työkokemus kehittämisprojektien toteuttamisesta tai kehittämistehtävistä matkailun ja tarkennettuna kulttuuri- ja luontomatkailun saralla tai matkailuun liittyvästä yrittäjyydestä. Kokemus maaseudun kehittämistyöstä ja hankkeen toimintaympäristöstä katsotaan eduksi, samoin kuin kokemus kansainvälisistä tehtävistä.

Tehtävässä vaaditaan hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä soveltuvaa, hyvää digiosaamista. Edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta.

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Työsuhde on määräaikainen sidottuna projektin toiminta-aikaan ja resursseihin. Palkkaus määritellään Kaustisen seutukunnan käytäntöjen mukaisesti, johon vaikuttavat mm. koulutus, kokemus ja tehtävän vaativuus. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:a.

Organisaatiomme toimii monipaikkaisesti, työpisteitä on kaikissa seudun kunnissa. Projektipäällikön työalueena ovat hankealueen kunnat. Päätoimipisteesi sijaitsee itse valitsemassasi Kaustisen seutukunnan jäsenkunnassa. Etä- ja hybridityö ovat olleet organisaatiossamme pitkään normaaleja toimintamalleja. Monipaikkaisuudesta ja etätyöstä huolimatta työilmapiiri on yhteisöllinen, avoin, kannustava ja rento. Kehitämme jatkuvasti tiimityötämme ja toimintamallejamme.

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelo sähköpostitse 7.4.2024 mennessä osoitteeseen: Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet Sähköpostin otsikoksi: KULUMAT -hankkeen projektipäällikköhaku, hakijan nimi.

Lisätietoja Kaustisen seutukunnan toiminnasta www.kaustisenseutu.fi.

Lisätietoja tehtävästä: Petri Jylhä, kehittämisjohtaja, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, p. 050 551 3030 ja Timo Pärkkä, aluekehittäjä, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, p. 040 757 3519.