Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Haussa projektipäällikkö Mukaan -hankkeelle

Seututoiminta

Haussa projektipäällikkö Mukaan -hankkeelle

Kaustisen seutukunta hakee käynnissä olevaan ESR-rahoitteiseen MUKAAN – Mukana kasvussa -hankkeeseen PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

MUKAAN -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kuntien roolia kuntien vastuulla olevien työllisyysasioiden hoitamisessa. Työskentelyalueena on Keski-Pohjanmaan maaseutu kuuden kunnan alueella: Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli.

Hankkeen kohderyhmää ovat alueen 16-64 -vuotiaat, työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat vahvaa tukea lähteäkseen käyttämään tarjolla olevia julkisia palveluita. Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä toiminta- ja palvelumallien kehittäminen kohderyhmän tukemiseen, rohkaisuun, aktivointiin ja valmiuksien lisäämiseen. Hankkeella edistetään kohderyhmän osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin. Jalkautuvilla palveluilla ja yhdessä osallistujien kanssa sovittavilla yksilöllisillä tavoitteilla tuetaan ja edistetään osallistujaa arjen- ja elämänhallinnassa.

Hankkeessa kehitetään paikallinen monialainen yhteistyömalli, jossa hankehenkilöstö, sosiaali- ja terveysviranomaiset ja työllisyysviranomaiset koordinoidusti vahvistavat kohderyhmän osallisuutta ja polkuja työelämään. Projektipäällikkö vastaa hankkeen toteuttamisesta: hankkeen aikaisten palvelujen tuottamisesta, monialaisen yhteistyöverkoston toiminnan sujuvuudesta ja kehittämisestä, hyvien käytänteiden levittämisestä sekä kaikista kehittämishankkeen edellyttämistä työtehtävistä (mm. viestintä, kilpailutukset, ohjausryhmätyöskentely, raportointi). Projektipäällikkö osallistuu myös asiakastyöhön yhdessä hankkeen sosiaaliohjaajan kanssa. Projektipäällikkö huolehtii hankkeen tavoitteiden toteutumisesta yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Projektipäälliköltä edellytämme:

- soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
- kokemusta kohderyhmän parissa työskentelystä
- itsenäistä, tavoitteellista ja kehittämishakuista työotetta
- projektitoiminnan tuntemusta
- M365-ympäristön sujuvaa osaamista ja kykyä omaksua uusia sähköisiä järjestelmiä
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta

Arvostamme sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua, sekä kokemusta ESR-hankkeista. Työt vaativat aktiivista liikkumista Keski-Pohjanmaan alueella ja kunnissa, joten alueen, kuntien ja toimijoiden tuntemus katsotaan eduksi.

Työsuhde on määräaikainen riippuen hankkeen rahoituksesta ja siinä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Työsuhteen ehdot ovat KVTES:in mukaiset. Työpisteen sijainti on sovittavissa toiminta-alueen eri kuntiin. Hakija voi esittää palkkatoivomuksensa.

Hakemukset ja CV:t sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(a)kaustisenseutukunta.fi maanantaihin 18.1.2021 klo 12 mennessä. Viestin otsikkokenttään ”MUKAAN projektipäällikkö”.

Lisätietoa:
https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/mukaan/
Petri Jylhä, kehittämisjohtaja, petri.jylha(a)kaustisenseutukunta.fi, puh 050 551 3030
Jenni Björkbacka, projektipäällikkö, jenni.bjorkbacka(a)kaustisenseutukunta.fi, puh 040 186 7351

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli