Siirry sisältöön
  • Asukkaille
  • Seututoiminta
25.3.2024

Askel kohti hiilineutraaliutta: ilmastosuunnitelmat yhteistyönä kuudelle kunnalle – vastaa oman kuntasi ilmastokyselyyn!

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustuksen kuntien ilmastosuunnitelmien laatimiseen seudullisena yhteistyönä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin, Perhon ja Vetelin kunnille.   

Yhteistyönä luodaan laadukkaat kuntakohtaiset suunnitelmat ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä niiden edellyttämät toimet. Nyt valmisteltavat ilmastosuunnitelmat hyväksytään kunnanvaltuustoissa vielä valtuustokauden 2021–2025 aikana. Tämän jälkeen suunnitelmien toteutumista seurataan ja suunnitelmat päivitetään valtuustokausittain. 

Kestävän kehityksen ja ympäristöstä huolehtimisen arvolupaus

Ilmastolakiin (423/2022) vuonna 2023 lisätty täydennys, jonka mukaan kuntien velvollisuutena on tehdä ilmastosuunnitelma vähintään kerran valtuustokaudessa, on nyt poistumassa. Kaustisen seutukunta on velvoitteen poistumisesta huolimatta sitoutunut viemään aluettaan kohti hiilineutraaliutta. Seutukunta on elinvoimaohjelmassaan 2022–2026 antanut kestävän kehityksen ja ympäristöstä huolehtimisen arvolupauksen, ja lupauksista myös pidetään kiinni.  

Ympäristöministeriö on myöntänyt toistaiseksi viimeisen avustuksensa kuntien ilmastosuunnitelmien valmisteluun Kaustisen seutukunnalle. Valmistelun tukena on laaja joukko Kaustisen seutukunnan ja kuntien asiantuntijoita, joiden työpanoksella varmistetaan laadukkaat suunnitelmat. 

Seutukunnan alueella kunnat ovat pieniä, mutta edellytykset ilmastotavoitteiden edistämiseksi ovat huomattavat. Kaustisen seudun elinvoimaohjelman digitalisaation sekä bio- ja kiertotalouden kehittämisteemat tukevat ilmastosuunnitelmatyötä. Seutukunnalla on useita uusiutuvan ja päästöttömän energian hankkeita eri toteutusvaiheissa, joten ilmastosuunnitelmien valmistelu kulkee luontevasti myös seutukunnan muiden hankkeiden rinnalla yhdistäen kuntien omat ilmastotavoitteet laajempaan, yhteiskunnalliseen muutostilanteeseen ja sen vaikutusten seurantaan. 

Kuntien ilmastokyselyt – vastaa ja vaikuta

Ilmastosuunnitelmien valmistelun edetessä kuullaan myös kuntalaisia: hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen on yhteinen asia, ja kaikkien panoksella on merkitystä. Toteuttamalla kuntalaiskyselyitä kutsumme kaikki kuntalaiset ja yritykset mukaan vaikuttamaan ilmastosuunnitelmatyöhön. Kyselyn vastaukset huomioidaan kunnan ilmastosuunnitelman teemojen ja toimenpiteiden valmistelussa. Vastaamalla kyselyyn ja jättämällä yhteystietosi voit voittaa 100 euron lahjakortin valitsemaasi paikalliseen liikkeeseen.  

Linkit kuntakohtaisiin ilmastokyselyihin: 

 

Lisätietoja:  

Emilia Uimaniemi  

Projektipäällikkö  

Kuntien ilmastosuunnitelmat 

Puh. 040 516 3343 

Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet 

https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/kuntien-ilmastosuunnitelmat/