Siirry sisältöön
  • Seututoiminta
  • Tarjouspyynnöt
15.5.2023

Tarjouspyyntö: Asiantuntijapalvelun hankinta KIERTOON! -hankkeessa tehtävään järvilietenäytteisiin liittyvään kokeilujen ja testausten toteuttamiseen demonstraatio -ympäristössä

Asiantuntijapalvelun hankinta KIERTOON! -hankkeessa tehtävään Lestijärven järvilietteen näytteiden keruuseen, syötemäärän arviointiin sekä toimitukseen kaasutustestattavaksi Metener Oy:lle 

KIERTOON! - Biomassojen paikallisesta kierrosta uutta työtä ja energiaa-hankkeen tavoitteina on toteuttaa paikalliset erityispiirteet hyödyntävä uusiutuvaan energiaan perustuva bioenergian ekosysteemi ja demonstroida tätä käytännössä. Tämä paikallinen ekosysteemi hyödyntää hankealueella olevat merkittävät turkislantavarannot sekä hiljattain käytöstä poistuneet tai poistumassa olevat turvetuotantoalueet (entisen fossiilisen polttoaineen tuotannon sijaan) uusiutuvan energian tuotantoalueina. 

Hankinta liittyy KIERTOON! -hankkeen hankesuunnitelman mukaisiin Työpaketti 2: Kokeilujen ja testausten toteuttaminen demonstraatio -ympäristössä toimenpiteisiin.

Hankintaan sisältyy: 

  1. kerätä näytteitä biokaasutestausta varten (toimitetaan Metener Oy:lle tarjoajan toimesta). Tarjoukseen sisällytetään näytteiden keruu viidestä eri pisteestä ympäri Lestijärveä 

  2. näytteiden keräyspisteiden perusteella tehdään arviointi potentiaalisen syötemassan määrästä. Tarjoajan tulee esittää tarjouksessaan potentiaalisen syötemassan arviointiin käytettävä menetelmä 

  3. kerättyjen näytteiden perusteella tehdään analyysi ravinteiden keräysmahdollisuuksista liiketaloudellisesti tarkasteltuna. Hankinnalla halutaan selvittää, onko ravinteiden kerääminen talteen ennen järveen valumista teknisesti mahdollista ja liiketaloudellisesti kannattavaa biokaasulaitoksen syötemateriaalina 

Tarjoukset tulee toimittaa perjantaihin 26.05.2023 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”Kiertoon! Järviliete"

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan täällä:  "Tarjouspyyntö: Kiertoon! Järviliete"