Siirry sisältöön

Näin pötköttelet

- ajatuksia paremminvoimiseen 2020-luvulla


Näin pötköttelet - ajatuksia paremminvoimiseen 2020-luvulla

"Jumalan nimeen, pysähdy hetkeksi, keskeytä työsi ja katsele ympärillesi!" - Leo Tolstoi

Suuret kirjailijat ovat usein osuneet naulan kantaan paljon ennen kuin naulaa on keksitty. Niin myös pötköttelyn syvintä olemusta kuvasi parhaiten Tolstoi yllä.

Lue tämä huolellisesti ennen kuin aloitat pötköttelemisen. Tässä artikkelissa kerrotaan muun muassa mihin pötköttelyä käytetään, millaisia sivuvaikutuksia sillä saattaa olla, miten pötköttelyä annostellaan oikein ja miten säilytät pötköttelyä pidempää käyttöä varten.

Mitä pötköttely on ja mihin sitä käytetään

Pötköttely on substantiivimuoto sanasta pötköttää, joka on Kielitoimiston sanakirjan mukaan arkikieltä, ja tarkoittaa olla pitkällään, lojua, esimerkiksi pötköttää sängyssä. Pötköttelyn kantasana on pötkö, joka puolestaan Kielitoimiston mukaan on tankomainen kappale jotakin kiinteähköä massaa.

Pötköttely on ponnistuksesta ja suorittamisesta vapaa tila, jossa vähennetään sekä ihmisen henkilöön että tomumajaan kohdistuvaa painetta fyysisen asennon valinnan kautta. Asento voi olla määritelmän mukaisesti joko tuvan lattialla makuullaan olemista, mutta myös pystyasennossa voi pötkötellä: olennaista pötköttelyssä on levollisuus, henkisten G-voimien torjuminen pysähtymällä, ja antamalla etenemisen sijasta tilaa olemiselle.

Pötköttely auttaa rentoutumisen lisäksi käyttäjäänsä kasaamaan itsensä jälleen yhdeksi kappaleeksi maailmassa, jossa ihmisen ikään, sukupuoleen tai asemaan katsomatta on usein revettävä tuhanteen eri paikkaan ja rooliin. Pötkötteleminen on sukua myös tylsyydelle siinä mielessä, että molemmilla voidaan torjua ylikiihtyneen, ärsykepaljoudesta pullistelevan arjen haittoja. Tylsyyttä ovatkin ennustaneet nousevaksi trendiksi monet asiantuntijat, esimerkiksi professori ja filosofi Juha T. Hakala.

Eheämpänä olemiseen ja levollisempaan maailmankatsomukseen yhdistyvät mielikuvissa sekä uusien alkujen löytäminen että kiireetön ympäristö. Vaikka Kaustisen seudulle ei voida pötköttämisen alkulähdettä jäljittää, on kuitenkin varmaa, että pitkälti hyödyntämättömänä luonnonvarana pötköttely on seudulla runsasta ja monet aloitukset sen avulla vielä odottavat löytäjäänsä.

Vastaavat tuotteet muualla maailmassa

Pötköttely ei ole vain suomalainen keksintö. Muualla - etenkin pallomme pohjoisosissa, syystä tai toisesta - samansukuisia sanoja on runsaasti. Alla muutamia sanoja, joilla on pötköttelyn kanssa hyvin samanlaisia piirteitä:

· Hygge, tanska/norja, mukavuuden ja kodikkuuden tunnetta, joka yhdistetään myös hyvinvointiin ja seesteiseen mielialaan.

· Fjaka, kroaatti, rentoutumista niin kehon kuin mielenkin tasolla, mitääntekemättömyydestä nauttimista.

· Gezellig, hollanti, lämmin tunne, joka tulee siitä, kun viettää aikaa läheisten ihmisten kanssa mukavassa ympäristössä.

· Peiskos, norja, takkamukavuus, elävän tulen lämmöstä nauttiminen esimerkiksi takan ääressä.

· Gluggaveður, islanti, ikkunasää. Sää, jota on mukava katsella ikkunasta, mutta jollaisessa ei ole mukava olla ulkona.

Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin pötköttelet

Työelämä on viimeistään vuonna 2020 todistanut, että videokokous toisensa perään ei ole hyväksi työnteolle eikä sen tuloksille, vaikka ajatus ensinäkemältä tuntuisikin tehokkaalta. Riippumatta siitä, ollaanko pistäytymässä Piccadilly Circuksella, Turun torilla vai Lestijärven muikkumarkkinoilla, eivät tallentavat laitteet ja olemiseen ja näyttämiseen kohdistuvat odotukset ole määrältään kovinkaan erilaiset. Jatkuvasti tehokkaamman suorittamisen painottuminen tänä päivänä on läsnä kaikkialla, ei ainoastaan työelämässä.

Kapeiksi ja mataliksi ovat käyneet tilanteet ja paikat, joissa älylaitteet, sensorit, vaatimukset ja paineet eivät seuraisi ihmistä, ja joissa sopisi suorittamisen sijasta vain olla. On siis todennäköistä, että tarvitset pötköttelyä, vaikka siltä ei juuri nyt tuntuisikaan. On jopa todennäköistä, että seuraava arkielämän mullistava ilmiö digitalisaation ja robotisaation kannoilla on pötkötisaatio.

Pötkötisaatio: Levollisen olemisen hyödyntäminen yksilön ja yhteisön hyvinvoinnissa ja osana kestävää kehitystä. - Case Kase -hankkeen työryhmä

Pötkötellä voi paitsi monenlaisissa asennoissa, myös monenlaisissa ympäristöissä. Tutkimukset viittaavat siihen, että rauhoittumiseen ylipäänsä on otollisempi ympäristö sellainen, jossa luonto ja etenkin puiden ja pensaiden vihreää väriä on runsaasti ja meteli verrattain vähäistä. Äänten ja ihmisten täyttämä ympäristö ei kuitenkaan poista pötköttelyn hyviä vaikutuksia, ja toisaalta rauhoittavassa hiljaisuudessa riittää toisinaan yksikin älypuhelimen merkkiääni keskeyttämään pötköttelijän levollisen ajatuksen kulun.

Pötkötisaatio on alueneutraali ilmiö: Pötköttelylle ei siis voida taata miellyttävämpiä puitteita postinumeron mukaan. Paikka kuin paikka, jossa pötköttelijä tuntee hengittävänsä vapaasti, keholtaan ja ajatukseltaan rentona on sovelias pötköttelyyn. On kuitenkin kiistatonta, että kiireisten ja väkirikkaiden seutujen ulkopuolella sijaitsevat paikkaseudut voivat helpommin tarjota pötköttelyyn soveliasta metsätaivalta, joenrantaa tai tuulen kuiskailua pellonlaidassa. Ei ole varmastikaan sattumaa, että etätyötä tekemään koronaviruksen ajamina siirtyivät kaikki kynnelle kykenevät nimenomaan kesämökeille ja muihin vapaa-ajan asumuksiin.

Lisäksi on tärkeää huomata, että pötköttely on tulosvastuusta vapaata aluetta: pötköttely itsessään lisää arvoa elämiseen ja olemiseen, se ei ole väline kovemmin, paremmin ja korkeammalle ponnisteluun.

Tulosten herkeämättömille havittelijoille puolestaan tuumattavaksi kysymys:

Pitääkö taloudellisesti vakaan ja sijoitusvinkkelistä kiinnostavan kohteen tai ympäristön olla täynnä hengästyttävää pöhinää, kiihtynyttä kiirettä ja oravanpyörää? Veikkaatko mieluummin virkeää vai nääntynyttä hevosta?

Miten pötköttelyä käytetään

Pötköttely on helppoa. Tee näin:

1. Lopeta tekeminen

2. Valitse sopiva paikka ja asento

3. Aloita pötköttely

4. Jatka kunnes olo on eheämpi, ja toista tarvittaessa.

Pötköttelyn muotoja on tuhansia ja taas tuhansia. Tässä muutamia suosittuja:

· Ruokaperäiset

· Hiljainen kävely

· Oikaisu hetkeksi nurmikolle tai rantakalliolle

· Kaffit mukavassa seurassa

· Nokkaunet tuvan lattialla

· Varpaiden huljuttelu luonnonvesissä.

Yksinkertaisin kuvata on toki usein vaikeinta toteuttaa. Älä kuitenkaan luovu toivosta, vaikka jyvällepääsy kestäisi, sillä etenkin pötköttelyssä matka on tärkein vaikkei maisema edes vaihtuisi. Pötköttelyn lomassa voikin niin aloittelija kuin pötkökonkari kysyä itseltään: Miten pötkötellä viisaasti ja yhteistyön vuoksi?

Yleisiä virheasentoja ja -ymmärryksiä

On erittäin tärkeää huomata, että pötköttely ei ole kokonaisvaltainen ratkaisu hyvinvointiin. Sitä tulisi käyttää osana terveellisempää, luovempaa ja levollisempaa elämää, mutta se ei korvaa esimerkiksi Maslowin tarvehierarkiassa mainittuja ihmisen perustarpeita.

Ennen tänä päivänä käytettävissä olevia tutkimustuloksia, pötköttelyä pidettiin jopa haitallisena, työkykyä heikentävänä toimintana. Tällaiset väitteet on onneksi sittemmin kumottu, ja haitalliseen, pitkittyneeseen stressiin ja toisaalta lepoon ja palautumiseen liittyvät tutkimukset monilla eri tieteenaloilla tukevat vahvasti sitä, että kiireetön ja levollinen oleminen suorittamisen vastapainona on pitkällä tähtäimellä ihmiselle elintärkeää.

Myös yhteiskunnallisesta vinkkelistä on huomattavaa, että pötköttely ei ole uhka kansantaloudelle, bruttokansantuotteelle tai asuinseudun kehitykselle, vaan päinvastoin. Pötköttelyssä on avaimia niin Soiten kulujen pienenemiseen kuin yritysideoidenkin syntyyn.

Yleisiä sivuvaikutuksia

Pötköttäessä voi mieleen juolahtaa mielikuvituksellisia ajatuksia ja älyvapailtakin vaikuttavia ideoita, jollaisia ei arjessa tavallisesti kohtaa. Suhtaudu näihin kuitenkin avoimesti ja ilman pelkoa, ja kerro halutessasi niistä myös ympärilläsi oleville ihmisille. Huomaat hyvin mahdollisesti, ettei ajatuksesi ole lainkaan niin kaukaa haettu kuin luulit.

Harvinaisempia sivuvaikutuksia

Pötköttelyn seurauksena on havaittu toisinaan jopa, että käyttäjän arvot ja periaatteet ovat avautuneet muutokselle, yleensä myötätuntoisempaan ja avarakatseisempaan suuntaan. Tähän vaaditaan kuitenkin pitkittynyttä käyttöä. On tärkeää huomata, että pötköttelyä ei ole suunniteltu toimimaan käyttäjänsä tahdon vastaisesti, ja näin mahdolliset muutokset ajattelussa on testihenkilöillä todettu poikkeuksetta myönteisiksi.

Älä käytä pötköttelyä jos...

Pötköttelyä ei tulisi käyttää näennäistekemisenä sosiaalisen median imagon rakentamiseen. Ruumiillisen vamman vaaraa ei tähän sisälly, mutta sisäisesti näennäispötköttely voi luoda epämiellyttävän tyhjyyden tunteen. Myöskään suorituskeskeisen ajattelun rakennuspalikaksi pötköttelystä ei ole: Vaikka pötköttely tyypillisesti saattaa avata innovatiivisia ajatuspolkuja, ei sen käytöltä tule odottaa tuplaantuvia tuloksia.

Varoitukset ja varotoimet

Mikäli rento oleilu ja pötköttely ei ole sinulle tuttu olotila tai et ole pitkään aikaan pötkötellyt, on syytä aloittaa varovasti. Muutamankin minuutin maltillinen kaukaisuuteen katselu levollisessa asennossa saattaa olla alkuun riittävä annos. On myös varminta huolehtia etukäteen, etteivät omat tai muiden yliviritetyt tehokkuusvaatimukset pääse keskeyttämään pötköttelyä. Tämän voi varmistaa esimerkiksi sulkemalla puhelimen, liiterin oven tai silmät.

Vaarallista pötköttelystä tulee, jos siihen yhdistetään liika-annostus tai pakko. Liiallisesti käytettynä tai painostettuna pötköttäminenkin kääntyy lähes varmasti itseään vastaan. Pötköttelyä ei pidä sekoittaa terveydelle vaarallisiin tiloihin kuten esimerkiksi psyykkinen tai fyysinen lamaantuminen, tuki- ja liikuntaelimien kiputilat, masennus, työuupumus tai sosiaaliset pelot. Jos epäilet näitä itselläsi tai läheiselläsi, ota yhteys lääkäriin.

Pötköttelyn säilyttäminen ja pitkäaikainen käyttö

Monet tahot suosittelevat myös, että pötkötellessä mieleen nousseista ideoista ja tuntemuksista tulisi kertoa kaverille tai vaikkapa kirjoittaa niitä paperille, jotta pötköttelyn vaikutus säilyisi pidempään ja tieto siitä päätyisi myös kanssaihmisten käyttöön.

Vuonna 2020 sosiaalinen eristäytyminen on avannut monelle myös positiivisia asioita, joista olisi hyvä pitää kiinni myös koronan jälkeen. Yhtä lailla kiistatonta on, että sosiaalinen eristäytyminen ja vaikkapa työttömyys johtavat monen kohdalla joka vuosi myös tilanteeseen, jossa pötköttelyn vastapainoksi ei ole mielekästä tekemistä. Molemmissa tapauksissa tarinan opetus liittyy siihen, että kiireen korostaminen ja toisaalta pötköttämisen näkeminen ylellisyytenä ylläpitää epätervettä kiireen ihannointiasennetta.

Tai, kuten toinen suuri kirjailija asian muotoili:

"Menköön koko maailma vaikka helvettiin, kunhan minä saan juoda teeni rauhassa." - Fjodor Dostojevski

 

Tämä artikkeli on osa Kaustisen seutukunnan Case Kase -hankkeen tuottamaa artikkelisisältöä. Hankkeen tavoitteena on hahmottaa vielä keskustelusta puuttuvia tulevaisuuden kehityspolkuja maaseudun menestystekijöiden löytämiseksi, koronaepidemiasta toipumiseksi ja työelämän muutostekijöiden pohdintaan. Hanketta rahoittaa Keski-Pohjanmaan liitto.

Teksti: Tytti Pohjola

Ideointi: Case Kase -hankkeen työryhmä

Löydä nopeasti etsimäsi