Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Kaustisen seutukunnan henkilöstö

-

HALLINTO JA ALUEKEHITYS

Petri Jylhä

Petri Jylhä

kehittämisjohtaja

Alueen elinkeinoelämän kehittäminen ja edunvalvonta, aluekehitystehtävät, seutuorganisaation johtaminen

 • 050 551 3030
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
Minna Kauppinen

Minna Kauppinen

hallintopäällikkö

Johtoryhmän ja seutuvaltuuston kokousten valmistelu ja pöytäkirjat, hankkeiden kuntarahoitus, K-P tilastoyhteistyön koordinointi, kehittämishankkeiden valmistelu, hankkeiden hallinnointi, aluemarkkinointi

 • 050 500 2102
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
Marko Harju

Marko Harju

Toimistosihteeri

Seutukunnan talous- ja palkkahallinto, hanke- ja rahoitusseuranta

 • 044 516 8733
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
Anu Kauppila

Anu Kauppila

tiedottaja

 • 040 749 4303
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
Päivi Skantsi

Päivi Skantsi

Hankeassistentti

 • 040 619 0797
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Työllisyyspalvelut

Anna Nieminen

Anna Nieminen

työllisyyskoordinaattori

 • 040 167 8349
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
Johanna Hautala

Johanna Hautala

Työelämäohjaaja

 • 040 556 6603
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

KASE Yrityspalvelu

Erkki Laide

Erkki Laide

yritysneuvoja, KASE yrityspalvelu

 • 044 561 2154
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
Jarmo Finnilä

Jarmo Finnilä

yrityskehittäjä, KASE Yrityspalvelu

 • 050 337 3538
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Projektit

KASE Kasvuohjelma ja KASE MAURO

Timo Pärkkä

Timo Pärkkä

projektipäällikkö

 • 040 757 3519
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

KASE Kasvuohjelma: Kaustisen seudulla käynnistymässä olevat suurhankkeet luovat kysyntää alueen näkökulmasta uusille tai pienille toimialoille. Toimialojen kehittyminen suurhankkeiden myötä edellyttää seudun yritysten keskinäistä yhteistyötä, verkostoitumista ja yhteenliittymien perustamista. Hankkeella edistetään toimialojen kehittymistä, uuden yritystoiminnan syntyä ja kasvua sekä seudulle sijoittumista. Tavoitteena on alueen yrityspalvelurakenteen ja -verkostojen kehittyminen mahdollistamaan yritysten kasvua ja kehittymistä uudenlaisessa toimintaympäristössä ja alueelle ainutlaatuisessa tilanteessa. Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoituksen.

KASE MAURO: MAURO-hankkeen tavoitteena on rakentaa aktiivisesti ja pilottiluonteisesti maaseudun uutta roolia Kaustisen seutukunnan alueella. Uuden roolin hahmottamiselle on useita voimakkaita tarpeita ja myös mahdollisuuksia. Keskeinen tunnistettu mahdollisuus perustuu uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöönottoon, missä taloudellinen potentiaali pelkästään tässä seutukunnassa on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Hanketta toteuttavat Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Ruralia-instituutti sekä hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina Kaustisen seutukunta. Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Euroopan maaseuturahastosta.

KASE Smart Countryside: kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen digitalisaation avulla

Tytti Pohjola

Tytti Pohjola

Projektipäällikkö

 • 040182 1989
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Hankkeessa laadittavan alueellisen digistrategian tarkoituksena on luoda suuntaviivat digipalvelujen kehittämiselle ja käyttöönotolle Kaustisen seutukunnan kunnissa. Digistrategia mahdollistaa kuntien toimintamallien ja prosessien yhdenmukaistamisen. Tavoitteena on myös kehittää alueellinen sähköinen asiointialusta, jossa kuntalaiset pääsevät hyödyntämään kuntien tarjoamia digitaalisia palveluita. Hanke kuuluu Valtionvarainministeriön digitalisaation kannustinjärjestelmän kuntien yhteishankkeiden kokonaisuuteen

KASE Smart Countryside: 5G Scout

Jarno Peltola

Jarno Peltola

Projektipäällikkö

 • 040 562 2512
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Hankkeen avulla alueelle muodostuu oikea ja ajantasainen tieto uusien mobiiliyhteysteknologioiden tuomista mahdollisuuksista esimerkiksi yrityksille, julkisille palveluille sekä alueen asukkaille. Hankkeen ensimmäisen vaiheen avulla voidaan tehdä päätöksiä laajemman hankeohjelman eteenpäin viemisestä ja kannattavuudesta, suunnitelmia toteuttamisesta sekä koota em. tarvittava verkosto. Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Euroopan Maaseuturahastosta.

KASE Smart Countryside: Kuitua kylille

Santtu Lehto

Santtu Lehto

Projektipäällikkö

 • 040 195 6333
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

KIERTOON!

Marko Malvisto

Marko Malvisto

projektipäällikkö

 • 040 680 2210
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Tavoitteena on toteuttaa paikalliset erityispiirteet hyödyntävä uusiutuvaan energiaan perustuva bioenergian ekosysteemi ja demonstroida tätä käytännössä. Tämä paikallinen ekosysteemi hyödyntää hankealueella olevat merkittävät turkislantavarannot sekä hiljattain käytöstä poistuneet tai poistumassa olevat turvetuotantoalueet (entisen fossiilisen polttoaineen tuotannon sijaan) uusiutuvan energian tuotantoalueina. Keski-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoituksen.

Kyytiin2

Tomas Luoma

Tomas Luoma

projektipäällikkö

 • 040 142 4257
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Kyytiin2 -hankkeen yleistavoitteena on saada aikaan muutos erityisesti pk-yritysten ja kuntien, mutta myös yksityishenkilöiden toimintatavoissa kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyen. Hankkeessa yhdistellään kuljetuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Samalla pilotoidaan digitaalisia työkaluja, joiden avulla kuljetusten tarvitsijat ja tarjoajat löytävät toisensa paremmin, ja maaseudun asukkaiden liikkumismahdollisuudet paranevat. Keski-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoituksen.

MUKAAN - Mukana kasvussa

Jaana Siermala

Jaana Siermala

projektipäällikkö

 • 040 186 7351
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
Mauri Uusitalo

Mauri Uusitalo

projektityöntekijä

 • 040 483 8718
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

MUKAAN-hankkeen kohderyhmänä ovat Kaustisen seutukunnan jäsenkuntien: Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli sekä Perhon kunnan työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat vahvaa tukea lähteäkseen käyttämään tarjolla olevia palveluita. Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä toiminta- ja palvelumallien kehittäminen kohderyhmän tukemiseen, rohkaisuun, aktivointiin ja valmiuksien lisäämiseen. Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoituksen.

Retkeilyreitit: Lestijokilaakson yläjuoksu ja Peuran polku

Mikko Hänninen

Mikko Hänninen

työpäällikkö

 • 044 561 2152
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
Minna Kauppinen

Minna Kauppinen

hallintopäällikkö

Johtoryhmän ja seutuvaltuuston kokousten valmistelu ja pöytäkirjat, hankkeiden kuntarahoitus, K-P tilastoyhteistyön koordinointi, kehittämishankkeiden valmistelu, hankkeiden hallinnointi, aluemarkkinointi

 • 050 500 2102
 • Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Lestijokilaakson yläjuoksulla sijaitsevien retkeilyreittien kunnostushanke. Kohteina Lestijoen melontareitti, Hongiston alue sekä Kotojärven ja Jämsänkallion alue. Peuran Polun kunnostushanke, jolla kunnostetaan retkeilyreitti Lestijärven Lehtosenjärveltä Reisjärven Petäjänmäelle. Hankkeiden rahoitus Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Euroopan Maaseuturahastosta.

Minna Kauppinen vastaa hankkeiden hallintoasioista.

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli