Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Yhteystiedot

-

Yhteystiedot

Kaustisen seutukunta
Lestintie 39
69440 LESTIJÄRVI

Käyntiosoite: Lestintie 41

info(a)kaustisenseutu.fi

Lähetä palautetta lomakkeen kautta täällä.

Laskutusosoite

Lestijärven kunta
Kaustisen seutukunta
Lestintie 39
69440 LESTIJÄRVI

Y-tunnus: 0180774-6

Sähköpostilaskut osoitteeseen:
Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 

Verkkolaskutusosoite:
Lestijärven kunta   003701807746
Välittäjätunnus       OKOYFIHH

Henkilöstön yhteystiedot

HALLINTO JA ALUEKEHITYS

Petri Jylhä
kehittämisjohtaja
Lestintie 39
69440 LESTIJÄRVI
puh 050 – 551 3030
petri.jylha(a)kaustisenseutukunta.fi
Toimipiste: Lestintie 41 A, II kerros
Tehtävät: alueen elinkeinoelämän kehittäminen ja edunvalvonta, aluekehitystehtävät, seutuorganisaation johtaminen

Jaana Ojutkangas-Änäkkälä
seutusihteeri
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
puh 044 – 516 8733
jaanaoj(a)kaustisenseutukunta.fi
Toimipiste: Lestintie 41 A, II kerros
Tehtävät: seutukunnan taloushallinto, johtoryhmän ja seutuvaltuuston kokousten valmistelu ja pöytäkirjojen teko, hankkeiden hallinnointi, hanke- ja rahoitusseuranta

Minna Kauppinen
kehittämispäällikkö
Lampintie 5
69300 Toholampi
puh 050 – 500 2102
minna.kauppinen(a)kaustisenseutukunta.fi
Toimipiste: Toholammin kunnantoimisto
Tehtävät: Keski-Pohjanmaan tilastoyhteistyön koordinointi, tilastojen ylläpito, kehittämishankkeiden valmistelu, hankkeiden hallinnointi, aluemarkkinointi

Anu Kauppila
tiedottaja
puh 040 – 749 4303
anu.kauppila(a)kaustisenseutukunta.fi
Toimipiste: Kansantaiteenkeskus, Kaustinen
Tehtävät: tiedottaminen, viestintä

Päivi Skantsi
hankeassistentti
puh 040 – 619 0797
paivi.skantsi(a)kaustisenseutukunta.fi
Toimipiste: Kaustisen kunnanvirasto, Kappelitie 13
Tehtävät: hankkeiden hallinnointi

KASE Yrityspalvelu

Jarmo Finnilä
yrityskehittäjä
puh 050 – 337 3538
jarmo.finnila(a)kaustisenseutukunta.fi

Erkki Laide
yritysneuvoja
puh 044 – 561 2154
erkki.laide(a)kaustisenseutukunta.fi

PROJEKTIT

CASE KASE - Parempia toimintatapoja monipaikkaisella maaseudulla

Tytti Pohjola
projektipäällikkö
puh 040 182 1989
tytti.pohjola(a)kaustisenseutukunta.fi
Lisätietoa: Teknologian tarjoamat mahdollisuudet toimintaympäristön uudistamiseen ovat nyt jo valtavat, mutta mistä löytää vaihtoehtoisia malleja liiketoimintaan, palvelujen tuottamiseen ja työn uudenlaiseen tekemiseen? Case Kase -hanke skannaa parempia toimintatapoja ja siivilöi niistä parhaat tulevaisuuden monipaikkaisen maaseudun käyttöön. Keski-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle AKKE-rahoituksen.

KASE KASVUOHJELMA: Yritysverkostojen ja -palvelujen kehittäminen

Timo Pärkkä
projektipäällikkö
puh 040 757 3519
timo.parkka(a)kaustisenseutukunta.fi
Lisätietoa: Kaustisen seudulla käynnistymässä olevat suurhankkeet luovat kysyntää alueen näkökulmasta uusille tai pienille toimialoille. Toimialojen kehittyminen suurhankkeiden myötä edellyttää seudun yritysten keskinäistä yhteistyötä, verkostoitumista ja yhteenliittymien perustamista. Hankkeella edistetään toimialojen kehittymistä, uuden yritystoiminnan syntyä ja kasvua sekä seudulle sijoittumista. Tavoitteena on alueen yrityspalvelurakenteen ja -verkostojen kehittyminen mahdollistamaan yritysten kasvua ja kehittymistä uudenlaisessa toimintaympäristössä ja alueelle ainutlaatuisessa tilanteessa. Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoituksen.

KASE MAURO: Maaseudun uusi rooli

Timo Pärkkä
projektipäällikkö
puh 040 757 3519
timo.parkka(a)kaustisenseutukunta.fi
Lisätietoa: MAURO-hankkeen tavoitteena on rakentaa aktiivisesti ja pilottiluonteisesti maaseudun uutta roolia Kaustisen seutukunnan alueella. Uuden roolin hahmottamiselle on useita voimakkaita tarpeita ja myös mahdollisuuksia. Keskeinen tunnistettu mahdollisuus perustuu uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöönottoon, missä taloudellinen potentiaali pelkästään tässä seutukunnassa on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Hanketta toteuttavat Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Ruralia-instituutti sekä hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina Kaustisen seutukunta. Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Euroopan maaseuturahastosta.

KASE Smart Countryside: 5G SCOUT

Jarno Peltola
projektipäällikkö
puh 040 562 2512
jarno.peltola(a)kaustisenseutukunta.fi
Lisätietoa: Hankkeen avulla alueelle muodostuu oikea ja ajantasainen tieto uusien mobiiliyhteysteknologioiden tuomista mahdollisuuksista esimerkiksi yrityksille, julkisille palveluille sekä alueen asukkaille. Hankkeen ensimmäisen vaiheen avulla voidaan tehdä päätöksiä laajemman hankeohjelman eteenpäin viemisestä ja kannattavuudesta, suunnitelmia toteuttamisesta sekä koota em. tarvittava verkosto. Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Euroopan Maaseuturahastosta.

KASE Smart Countryside: Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen digitalisaation avulla

Tytti Pohjola
projektipäällikkö
puh 040 182 1989
tytti.pohjola(a)kaustisenseutukunta.fi
Lisätietoa: Hankkeessa laadittavan alueellisen digistrategian tarkoituksena on luoda suuntaviivat digipalvelujen kehittämiselle ja käyttöönotolle Kaustisen seutukunnan kunnissa. Digistrategia mahdollistaa kuntien toimintamallien ja prosessien yhdenmukaistamisen. Tavoitteena on myös kehittää alueellinen sähköinen asiointialusta, jossa kuntalaiset pääsevät hyödyntämään kuntien tarjoamia digitaalisia palveluita. Hanke kuuluu Valtionvarainministeriön digitalisaation kannustinjärjestelmän kuntien yhteishankkeiden kokonaisuuteen.

KIERTOON! Biomassojen paikallisesta kierrosta uutta työtä ja energiaa

Marko Malvisto
projektipäällikkö
puh 044 286 3584
marko.malvisto(a)kaustisenseutukunta.fi
Lisätietoa: Tavoitteena on toteuttaa paikalliset erityispiirteet hyödyntävä uusiutuvaan energiaan perustuva bioenergian ekosysteemi ja demonstroida tätä käytännössä. Tämä paikallinen ekosysteemi hyödyntää hankealueella olevat merkittävät turkislantavarannot sekä hiljattain käytöstä poistuneet tai poistumassa olevat turvetuotantoalueet (entisen fossiilisen polttoaineen tuotannon sijaan) uusiutuvan energian tuotantoalueina. Keski-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoituksen.

Kyytiin2 – Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä

Tomas Luoma
projektipäällikkö
puh 040 – 142 4257
tomas.luoma(a)kaustisenseutukunta.fi
Marko Noronen
logistiikka-asiantuntija
puh 040 - 825 0150
marko.noronen(a)kaustisenseutukunta.fi
Toimipiste: Kaustisen kunnanvirasto, Kappelitie 13
Lisätietoa: Kyytiin2 -hankkeen yleistavoitteena on saada aikaan muutos erityisesti pk-yritysten ja kuntien, mutta myös yksityishenkilöiden toimintatavoissa kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyen. Hankkeessa yhdistellään kuljetuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Samalla pilotoidaan digitaalisia työkaluja, joiden avulla kuljetusten tarvitsijat ja tarjoajat löytävät toisensa paremmin, ja maaseudun asukkaiden liikkumismahdollisuudet paranevat. Keski-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoituksen.

Palloiluhallin esiselvitys -hanke

Petri Jylhä
projektipäällikkö
puh 050 551 3030
Jukka Rimpioja
projektityöntekijä
puh 050 349 5034
etunimi.sukunimi(a)kaustisenseutukunta.fi
Lisätietoa: Selvitys monikäyttöisen palloiluhallin toteuttamisedellytyksistä ja -vaihtoehdoista Kaustisen seutukunnan alueella. Hankkeen rahoitus Leader-ryhmä Pirityiset ry:n kautta.

Retkeilyreitit: Lestijokilaakson yläjuoksu

Minna Kauppinen
hallintoasiat
puh 050 500 2102
Mikko Hänninen
työpäällikkö
puh 044 561 2152
etunimi.sukunimi(a)kaustisenseutukunta.fi
Lisätietoa: Lestijokilaakson yläjuoksulla sijaitsevien retkeilyreittien kunnostushanke. Kohteina Lestijoen melontareitti, Hongiston alue sekä Kotojärven ja Jämsänkallion alue. Rahoitus Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Euroopan Maaseuturahastosta.

Retkeilyreitit: Peuran Polku

Minna Kauppinen
hallintoasiat
puh 050 500 2102
Mikko Hänninen
työpäällikkö
puh 044 561 2152
etunimi.sukunimi(a)kaustisenseutukunta.fi
Lisätietoa: Peuran Polun kunnostushanke, jolla kunnostetaan retkeilyreitti Lestijärven Lehtosenjärveltä Reisjärven Petäjänmäelle. Rahoitus Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Euroopan Maaseuturahastosta.

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli