Siirry sisältöön

TUOKES - Tuulivoima-alan osaamiskeskus; esiselvitys

TUOKES-hankkeen tavoitteena on ollut selvittää vaatimukset ja edellytykset tuulivoima-alan osaamiskeskittymän perustamiselle, sen toimintamallille sekä erityisesti siihen sisältyvän oppimisympäristön toteuttamiselle sekä tuulivoima-alan perus- ja muuntokoulutuksen kehittämiselle Keski-Pohjanmaalla.

Selvitystyössä hyödynnettiin Kaustisen seutukunnan, KPEDUn, maakunnan TKI-toimijoiden ja alueen kuntien ja maakuntaliiton yhteistyötahoja ja verkostoja.

Kaustisen seutukunta toimi hankkeen koordinoivana ja kokonaisuutta hallinnoivana tahona. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä (KPEDU) toimi  hankkeen osatoteuttaja vastaten oppimisympäristön ml. opetussisällöllisen selvitystyön sekä opetussisällöistä tulevien tarpeiden kartoittamisesta. Hanketta toteutettiin neljällä (4) työpaketilla.

  • Tuulivoima-alan tarvitsemien osaajien koulutustarpeiden selvitystyö
  • Tuulivoima-alan osaamiskeskuksen toimintamallin luonnostelu ja toimintamallia tukevien mahdollisuuksien kartoittaminen Kaustisen seutukunnassa ja Keski-Pohjanmaalla
  • Osaamiskeskuksen ja oppimisympäristön kokonaisuuden suunnitelma
  • Viestinä ja tiedottaminen

Hankeen toteutusaika 1.9.2022-30.4.2023. Hanke on saanut Keski-Pohjanmaan Liitolta 80% AKKE-rahoituksen ja hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kaustisen seutukunnan kunnat ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä (KPEDU)

TUOKES- hanke-esittelyyn tästä !

TUOKES- Tuulivoiman osaamiskeskus; esiselvityshanke loppuraporttiin tästä.

Timo Pärkkä, aluekehittäjä

Timo Pärkkä

aluekehittäjä

Puh. 040 757 3519

timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi

Löydä nopeasti etsimäsi