Siirry sisältöön

Kaustisen seudulla on perinteisesti ollut erittäin vilkas pesäpallo-, jalkapallo- ja yleisurheilutoiminta, mutta näiden lajien harrastamiseen liittyy puutteita ja kehittämistarpeita. Liikuntaharrastustoiminnan runsaat mahdollisuudet ja laadukkaat toimintaympäristöt ovat myös tärkeä osa seudun vetovoimaa, sillä osaltaan niiden avulla alue voi tarjota houkuttelevan ja viihtyisän asuinympäristön mm. lapsiperheille lisäten veto- ja elinvoimaansa.Ympärivuotiseen tilaan on nähty vahvana vaihtoehtona monikäyttöinen, tarpeeksi suuri ja lämmitettävä palloiluhalli. Palloiluhallin tulisi mahdollistaa kesäkauden ulkopuolinen harjoittelu ja kilpailutoiminta useassa eri lajissa, kuten pesä- ja jalkapallossa sekä yleisurheilussa.

Tavoitteet:
1. Löytää alueen yhteinen näkemys maaseutumaiseen toimintaympäristöön sopivasta, liikuntaharrastukset monipuolisesti mahdollistavasta palloiluhallista
2. Selvittää palloiluhallin toteuttamisen edellytykset ja toimintamallivaihtoehdot
3. Tuottaa esitykset toimintamallista ja jatkotoimenpiteistä

Välilliset tavoitteet:
- Parantaa alueen liikuntaharrastusten toimintaympäristöjä
- Lisätä alueen kiinnostusta ja vetovoimaa asuinympäristönä

Hankkeen toimenpiteitä:
1. Yhteisen näkemyksen löytäminen palloiluhallin tarpeesta ja toimintamahdollisuuksista

 • Yhteisen näkemyksen löytäminen sidos- ja käyttäjäryhmien kanssa
 • Olemassa oleviin monitoimihalleihin tutustuminen ja kokemusten hyödyntäminen
 • Nykytila- ja tarveanalyysin tekeminen

2. Kuvauksen laatiminen hallin päätarkoituksesta ja toiminnasta

 • Hallin päätarkoituksen ja toiminnan kuvaus vaiheen 1. pohjalta
 • Hallin perustietojen kuvaus
 • Perustietojen kuvauksessa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita

3. Toteuttamisen edellytysten ja toimintamallien selvittäminen

 • Toteuttamisen taloudelliset, toiminnalliset ja tekniset edellytykset
 • Toteuttamistavan ja sijainnin vaihtoehdot
 • Rahoitusvaihtoehtojen kartoitus
 • Edellytysten ja toimintamallien selvittämisessä hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita

4. Johtopäätökset ja esitykset jatkotoimenpiteiksi

 • Esitys selvityksen jatkamisesta toteuttamisvaiheeseen tai esitys keskeyttämisestä
 • Mikäli selvitys johtaa myönteiseen jatkoesitykseen, laaditaan ehdotukset tarvittavista päätöksistä ja muista toimenpiteistä

Rahoitus: Pirityiset ry / Leader

Toteutusaika: 1.11.2018 - 31.10.2020

Yhteyshenkilöt

Petri Jylhä, kehittämisjohtaja

Petri Jylhä

kehittämisjohtaja

Alueen elinkeinoelämän kehittäminen ja edunvalvonta, aluekehitystehtävät, seutuorganisaation johtaminen

Puh. 050 551 3030

petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Löydä nopeasti etsimäsi