Siirry sisältöön

MAURO - Maaseudun Uusi Rooli - selvittää uusiutuvan energian mahdollisuuksia

MAURO -hankkeen tavoitteena on rakentaa aktiivisesti ja pilottiluonteisesti maaseudun uutta roolia Kaustisen seutukunnan alueella. Keskeinen tunnistettu mahdollisuus perustuu uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöönottoon. Hankkeen toteuttamisaika 1.6.2020-30.6.2022.

Tavoitteena vaikuttava uudistuminen ja isommat yhtenäiset kokonaisuudet

Alkutuotannon ja muiden nykyisten elinkeinojen lisäksi maaseutu voisi olla koko valtakunnan energian tuottaja. Tämän kehityksen mahdollistavat yksittäiset tekniset ratkaisut ovat pääosin olemassa ja käyttöön otettavissa. Kuitenkin riittävän vaikuttavan uudistumisen ja kehittämistoiminnan puuttuvia osia ovat ainakin:

•  Systeemisen tason ratkaisut, joilla yksittäiset tuotantoyksiköt (nykyiset ja tulevat) ja niiden tekniikat integroidaan alueellisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi (ekosysteemeiksi);

•  Myönteisesti muutokseen reagoivat ja valmiit toimintaympäristöt, joihin sekä yksittäisiä teknisiä ratkaisuja ja tuotantoyksiköitä että systeemisiä kokonaisuuksia voisi investoida.

Näistä syistä ja  muutoksen hallittavuuden takia tässä hankkeessa keskitytään kahteen näkökulmaan:

  • Sitoutetaan alueita, henkilöitä ja yrityksiä luomaan alueellisia kokonaisuuksia
  • Luodaan toimenpideohjelmia, tavoitteena synnyttää kokonaisuuteen sopivia investointisuunnitelmia ja reittejä näiden toteuttamiseen.

Hanke jakautuu aidosta muutostarpeesta nouseviin hankesuunnitelman mukaisiin ja konkreettisesti tähän tarpeeseen vastaaviin toimenpiteisiin  ja niistä johtuviin konkreettisiin tuloksiin. Hanketta toteuttavat Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus ChydeniusRuralia-instituutti sekä hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina Kaustisen seutukunta.

Hanketta rahoittaa Pohjanmaan ELY-keskus ja Kaustisen seutukunnan kunnat. EU-rahoitusosuus hankkeesta on 102 796 €. 

Hanke on päättynyt 30.6.2022.

Lisätietoja

Timo Pärkkä, aluekehittäjä

Timo Pärkkä

aluekehittäjä

Puh. 040 757 3519

timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi
Petri Jylhä, kehittämisjohtaja

Petri Jylhä

kehittämisjohtaja

Alueen elinkeinoelämän kehittäminen ja edunvalvonta, aluekehitystehtävät, seutuorganisaation johtaminen

Puh. 050 551 3030

petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Löydä nopeasti etsimäsi