Siirry sisältöön

MITÄ?

MUKAAN -Mukana kasvussa hankkeen tarkoituksena on kohdehenkilön sosiaalisen osallisuuden lisääminen. Toiminta voi olla asiakkaan tukemista peruspalvelujen äärelle, koulun loppuun saattamiseen, työtoimintaan, työhön - kunkin asiakkaan tarpeen mukaan.

Hankkeen aikana ehkäistään syrjäytymistä tukemalla asiakasta ihan konkreettisesti, ja lähtemällä tarvittaessa asiakkaan tueksi mukaan toimintoihin.  Alussa asiakkaan kanssa arvioidaan ja kartoitetaan tuettavat osa-alueet, ja huomioidaan asiakkaan toiveet sekä vahvuudet. Suunnitelman perusteella mietitään yhdessä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Keinoja voivat olla yksilöohjaus, tukeminen arjen hallinnassa, osallisuuteen kannustaminen ja työelämätaitojen vahvistaminen, sekä erilaiset osallistujien tarpeen mukaan räätälöitävät ryhmätoiminnot. 

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa Soiten, Kelan ja TE-toimiston kanssa. 

MUKAAN- Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on edistää kohderyhmän osallisuutta ja vahvistaa polkuja työelämään sekä koulutukseen tai muihin tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Hankkeessa luodaan harvaan asutulle maaseudulle toimiva, jalkautuva palvelumalli, jolla palvelupolku saadaan asiakkaan ulottuville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.


Mitä osallisuus on?

"Ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla on vahva yhteys heidän kokemaansa hyvinvointiin. Osallisuus liittyy yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen tunteeseen, siihen osallistumiseen ja siinä osallisena olemiseen. Osallisuuden kokemus syntyy esimerkiksi työn, opiskelun, harrastusten tai järjestötoiminnan kautta. Osallisuus merkitsee myös vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista. Yhteiskunnallinen osallisuus tuottaa ihmisille hyvinvointia ja terveyttä, koska osallisuus luo mielekästä merkitystä elämään. Osallisuus nähdään usein syrjäytymisen vastaparina." https://europa.eu/youth/fi/article/37/2029_fi

Löydä nopeasti etsimäsi