Siirry sisältöön

MUKAAN - Mukana kasvussa

MUKAAN- Hankkeen tavoitteena on ollut kohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä toiminta- ja palvelumallien kehittäminen kohderyhmän tukemiseen, rohkaisuun, aktivointiin ja valmiuksien lisäämiseen, jotta he kykenevät hakeutumaan tarjolla olevien julkisten palvelujen piiriin. Hanke päättyy 31.10.2023.

Mukaan - Mukana kasvussa hankkeen kohderyhmänä ovat Kaustisen seutukunnan jäsenkuntien sekä Perhon kunnan työelämän ulkopuolella olevat 16–64 - vuotiaat henkilöt, syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat, jotka tarvitsevat vahvaa tukea lähteäkseen käyttämään tarjolla olevia julkisia palveluja.

Hankkeessa tarjotaan matalan kynnyksen palveluja viemällä ohjauspalvelut pääsääntöisesti henkilön kotiin saakka. Tavoitteena on kohdata ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen asiantuntijakontaktiin.

Keskeistä on yksilöllinen tilannekartoitus ja sen pohjalta ohjaaminen tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Yhdessä sovittavilla yksilöllisillä tavoitteilla tuetaan ja edistetään osallistujaa arjen- ja elämänhallinnassa.

Hankkeessa järjestetään yksilö- ja ryhmäpalveluja, joiden tuella osallistujia motivoidaan ja valmennetaan siirtymään julkisten palvelujen piiriin, kohti koulutusta ja työelämää. 

Hanketta toteutetaan ajalla 1.8.2020- 31.10.2023

Hanke toimii Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntien alueella.

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen (75 %) Euroopan Unionin sosiaalirahastosta (ESR) ja hankkeen kuntarahoituksesta (25%) vastaavat Kaustisen seutukunnan kunnat sekä Perhon kunta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 483 815 €.

Mukaan - mukana kasvussa

Hankkeen kohderyhmä, tavoitteet ja toimenpiteet

Tuu MUKAAN somessa:

Löydä nopeasti etsimäsi