Siirry sisältöön
Valikko
sitewide searchHAE

MAURO - Maaseudun Uusi Rooli - selvittää uusiutuvan energian mahdollisuuksia

MAURO -hankkeen tavoitteena on rakentaa aktiivisesti ja pilottiluonteisesti maaseudun uutta roolia Kaustisen seutukunnan alueella. Keskeinen tunnistettu mahdollisuus perustuu uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöönottoon.

Tavoitteena vaikuttava uudistuminen ja isommat yhtenäiset kokonaisuudet

Alkutuotannon ja muiden nykyisten elinkeinojen lisäksi maaseutu voisi olla koko valtakunnan energian tuottaja. Tällä on vahva taloudellinen perusta mm. siksi, että esimerkiksi jo käytössä olevien korjuumenetelmien (perinteiset menetelmät esim. nurmen, turpeen ja puubiomassojen osalta) käyttöaste ja tuottavuus nousisi ilman merkittäviä lisäinvestointeja.

Tämän kehityksen mahdollistavat yksittäiset tekniset ratkaisut ovat pääosin olemassa ja käyttöön otettavissa. Kuitenkin riittävän vaikuttavan uudistumisen ja kehittämistoiminnan puuttuvia osia ovat ainakin:

•  Systeemisen tason ratkaisut, joilla yksittäiset tuotantoyksiköt (nykyiset ja tulevat) ja niiden tekniikat integroidaan alueellisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi (ekosysteemeiksi);

•  Myönteisesti muutokseen reagoivat ja valmiit toimintaympäristöt, joihin sekä yksittäisiä teknisiä ratkaisuja ja tuotantoyksiköitä että systeemisiä kokonaisuuksia voisi investoida.

 

Em. syistä sekä tämän muutoksen hallittavuuden takia ja sen rivakaksi käynnistämiseksi onkin tässä hankkeessa tarpeen keskittyä kahteen näkökulmaan:

•  Alueita, henkilöitä ja yrityksiä sitouttamalla luodaan edellytykset alueellisten kokonaisuuksien syntymiselle: luodaan suopeita toimintaympäristöjä, joissa investoinnit tulevat houkutteleviksi ja ajankohtaisiksi.

•  Kohdealueelle luodaan toimenpideohjelmia mielekkäiden aluerajausten mukaisesti, tavoitteena synnyttää kokonaisuuteen sopivia investointisuunnitelmia ja reittejä näiden toteuttamiseen.

Hanke jakautuu aidosta muutostarpeesta nouseviin hankesuunnitelman mukaisiin ja konkreettisesti tähän tarpeeseen vastaaviin toimenpiteisiin  ja niistä johtuviin konkreettisiin tuloksiin. Hanketta toteuttavat Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Ruralia-instituutti sekä hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina Kaustisen seutukunta.

Hanketta rahoittaa Pohjanmaan ELY-keskus ja Kaustisen seutukunnan kunnat. EU-rahoitusosuus hankkeesta on 102 796€.

Timo Pärkkä, projektipäällikkö

Timo Pärkkä

projektipäällikkö

KASE Kasvuohjelma, KASE MAURO

Puh. 040 757 3519

timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi
Petri Jylhä, kehittämisjohtaja

Petri Jylhä

kehittämisjohtaja

Alueen elinkeinoelämän kehittäminen ja edunvalvonta, aluekehitystehtävät, seutuorganisaation johtaminen

Puh. 050 551 3030

petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi
Päivi Skantsi, Hankeassistentti

Päivi Skantsi

Hankeassistentti

Puh. 040 619 0797

paivi.skantsi@kaustisenseutukunta.fi

Energiatransition sosiaalipsykologinen toteutettavuus Kaustisen seutukunnassa

Löydä nopeasti etsimäsi