Siirry sisältöön
Valikko
sitewide searchHAE

LIKIRUOKA

Uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon logistiikkaan sähköistä alustaa pilotoimalla

LIKIRUOKA-HANKKEEN KOTISIVUILLE

Likiruoka-hankkeen tavoitteena on maaseudun yrittäjien tuote- ja palvelutarjonnan laaja hyödyntäminen ja kilpailukyvyn edistäminen kokonaislogistiikkaa ja tiedonkulkua tehostamalla digitaalisen palvelualustan avulla. Näin saadaan kehitettyä kokonaan uudentyyppinen, vähähiilinen liikenne-, hankinta- ja jakelujärjestelmä harvaanasutulle alueelle.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan sähköistä alustaa pilotoimalla. Tarkoituksena on elintarvikkeiden ostajien eli ravintoloiden, julkisten ruokapalveluiden ja yksityisten kuluttuajien sekä niiden myyjien eli alku- ja elintarviketuottajien ja heidän tuotteidensa, sekä molempiin ryhmiin kuuluvien jatkojalostajien ja vähittäismyyjiien kohtaamisen ja kaupankäynnin mahdollistaminen sekä kuljetusten vähähiilinen ja kustannustehokas optimointi.

Likiruoka-hankkeen tarkoituksena on kehittää aiempien hankkeiden tuloksien pohjalta (mm. Centrian VASTE-hanke, vähähiilisen logistiikan palvelualusta tavarankuljetuksiin) konkreettinen markkinapaikka ja sen taustalle logistiikkaa hallinnoiva palvelualusta kohderyhmien tarpeita palvelemaan. Kehitystyön tulokset pilotoidaan käytännön tasolla tiiviissä yhteistyössä kohderyhmien kanssa.

Hankkeessa paneudutaan erityisesti nuorten sekä alanvaihtoa harkitsevien maaseutuyrittäjien tarpeisiin, joiden osalta maaseudun veto- ja pitovoima on haastavassa tilanteessa.

Kaustisen seutukunta toimii hankkeessa osatoteuttajana, yhteyshenkilönä Erkki Laide. Hanketta hallinnoi Centria ammattikorkeakoulu.

Likiruoka - Maaseudun resurssien jakelun kehittäminen: uudenlainen toimintamalli maaseutuyrittäjyyteen ja alueelliseen logistiikkaan: https://tki.centria.fi/hanke/likiruoka/2656

Erkki Laide, yritysneuvoja

Erkki Laide

yritysneuvoja

KASE Yrityspalvelu

Puh. 044 561 2154

erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi

Löydä nopeasti etsimäsi