Siirry sisältöön
Valikko
sitewide searchHAE

Maaseudulla jo pitkään käynnissä ollut rakennemuutos kiihtyy entisestään. Yksi vahvasti myös maaseutualueita koskeva muutosilmiö liittyy ilmastonmuutokseen, ja sitä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Tässä muutoksessa ilmastotyö nähdään ehdottomasti mahdollisuutena. Energiantuotanto ja -jalostus voi olla jatkossa jopa nykyistä merkittävämpi työllistäjä nimenomaan maaseudulla. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin laajaa kokonaisnäkemystä ja kehittämistyötä. Tulee tunnistaa kaikki mahdollisuudet, näiden mahdollisuuksien toteuttamisen edellytykset ja vaikutukset alueisiin.

Kaustisen seutukunnan hallinnoima KIERTOON! -hanke etsii uusia, toteuttamiskelpoisia toimintamalleja maaseudun elinkeinojen murrokseen. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä hiiltä nopeasti sitovina energiabiomassan kasvualustoina. Samalla pyritään edistämään energiabiomassan ja turkislannan yhteiskäyttöä biokaasun raaka-aineena, sekä hiilen ja ravinteiden myöhemmän jatkokäytön suunnittelua. KIERTOON!-hankkeen esittely pdf

KIERTOON! - hanke on alueellinen kehittämishanke, ja se toteutetaan 1.6.2020 - 31.5.2023 välisenä aikana. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 347 052€, johon Keski-Pohjanmaan Liitto on myöntänyt 80% Euroopan aluekehitysrahaston tukea. Hankkeen omarahoituksesta vastaa Kaustisen seutukunnan kunnat.     

Löydä nopeasti etsimäsi