Siirry sisältöön

Kyläverkkohankkeet

Kuitua kylille-hankkeen tuloksena suunnitellut ja toteutetut valokuidun kyläverkot

Kuitua kylille -kyläverkkohankkeet

Kuitua kylille-hankkeen selvitysten perusteella ensimmäiset valokuidun kyläverkot on suunniteltu rakennettavaksi Halsualle, Kaustiselle ja Yli-Ullavaan. Hankkeet toteuttaa paikallinen KaseNet Oy. Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeille investointitukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Potentiaalisia kyläverkkoalueita kartoitetaan jatkuvasti. Tältä sivulta pääset seuraamaan kyläverkkohankkeiden edistymistä.

Marraskuu 2023 | Syksyn aikan valmisteltujen alueiden kuiturakentaminen toteutuu! 

Perhossa Humalajoen ja Peltokankaan kyläiltojen jälkeen alueidenn asukkaat olivat erittäin aktiivisia naapureiden sitouttamiseen. Molemmilta alueilta löytyi riittävä määrä liittymän tilaajia, joten KaseNet lähtee rakentamaan valokuituverkkoa alueille mahdollisesti jo ensi kesänä.

Pohjanmaan ELY-keskus on valinnut KaseNetin hankehakemuksen Köyhäjoen kyläverkosta rahoitettavaksi. Valitettavasti Känsäkangas ja Pajuoja jouduttiin rajaamaan hankealueen ulkopuolelle vähäisen kysynnän takia.

Syyskuu 2023 | Vissavedentien ja Yli-Ullavan kyläverkot ovat valmistuneet! Vetelissä Annankallion alueella ensimmäiset asukkaat ovat saaneet valokuituliittymään käyttöön. Rakentaminen jatkuu Vetelissä talven tuloon asti.

Perhon laajakaistahanke Humalajoen ja Peltokankaan alueilla etenee. Keski-Pohjanmaan liitto on valinnut kilpailutuksen perusteella hankealueiden toteuttajaksi KaseNet Oyn. Alueilla tullaan järjestämään lähiaikoina kyläiltoja hankkeesta tiedottamiseen.

Köyhäjoen kyläverkkohanke valmistellaan lokakuun lopussa päättyvään kyläverkkotukien hankehakuun. Hankealue tarkentuu kysynnän perusteella.

Kesäkuu 2023 | Kaustisella Vissavedentien ja Yli-Ullavassa kyläverkkojen rakentaminen jatkuu. Yhteydet asiakkaille valmistuvat kesän aikana.

Vetelin laajakaistahanke käynnistyy. Hanke sisältää valokuituverkon rakentamisen Annankallion ja Heikkilän alueilla. Lue Perhonjokilaakson uutinen tästä: https://www.perhonjokilaakso.fi/artikkeli/valokuituverkko-etenee-vetelissa-heikkilantien-seudulla-tulevat-samaan-kaivuuseen-myos-sahkokaapel

Helmikuu 2023 | Yli-Ullavan kyläverkon ensimmäiset asiakkaat ovat saaneet 1 Gbit/s nopeudet mahdollistavat yhteyden käyttöön. Verkon loput asiakkaat pääsevät nopeiden yhteyksien ääreen, kun kevään tullen maanrakennustyöt jatkuvat.

Köyhäjoen alustavat reittisuunnitelmat alkaa olla hyvällä mallilla. Mahdollisuuksia valokuidun rakentamiseen on. Se vaatii toki usean talouden lähtemistä mukaan hankkeeseen, jotta saadaan kustannuksia jaettua ja yhelle taloudelle liittymähinnat pysyy näin kohtuullisena. Ilmoita kiinnostuksestasi KaseNetin kuitukyselyllä tiketti.kasenet.fi/kuitukysely/.

Joulukuu 2022 | Halsuan kyläverkko on valmistunut! Ensimmäiset asiakkaat saivat valokuituyhteyden käyttöön marras-joulukuun vaihteessa ja ovat päässeet kokeilemaan huippunopean jopa 1 Gbit/s yhteyden tuomia mahdollisuuksia. 

Ullavassa talvi keskeytti lopulta verkon rakentamisen. Maanrakennustyöt etenivät kuitenkin sujuvasti. Osalle asiakkaista on ehditty jo tekemään pihasuunnitelmia, missä käydään yksityiskohtaisesti läpi mistä kohti kuitukaapeli tuodaan taloon. Ensimmäiset esiasennukset asiakkaille on myös tehty, joten kaikki on valmiina ensi keväään viimeistelytöitä ja käyttöönottoa varten.

Uusien kyläverkkojen suunnittelu on käynnissä. Kaustisen Köyhäjoella istuttiin kyläläisten kanssa alas ja mietittiin porukalla, kuinka saataisiin nettiyhteyksiä parannettua. Valokuituverkon laajentamista lähdettiin siltä istumalta suunnittelemaan eteenpäin.

Lokakuu 2022 | Halsualla kyläverkon runkoyhteys alkaa olla valmis. Tekemättä on siis enää liittymien kotipäiden rakentaminen ja yhteyden käyttöönotto. Tavoitteena on saada työt valmiiksi vielä tämän vuoden puolella. 

Ullavan osalta luvitukset alkavat olla kunnossa. Maanrakennustyöt on aloitettu Rahkosen koululta viikolla 43. Kyläverkon rakentaminen jatkuu Rahkosentietä eteenpäin niin pitkään kuin kelit sen sallii. Kyläverkon viimeistely ja käyttöönotto siirtynee rakentamisen myöhästyneestä aloituksesta johtuen vuodelle 2023. Tästä syystä uusilla asiakkailla on vielä hyvin aikaa liittyä mukaan hankkeeseen ja näin ollen varmistaa itselleen toimivat yhteydet tuleville vuosikymmenille edulliseen hintaan. Ilmoita kiinnostuksesi valokuituun suoraan KaseNetille Kuitukysely -lomakkeen kautta tästä.

Syyskuu 2022 | Halsuan kyläverkon rakentaminen on aloitettu. Verkon rakennustyöt käynnistyivät Hietalahden suunnasta kohti kirkonkylää (Seututie 751).

KaseNet on aloittanut myös laatimaan asiakkaiden kanssa tarkempia pihasuunnitelmia. Jokaisen valokuituliittymän tilanneen kiinteistön omistajan kanssa käydään yhdessä läpi reitti, mitä kautta kuitukaapeli tuodaan piha-alueella taloon sisälle.

Elokuu 2022 | Hankkeille on valittu kilpailutusten jälkeen urakoitsijat ja tavarantoimittajat. Halsuan kyläverkon luvitukset ovat kunnossa, Ullavan osalta lausuntoja odotetaan saapuvaksi. Maanrakennustöiden aloittaminen siirtyy elo-syyskuun vaihteeseen. Ullavassa kyläverkon rakentaminen toteutetaan osittain Korpelan Voiman kanssa yhteisrakentamisena.

Kesäkuu 2022 | Ullavan ja Halsuan toteutussuunnitelmat tarkentuvat. Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien kilpailutukset julkaistiin hankintailmoitukset.fi-palvelussa. Tarjousten jättämisen määräaika on heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Uusia liittyjiä lähtee mukaan molempiin kyläverkkohankkeisiin.

Huhtikuu 2022 | Kyläverkkohankkeista pidettiin infotilaisuuksia Halsuan kunnantoimistolla ja Ullavan Ylikylän Nuorisoseurantalolla. Tilaisuuksissa KaseNet esitteli verkon rakentamissuunnitelmia ja toteutusta. Asukkaat pystyivät vielä esittämään tarkentavia kysymyksiä. Tilaisuudessa allekirjoitettiin ensimmäiset liittymäsopimukset. Hankkeeseen pääsee vielä mukaan ottamalla yhteyttä suoraan KaseNetiin - www.kasenet.fi/kuitukysely / Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet / (06) 8887 111 

Maaliskuu 2022 | KaseNetin kyläverkkohankkeet Halsualla, Kaustisella ja Ullavassa saivat myönteisen tukipäätöksen. Halsuan ja Ullavan osalta kuiduttaminen tapahtuu jo tänä vuonna. Kaustisella Vissavedentien valokuiturakentaminen toteutuu vuonna 2023. Lisätietoja www.kasenet.fi

Helmikuu 2022 | Kyläverkkohankkeisiin liittyvät asiantuntijapalveluiden hankinnat kilpailutuksessa. Kuitua kylille -hanke pyytää tarjouksia kyläverkkojen toteutussuunnittelusta ja teknisestä asiantuntijapalvelusta kilpailutuksiin.

Tammikuu 2022 | Julkisen kuulemisen tuloksena ilmeni, että Vetelin Annankallion ja Heikkilän alueelle on suunnitteilla valokuituverkon rakentaminen markkinaehtoisesti vuosien 2023-2024 aikana. Näin ollen nämä alueet tuli rajata vireillä olevan rahoitustukihakemuksen ulkopuolelle. Muut suunnitelma-alueet ovat kuitenkin mukana tukirahoitushaussa. Lopulliset tukipäätökset saapuvat näillä näkymin helmi-maaliskuussa 2022.

Marraskuu 2021 | Ruokaviraston lausunto kyläverkoista oli positiivinen. Ruokavirasto päättää vuodenvaihteen jälkeen, mitkä hankkeet valitaan lopullisesti rahoitettavaksi. 

Kyläverkkoihin on ilmoittautunut mukavasti lisää liittymän tilaajia. Verkkojen toteuttaja KaseNet tekee liittyjien kanssa sopimukset, kun hankkeiden tukirahoitus on selvinnyt.

Lokakuu 2021 | KaseNet Oy on jättänyt Pohjanmaan ELY-keskukselle investointitukihakemukset uusien valokuidun kyläverkkojen rakentamiseksi viidelle kyläalueelle. Kyläilloista ja sen jälkeen saatujen tietojen perusteella suunnitelma-alueet tarkentuivat ja muuttuivat hieman alkuperäisestä. Näiltä alueilta ilmoittautui riittävä määrä kiinnostuneita valokuituliittymän tilaajia, jotta hanketta voitiin lähteä viemään eteenpäin. Kyläverkkojen rakentaminen riippuu enää siitä, myöntääkö ELY-keskus hankkeille investointitukea EU:n maaseuturahastosta. Lisätietoa tukirahoituksesta löytyy laajakaistainfo.fi -sivustolta.

Kyläverkkojen lopulliset suunnitelma-alueet ovat:

  • Annankallio (Veteli)
  • Heikkilä (Veteli)
  • Vissavedentie-Kalavesi (Kaustinen)
  • Hietalahti-Tynkkinen (Halsua)
  • Hanhisalo-Länttä (Kokkola).

Hankkeiden julkiset kuulemiset ovat nähtävillä osoitteessa www.kasenet.fi

Syyskuu 2021 | Kuitua kylille-hanke järjestää yhdessä KaseNet Oy:n kanssa kyläiltoja mahdollisille uusille valokuidun kyläverkkoalueille. Iltojen tarkoituksena on keskustella alueen tietoliikenneyhteyksien nykytilasta, tarpeista ja mahdollisuuksista. Samalla tavoitteena on vielä kartoittaa lisää valokuidusta kiinnostuneita suunnitelma-alueilta. Kyläverkkoillat toteutetaan hybridimuotoisena, joihin voi osallistua paikanpäällä tai etäyhteyksillä Teams-sovelluksen kautta.

  •  Annankallio ja Heikkilä, Veteli - kyläilta, Vetelin kunnantalo 16.9. klo 19
  • Vissavedentie, Kaustinen - kyläilta, Hotelli Kaustinen 20.9. klo 19
  • Hietalahti, Halsua - kyläilta, Halsuan kunnantalo 21.9. klo 19
  • Hanhisalo-Törbacka - kyläilta, Ullavan Ylikylän NS 22.9. klo 19

 

Myös sinun alueelle valokuidun kyläverkko?

Kyläverkkojen rakentuminen vaatii kyläläisten omaa aktiivisuutta. Naapureiden ja kyläläisten yhteinen tahtotila on paras työväline valokuidun rakentamisen edistämiseen. Jos tiedätte alueeltanne löytyvän useita valokuidusta kiinnostuneita, ota yhteyttä ja lähdetään selvittämään asiaa yhdessä tarkemmin!

Löydä nopeasti etsimäsi